سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار

مدیر هنری : رسول خسرو بیگی
مدیر تولید : مهدی بجستانی مقدم
ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس

جزییات بیشتر

40,000 تومان

انتشارات سازمان بورس

 کتاب قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار
 مدیر هنری : رسول خسرو بیگی
  مدیر تولید : مهدی بجستانی مقدم
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
 شابک : 978-964-04-3646-2
 تعداد صفحات : 845
 شمارگان چاپ : 3000
  لیتوگرافی : آفرین گرافیک
 قیمت پشت جلد : 40000 تومان
 درباره کتاب :
در این کتاب به بررسی قوانین بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پرداخته و آیین نامه های اجرایی ، تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار ، مقررات مربوط به ناشران ، معاملات و نهاد های مالی به صورت کامل بیان شده است .
 فهرست مطالب :
بخش اول
قوانین
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی
قانون مبارزه با پولشوئی
قانون تسهیل اعطاءتسهیلات بانکی وکاهش هزینه های طرح وتسریع در اجراءطرح های تولیدی وافزایش منابع مالی وکارایی بانکها
مواد 94و95قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ؛اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده (15)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی؛ااجتماعی وفرهنگی
ماده (17)قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
بخش دوم
ایین نامه های اجرایی وتشکیلات سازمان بورس واوراق بهادار
ائین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ائین نامه اجرایی بند ج ماده15 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی
در مورد سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بورس اوراق بهادار
ائین نامه اجرایی ماده (17)قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشورواصلاح ماده (113)قانون برنامه سوم توسعه
ائین نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت های پذیرفته شده در بورس ا اوراق بهادار
ائین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
مصوبه مربوط به تشکیلات سازمان بورس واوراق بهادار
دستورالمل تشکیل وفعالیت کمیته تخصی فقهی
بخش سوم
مقررات مربوط به ناشران اوراق بهادار
دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
دستورالعمل اجرائی دادو ستد گواهی نامه حق تقدم خرید سهام در دوره پذیره نویسی دربورس اوراق بهادار
دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
دستورالعمل ثبت وعرضه عمومی اوراق بهادار
دستورالعمل مراحل زمانی افزایش زمانی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس
ضوابط نظارت سبا بر فرایند تاسیس وافزایش سرمایه شرکت های سهامی عام
مصوبه در خصوص عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه وثانویه
مصوبه در مورد شرکت های بورسی مشمول ماده 141قانون تجارت
بخش چهارم مصوبات و مقررات مربوط به معاملات بورس ها وبازارها
ائین نامه شرایط عرضه سهام شرکت های مشمول واگذاری در بورس یا بازار خارج از بورس
ائین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران ولواحق ان
چارچوب انتقال عملیات و فعالیت های اجرایی سازمان کار گزاران بورس اوراق بهادار تهران
به بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)
دستورالعمل اجرایی معاملات عمده نوع اول ودوم
دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
دستورالعمل رفع گره معاملاتی
مصوبه مربوط به نحوه انجام معاملات عمده سازمان خصوصی سازی در کلیه واگذاری های سهام توسط ان سازمان در معاملات عمده
مصوبه ضرورت اخذ تضمین در معاملات عمده
ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده
چارچوب نقل وانتقال اوراق بهادار بین کد اصلی وکد مجازی مالک اوراق بهادار
دستورالعمل عرضه اولیه و دادو ستددست دوم اوراق مشارکت دربورس اوراق بهادار
دستورالعمل انتقال سهام به کارکنان شرکت تازه پذیرفته شده در بورس
چارچوب انتقال عملیات وفعالیت های اجرایی سازمان های کارگزاران بورس های فلزات وکشاورزی به شرکت بورس کالای ایران
دستورالعمل ثبت سفارش کالا دربورس فلزات تهران
دستورالعمل فعالیت بازار های خارج از بورس
 دستورالعمل اجرایی(نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی)
مصوبه در خصوص فعالیت های بین الملللی بازار سرمایه
دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تاسیس بورس ها ؛کانون ها نهادهای مالی از سازمان بورس واوراق بهادار
دستورالعمل تائید صلاحیت حرفه ای مدیران بورس ها وبازارهای خارج از بورس
مقررات اجرایی نحوه تغییر در شاخص های بورس و یا تعریف شاخص های جدید
دستورالعمل اجرایی توقف نماد معاملاتی اوراق بهادار
مصوبه در خصوص میزان وثایق شرکت های بورس اوراق بهادار کالای ایرانی و سپرده گذاری مرکزی وهمچنین اعضای هیئت مدیره ومدیران عامل انها نزد سازمان بورس
بخش پنجم
مصوبات مربوط به پذیرش اوراق بهادار وکالا
دستور العمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری دربورس
