سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب هارمونیک تریدینگ پیشرفته دربازارهای سرمایه

نوشته : علی محمدی
ناشر : آراد
کاربرد هارمونیک تریدینگ پیشرفته در بازار ارز،سهام،فیوچر و آپشن
وضعیت : منتظر چاپ

جزییات بیشتر

24,500 تومان

انتشارات آراد

 کتاب هارمونیک تریدینگ پیشرفته دربازارهای سرمایه
ارز ،سهام،فیوچرزو....
 نوشته : علی محمدی
 ناشر : آراد
 ترجمه : -
 شابک : 4-032-186-600-978
 تعداد صفحات : 368
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : دوم - 1393
 لیتوگرافی : آفرینش
 قیمت پشت جلد : 24500 تومان

 درباره کتاب :
هارمونیک تریدینگ روشی است که درآن بااستفاده ازالگوهای ویژه قیمت ونسبت های فیبوناچی،نواحی که احتمال بازگشت بازاردران وجوددارد(PRZ)،شناسایی می گردد.دراین روش فرض براین است که الگوهاوسیکل های بازار همانندبسیاری ازالگوهاوسیکل های حیات،خودشان راتکرار می کنند.
 فهرست مطالب :
 بخش اول: تحلیل زمانی
 فصل اول: تحلیل زمانی
هدف های زمانی فیبوناچی
ابزارهای تحلیل زمانی
 فصل دوم: فیبوناچی انبساطی زمانی (texp)
مثال های معاملاتی
 فصل سوم: فیبوناچی پرو جکشن زمانی (tpro)
نکات رسم
تنظیمات نرم افزار
مثال های معاملاتی
 فصل چهارم: تقارن زمانی
تقارن زمانی در الگوی های ایده آل هارمونیک
1-الگوهای cd=ab
2-الگوی گارتلی
3-الگوی پروانه
4-الگوی خرچنگ
5-الگوی 3 حمله
6-الگوی خفاش
مثال های معاملاتی
 فصل پنجم: ناحیه پتانسیل بازگشتی زمانی(T.prz)
ناحیه پتانسیل بازگشتی زمانی(T.prz): ناحیه همگرایی زمانی
قوانین کلی
مثال های معاملاتی
 فصل ششم: ناحیه پنانسیل بازگشتی قیمتی _ زمانی (PT.PRZ)
مثال های معاملاتی
 فصل هفتم: تکنیک های طراحی معامله
1-گرفتن سقف یا کف حرکت سوینگ قبلی
2-بهره گیری از میانگین های متحرک(MA)
3-بکار گیری MACD
4-بکارگیری CCI
مثال های معاملاتی
 فصل هشتم: نکات کاربردی
نکات مهم معامله در ترازهای فیبوناچی
انتخاب فراکتال ها
 بخش دوم: الگوهای هارمونیک در ترازهای فیبوناچی
 فصل نهم: امواج هارمونیک پیشرو
1-ترازهای حرکات بازگشتی
2-ترازهای حرکات پیش رونده
امواج هارمونیک پیشرو
گسترش 13و1_موج شکـست خورده
1)الگوی گسترش صعودی
2)الگوی گسترش نزولی
مثال های معاملاتی
3)موج هارمونیک پیشرو افراطی صعودی(1)
4)موج هارمونیک پیشرو افراطی نزولی(1)
5)موج هارمونیک پیشرونده افراطی صعودی(2)
 فصل دهم: الگوی CD=AB
الگوی AB=CD دوسویه صعودی
الگوی AB=CD دوسویه نزولی
تعیین حد سود((TPو ضرر (SL)
مثال های معاملاتی
 فصل یازدهم: الگوی 5-0 نوع 2
مشخصات الگوی 5-0 نوع 2
الگوی 5-0 نوع 2 صعودی
الگوی 5-0 نوع 2 نزولی
نحوه معامله
تعیین حد سود (TP) و ضرر(sl)
مثال های معاملاتی
 فصل دوازدهم: الگوی خفاش نوع 2
الگوی خفاش نوع 2صعودی
الگوی خفاش نوع 2 نزولی
الگوی خفاش نوع 2 ایده آل
نحوه معامله تعیین حد سود (tp) و ضرر (sl)
مثال های معاملاتی
 فصل سیزدهم: الگوی هارمونیک در خطوط روند
1)الگوی ab=cd در خطوط روند و کانال
1-1- الگوی ab=cd صعودی
1-2- الگوی ab=cd نزولی
1-3- الگوی ab=cd دو سویه صعودی
1-4- الگوی ab=cd دو سویه نزولی
2)الگوی پیچیده در روند صعودی و کانال
1-2- الگوی پیچیده در روند صعودی
2-2- الگوی پیچیده در روند نزولی
3)الگوهای هارمونیک در خلاف جهت روند
1-3- الگوهای هارمونیک صعودی در روند نزولی
2-3- الگوهای هارمونیک نزولی در روند صعودی
 فصل چهاردهم: تئوری bamm
اثر مغناطیسی
1- شکـست bamm صعودی
2- شکـست bamm نزولی
3- ایده bamm در الگوی ab=cd
3-1- شکـست bamm صعودی در الگوی ab=cd
3-2- شکـست bamm نزولی در الگوی ab=cd
فیلتر کردن استراتژی ها
 فصل پانزدهم: تئوری rsi bamm
اندیکاتور rsi
1- تعیین نواحی خرید یا فروش افراطی
2- قابلیت تشکیل انواع الگوهای قیمت
