سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب نهادهای مالی - راهنمای قانون بازار اوراق بهادار - 2 جلد

نوشته : مشاوران و کارشناسان مدیریت پژوهش سازمان بورس
ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار ایران

جزییات بیشتر

23,000 تومان

انتشارات سازمان بورس

 کتاب نهادهای مالی - راهنمای قانون بازار اوراق بهادار - 2 جلد
 نوشته : مشاوران و کارشناسان مدیریت پژوهش سازمان بورس
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
 ترجمه : -
 شابک : 978-600-5959-01-7
 تعداد صفحات : 1048
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : اول - 89
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : ( دوره 2 جلدی : 23000 تومان )
 درباره کتاب :
نهادهای مالی به همراه بازارها و ابزارهای مالی از اجزای اصلی تشکیل دهنده نظام مالی به شمار می روند که حضور فعال و قانونمند آنها می تواند نویدبخش یک نظام مالی قوی و کارآمد باشد . از آنجا که نهادهای مالی قادرند از یکـسو مبدع و مبتکر ابزارهای مالی جدید و شیوه های نوین تأمین مالی و معاملات در بازار سرمایه باشند و از سوی دیگر ، با به کارگیری و گسترش استفاده از ابزارهای مالی گوناگون موجبات رونق و توسعه بازار را فراهم آورند ، شاید به تعبیری بتوان این نهادها را محور اصلی و موتور محرکه نظام مالی دانست.
 فهرست مطالب :
 فهرست کلی مطالب
فصل اول: نهادهای مالی
فصل دوم : شرکت های سرمایه گذاری
فصل سوم : صندوق های سرمایه گذاری
فصل چهارم : صندوق زمین و ساختمان
فصل پنجم : صندوق های بازنشستگی
فصل ششم : صندوق های بورسی
فصل هفتم : صندوق های پوششی
فصل هشتم : صندوق های وقفی
فصل نهم : شرکت های تأمین سرمایه
فصل دهم : شرکت های کارگزاری
فصل یازدهم : مشاوران سرمایه گذاری
فصل دوازدهم : بازارگردانی
فصل سیزدهم : موسسه رتبه بندی اعتباری
فصل چهاردهم : شرکت پردازش اطلاعات مالی
 فهرست تفصیلی مطالب
فصل اول نهادهای مالی
1-1 مقدمه
1-2 معرفی بازار سرمایه ایران
1-3 اندازه بازار سرمایه ایران
1-3-1 بورس اوراق بهادار
1-3-2 بورس کالای ایران
1-3-3 روند معاملات بازار سرمایه
1-4 نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران
1-5 چارچوب نظارتی بر بازار سرمایه و نهادهای مالی
1-6 بررسی نقش و جایگاه سازمان بورس در قانون بازار اوراق بهادار
1-6-1 نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار
1-6-2 حمایت از حقوق سرمایه گذاران
1-6-3 سازماندهی، حفظ و توسعه بازاری با ویژگی های شفاف بودن، منصفانه بودن و کارابودن
1-6-3-1 شفافیت بازار
1-6-3-2 کارا بودن بازار
1-6-3-3 منصفانه بودن بازار
1-7 نظارت بر نهادهای مالی
1-8 خلاصه فصل
پرسش های فصل
منابع و مآخذ فصل
فصل دوم شرکت های سرمایه گذاری
2-1 مقدمه
2-2 تعریف شرکت سرمایه گذاری
2-3 تاریخچه شرکت های سرمایه گذاری
2-4 جایگاه و نقش شرکت های سرمایه گذاری در بازارهای مالی
2-5 اهداف سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری
2-6 ویژگی های اصلی شرکت های سرمایه گذاری
2-7 مزایای سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری
2-8 معایب و خطرهای بالقوه شرکت های سرمایه گذاری
2-9 طبقه بندی شرکت های سرمایه گذاری
2-9-1 طبقه بندی کلی شرکت های سرمایه گذاری
2-9-1-1 شرکت سرمایه گذاری گواهی مبلغ اسمی
2-9-1-2 یونیت تراست های سرمایه گذاری
2-9-1-3 شرکت های مدیریتی یا صنعتی
2-9-2 طبقه بندی بر حسب حوزه تمرکز سرمایه گذاریها
2-9-2-1 شرکت ها یا صندوق های سرمایه گذاری داخلی
2-9-2-2 شرکت ها یا صندوق های سرمایه گذاری بخشی
2-9-2-3 شرکت ها یا صندوق های سرمایه گذاری کشوری
2-9-2-4 شرکت ها یا صندوق های سرمایه گذاری منطقه ای
2-9-2-5 شرکت ها یا صندوق های سرمایه گذاری در بازارهای نوپا
2-9-2-6 شرکت ها یا صندوق های سرمایه گذاری جهانی / بین المللی
2-9-3 طبقه بندی بر اساس نوع سرمایه گذاری
2-9-3-1 شرکت ها یا صندوق های سهام
2-9-3-2 شرکتهای / صندوق های اوراق قرضه
2-10 ساختار عملیاتی شرکت های عملیاتی