دستورالعمل پذیرش کالا واوراق بهادار مبتنی بر کالا دربورس کالای ایران
دستورالعمل پذیرش وعرضه اوراق بهادارر درفرا بورس ایران (شرکت سهامی عام)
بخش ششم
مقررات مربوط به نهادهای مالی وکانون ها
ائین نامه اعطای مجوز وفعالیت کارگزاری در بورس
دستورالعمل صدور مجوز تاسیس وفعالیت کارگزاری در بورس
دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص کارگزاری های عضو
دستورالعمل تبلیغات شرکت های کار گزاری
مصوبه مربوط به تعریف کار گزار غیر ذینفع دربورس اوراق بهادار تهران
دستورالعمل اجرایی بازار سازی سهام به انضمام قرارداد بازار سازی سهام
دستورالعمل فعالیت بازار گردانی در بورس اوراق بهادار تهران
ائین نامه ارائه خدمات مشاوره وسبد گردانی به انضمام قرارداد نمونه آن
دستورالعمل اجرائی سبد گردانی به انضمام قرارداد نمونه آن
دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش
ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار
دستورالعمل تشکیل وثبت کانون های فعال در بازار اوراق بهادار
مقررات عضویت درکانون نهادهای سرمایه گذاری ایرانی
مصوبه مربوط به حداقل سرمایه شرکت های سرمایه گذاری ومادر (هلدینگ)
دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید وفروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری
دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی
ضوابط فعالیت شرکت های تامین سرمایه
مصوبه مربوط به تعریف سرمایه گذاری نهادی
شرایط فعالیت شرکت های کار گزاری عضو بورس کالای ایران برای معاملات قراردادهای اتی
 دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار
مقررات وشراط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالاها واوراق بهادار
پذیرفته شده در بورس کالای ایران وشرکت فرا بورس ایران
مصوبه در خصوص الزام به استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار
ضوابط تاسیس صندوق های زمین وساختمان
دستورالعمل تاسیس صندوق زمین وساختمان
دستورالعمل صدور واحد سرمایه گذاری صندوق های زمین وساختمان
دستورالعمل بازار گردانی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های زمین وساختمان
دستورالعمل تدوین روش وتهیه اسناد مزایده در صندوق های زمین وساختمان
دستورالعمل نحوه ی محاسبه ی خالص ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های زمین وساختمان
راهنمای تهیه گزارش امکان سنجی پروژه های ساختمانی
فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس صندوق  زمین وساختمان
مصوبه در خصوص منع تشکل های خود انتظام مبنی بر انتشار اطلاعات اعضاء ناشران و مشتریان درغیر موارد قانونی
بخش هفتم
مقررات مربوط به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35قانون بازار اوراق بهادار
دستورالعمل رسیدگی به کارگزاری
مصوبه محول شدن وظایف ومسئولیت ها در خصوص ایجاد سازش در اختلافات بوجود امده بین فعالان بازار اوراق بهادار به کانون کار گزاران بورس واوراق بهادار
دستورالعمل کمیته سازش کانون کار گزاران بورس واوراق بهادار
دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار
 دستورالعمل موضوع ماده 18 ائین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار
مصوبه در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار
فاقد کانون مربوطه
بخش هشتم
مصوبات ومقررات مربوط به حساب رسان معتمد
دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس واوراق بهادار
 دستورالعمل اجرایی کمیته پذیرش ونظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس واوراق بهادار
بخش نهم
 مقررات مربوط به ابزارهای مالی جدید
مصوبه ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک)اجاره وضوابط ان
مصوبه ابزار مالی قراردادهای اتی ومقررات مربوط به معاملات قرارداد اتی
دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای اتی در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
بخش دهم
اساسنامه ها
اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام اداره کننده بازارهای خارج از بورس
 اساسنامه نمونه شرکت های تامین سرمایه (سهامی خاص)
اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار
اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری (سهامی خاص)
اساسنامه وامید نامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام (برای اندازه کوچک)
برای سرمایه بین 5میلیارد ریال تا50میلیارد ریال
اساسنامه وامید نامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در اندازه بزرگ
اساسنامه وامید نامه نمونه صندوق زمین وساختمان

  • ناشر : انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • تعداد صفحات : 845
  • سال چاپ : تابستان 1388
  • شابک ( ISBN ) : 978-964-04-3646-2
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 3000
  • مترجم : مدیر هنری : رسول خسرو بیگی
  • نوبت چاپ : دوم
  • نویسنده : مدیر تولید : مهدی بجستانی مقدم
  • وزن : 1354

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.