3- هشدار رفتار قیمت در نواحی حمایت و مقاومت
1- تعیین نواحی خرید یا فروش افراطی
2- قابلیت تشکیل انواع الگوهای قیمت
3- هشدار رفتار قیمت در نواحی حمایت و مقاومت
4- شناسایی همگرایی و واگرایی
5-شناسایی وضعیت بازار(روند یا نوسانی)
تئوری rsi bamm
 فصل شانزدهم: rsi bamm صعودی
قدم نخست: تست اولیه محدوده افراطی قیمت
قدم دوم: تکمیل ساختار w شکل صعودی rsi
انواع ساختار صعودی اندیکاتور
1- ساختار اندیکاتور پیشرو صعودی
2- ساختار اندیکاتور مختلط صعودی
قدم سوم تعیین کندل(میله) محرک rsi
قدم چهارم: واکنش rsi و قیمت
نوع خاص تست مجدد rsi
قدم پنجم: مرحله نهایی_واگرایی قیمت و rsi
قدم ششم نقطه تایید rsi bamm صعودی:1،13 در مقابل 1،618
 فصل هفدهم: الگوهای هارمونیک در rsi bamm صعودی
تکمیل الگو در نواحی 1،13-1،618 rsi bamm
1-الگوی پروانه در نقطه تایید 1،13 rsi bamm
2- الگوی خفاش نوع 2 در نقطه تایید 1،13rsi bamm
3-الگوی خفاش استاندارد پیش از نقطه تایید 1،13 rsi bamm
4- الگوی گارتلی پیش از نقطه تایید 1،13 rsi bamm
5-الگوی 5-0 صعودی در نقطه تایید 1،13 rsi bamm
گسترش 1،618 در نقطه rsi bamm
6- الگوی خرچنگ صعودی در نقطه تایید 1،618 rsi bamm
7- الگوی خرچنگ عمیق صعودی در نقطه تایید 1،618 rsi bamm
تعیین نقطه شتاب دهنده
 فصل هجدهم: rsi bamm نزولی
قدم نخست: تست اولیه محدوده افراطی قیمت
قدم دوم:تکمیل ساختار m شکل صعودی rsi
انواع ساختار صعودی اندیکاتور
1- ساختار اندیکاتور پیشرو نزولی
2- ساختار اندیکاتور مختلط نزولی
قدم سوم: تعیین کندل (میله) محرک rsi
قدم چهارم: واکنش rsi و قیمت
نوع خاص تست مجدد rsi
قدم پنجم مرحله نهایی – واگرایی قیمت و rsi
میله تایید کننده rsi bamm نزولی
مروری بر قیمت و rsi
قدم ششم: نقطه تایید rsi bamm صعودی: 1،13 در مقابل 1،618
قدم هفتم: طراحی معامله با دو شیوه
 فصل نوزدهم: الگوی هارمونیک در rsi bamm نزولی
تکمیل الگو در نواحی 1،13-1،618 rsi bamm
1-الگوی پروانه نزولی در نقطه تایید 1،13 rsi bamm
2-الگوی خفاش نوع 2 در نقطه تایید 1،13 rsi bamm
3- الگوی خفاش استاندارد پیش از نقطه تایید 1،13 rsi bamm
4-الگوی گارتلی پیش از نقطه تایید 1،13 rsi bamm
5-الگوی 5-0 صعودی در نقطه تایید 1،13 rsi bamm
گسترش 1،618 در نقطه تایید rsi bamm
6-الگوی خرچنگ صعودی در نقطه تایید 1،618 rsi bamm
7-الگوی خرچنگ عمیق صعودی در نقطه تایید 1،618 rsi bamm
تعین نقطه شتاب دهنده
 بخش سوم: الگوهای هارمونیک در امواج الیت
 فصل بیستم: ناحیه prz در امواج الیوت
مقدمه
 فصل بیست و یکم: الگوی ab=cd در امواج الیوت
 فصل بیست و دوم: الگوی گارتلی در امواج الیوت
 فصل بیست و سوم: الگوی پروانه در امواج الیوت
 فصل بیست و چهارم: الگوی خفاش در امواج الیوت
1)خفاش ادامه دهنده
2)خفاش بازگشتی
 فصل بیست و پنجم:الگوی خرچنگ در امواج الیوت
 فصل بیست و ششم: ابزارهای تکمیلی
ابزارهای تکمیلی
بکارگیری نواحی حمایت یا مقاومت
 فصل بیست و هفتم: نقاط ورود و خروج براساس چنگال آندروز تکمیلی
1)قانون اول استفاده از خطوط میانه
2) قانون دوم استفاده از خطوط میانه
3) قانون سوم استفاده از خطوط میانه
4) قانون چهارم استفاده از خطوط میانهژ
خطوط ماشه ای
خطوط هشدار
چنگال آندروز در هارمونیک تریدینگ
ضمائم
منابع

  • ناشر : انتشارات آراد
  • نویسنده : علی محمدی
  • تعداد صفحات : 368
  • سال چاپ : 1393
  • شابک ( ISBN ) : 4-032-186-600-978
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 1000
  • نوبت چاپ : دوم
  • وزن : 703

متوسط امتیاز

متوسط:
غنی بودن مطالب کتاب :
میزان اطلاعات نویسنده کتاب :
از عنوان توضیح
06/08/1391 مینا م. تبریک و سپاس به دلیل سایت غنی و مفید و پیشرفته شما

برای ارسال نظر باید عضو شوید.