2-11 ساختار حقوقی شرکت های سرمایه گذاری
2-12 قوانین حاکم بر شرکت های سرمایه گذاری
2-12-1 فرآیند ثبت شرکت های سرمایه گذاری
2-12-2 قوانین و اصول نظارت
2-12-3 ضوابط اعطای وام
2-12-4 شرایط قراردادهای مشاور و متعهد پذیره نویسی
2-13 چارچوب مقرراتی فعالیت شرکت های سرمایه گذاری
2-14 سیستم گزارشگری در شرکت های سرمایه گذاری
2-15 سیستم حسابداری در شرکت های سرمایه گذاری
2-16 بازده سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری
2-17 ارزیابی عملکرد
2-18 ارزش گذاری سهام شرکت های سرمایه گذاری
2-18-1 روش خالص ارزش داراییها
2-18-2 روش قیمت بازار
2-18-3 طبقه بندی شرکت های سرمایه گذاری
2-19 شرکت های سرمایه گذاری در ایران
2-19-1 تعریف و جایگاه حقوقی شرکت سرمایه گذاری در ایران
2-19-2 تاریخچه شرکت های سرمایه گذاری در ایران
2-19-3 طبقه بندی شرکت های سرمایه گذاری در ایران
2-19-3-1 طبقه بندی بر حسب تنوع فعالیت
2-19-3-2 طبقه بندی بر حسب پذیرش در بورس
2-19-3-3 طبقه بندی بر حسب حوزه فعالیت
2-19-3-4 طبقه بندی بر حسب سطح فعالیت
2-19-3-5 طبقه بندی بر حسب نوع مالکیت
2-19-3-6 طبقه بندی جدید شرکت های سرمایه گذاری بورسی
2-19-4 طبقه بندی کلی واسطه های مالی در ایران
2-19-5 جایگاه شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران
2-19-6 مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در ایران
2-19-6-1 قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار
2-19-6-2 پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار
2-19-7 ضرورت های توسعه شرکت های سرمایه گذاری در ایران
2-19-8 چالش ها و کاستی های شرکت های سرمایه گذاری در ایران
2-19-8-1 حوزه مقررات ، ضوابط و استانداردها
2-19-8-2 حوزه عملکرد
2-20 خلاصه فصل
پرسش های فصل
منابع و مآخذ فصل
پیوست 2-1 فرم درخواست ثبت شرکت های سرمایه گذاری در امریکا
پیوست 2-2 صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری نمونه
پیوست 2-3 استاندارد شماره 15: حسابداری سرمایه گذاری ها
فصل سوم صندوق های سرمایه گذاری مشترک
3-1 مقدمه
3-2 تعریف
3-3 تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری مشترک
3-3-1 انگلستان
3-3-2 آمریکا
3-3-3 هند
3-3-4 مالزی
3-3-5 بحرین
3-4 جایگاه و نقش صندوق های مشترک در بازارهای مالی جهان
3-4-1 تعداد صندوق های سرمایه گذاری مشترک
3-4-2 دارایی ها و جریان های نقدی ورودی صندوق های مشترک
3-4-3 توزیع جغرافیایی صندوق های مشترک
3-4-4 توزیع صندوق ها بر حسب نوع سرمایه گذاری
3-5 مندرجات مفاد اصلی امید نامه
3-6 ساختار عملیاتی متداول صندوق ها
3-6-1 ارکان صندوق
3-6-1-1 مجمع عمومی صندوق
3-6-1-2 هیأت مدیره صندوق
3-6-2 ارایه دهندگان خدمات
3-6-2-1 مشاور / مدیر سرمایه گذاری
3-6-2-2 مدیر اجرایی
3-6-2-3 امین
3-6-2-4 موسسه نقل و انتقال
3-6-2-5 توزیع کننده / متعهد اصلی فروش سهام
3-6-2-6 حسابرسان و مشاوران حقوقی
3-6-2-7 وظایف خدمات غیر مشاوره ای
3-6-3 نهاد ناظر
3-7 ویژگی های اصلی صندوق های سرمایه گذاری مشترک
3-8 مزایای سرمایه گذاری در صندوق ها
3-9 محدودیت های بالقوه سرمایه گذاری در صندوق ها
3-10 اهداف سرمایه گذاری صندوق ها
3-11 طبقه بندی کلی صندوق های سرمایه گذاری
3-11-1 شرکت مدریت یا صندوق با سرمایه ثابت (سرمایه بسته)
3-11-2 شرکت مدیریت یا صندوق با سرمایه متغیر (سرمایه باز)
3-11-2-1 طبقه بندی صندوق های مشترک بر اساس کارمزد فروش
3-11-2-2 طبقه بندی صندوق بر اساس افق سرمایه گذاری
3-12 شیوه های فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق
3-12-1 عرضه به سرمایه گذاران خرد
3-12-2 عرضه به نهادها و سرمایه گذاران عمده
3-13 اشکال متداول حقوقی صندوق ها
3-14قوانین حام بر صندوق ها
3-15 چارچوب مقرراتی فعالیت صندوق ها
3-16 سیستم حسابداری و گزارش گری
3-17 بازده سرمایه گذاری در صندوق
3-18 ارزیابی عملکرد
3-19 صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران
3-19-1 پیشینه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران
3-19-1-1 قبل از تصویب قانون اوراق بهادار
3-19-1-2 صندوق سرمیه گذاری مشترک با درآمد ثابت
3-19-2 صندوق سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت
3-19-3 صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در زمینه سهام
3-19- 4 چارچوب حقوقی صندوق های سرمایه گذاری در ایران
3-19-5 ساختار عملیاتی صندوق های سرمایه گذاری در ایران
3-19-6 فرآیند اعطای مجوز صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام
3-19-7 مراحل و نحوه سرمایه گذاری در صندوق ها
3-19-8 فرآیند خروج از صندوق
3-19-9 کارمزدها و هزینه های صندوق های سهام
3-19-10 سازوکار نظارت بر صندوق های سهام
3-19-10-1 نظارت درونی
3-19-10-2 نظارت بیرونی
3-19-11 ضرورت های توسعه صندوق های سرمایه گذاری در ایران
3-19-12 الزامات و چالش های پیش روی صندوق های مشترک در ایران
3-19-12-1 مسائل یا خلأهای قانونی
3-19-12-2 محدودیت ها و مشکلات بازار سرمایه
3-19-12-3 حیطه مسائل فرهنگی- اجتماعی
3-19-12-4 الزامات احرایی صندوق ها
3-20 خلاصه فصل
پرسش های فصل
منابع و مآخذ فصل
پیوست 3-1 صورتهای مالی نمونه صندوق های سرمایه گذاری مشترک
پیوست 3-2 مندرجات امیدنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در آمریکا
پیوست 3-3 امیدنامه نمونه پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار برای صندوق های سرمایه گذاری در سهام ( اندازه کوچک)
پیوست 3-4 اساسنامه نمونه پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار برای صندوق های سرمایه گذاری در سهام (اندازه کوچک)
پیوست 3-5 شاخص NAV مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای صندوق های سرمایه گذاری در سهام
پیوست 3-6 صورت های مالی نمونه صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، مصوب هیأت مدیره سازمان بورس
فصل چهارم صندوق زمین وساختمان
4-1 مقدمه
4-2 کلیات صندوق های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
4-2-1ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات
4-2-2 مزایا از نگاه بازار سرمایه
4-2-3 پراکندگی صندوق های املاک و مستغلات در دنیا
4-2-4 چارچوب تأسیس صندوق های سرمیه گذاری املاک و مستغلات
4-2-5 چارچوب و ساختار فعالیتی صندوق های املاک و مستغلات
4-2-5-1 ساختار داخلی صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات
4-2-5-2 ارکان خارجی مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات
4-2-6 تقسیم بندی ساختاری صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات
4-2-7 نحوه سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
4-2-8 ساختار و مقررات REIT در استرالیا ، هنگ کنگ ، سنگاپور
4-2-8-1 استرالیا
4-2-8-2 هنگ کنگ
4-2-8-3 سنگاپور
4-2-8-4 پاکـستان
4-3 صندوق های سرمایه گذاری ساخت
4-3-1 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات ساخت
4-3-2 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیرتی
4-4 صندوق های زمین و ساختمان در ایران
4-4-1 مقدمه
4-4-2 مقررات تأسیس و فعالیت صندوق های زمین و ساختمان
4-4-2-1 ضوابط و تأسیس صندوق های زمین و ساختمان
4-4-2-2 دستورالعمل صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق های زمین وساختمان
4-4-2-3 دستورالعمل صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق های زمین و ساختمان
4-4-2-4 اساسنامه ، امیدنامه و طرح توجیهی صندوق های زمین وساختمان
4-4-2-5 دستورالعمل نحوه محاسبات خالص ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق زمین و ساختمان
4-4-2-6 دستورالعمل بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های زمین و ساختمان
4-4-2-7 دستورالعمل تدوین روش و تهیه اسناد مزایده در صندوق های زمین و ساختمان
4-4-3 ویژگی های سرمایه گذاری در صندوق
4-4-4 ارکان اجرایی و نظارتی صندوق
4-4-4-1 مجمع صندوق
4-4-4-2 مدیران( مدیر صندوق- مدیر ساخت- مدیر ناظر)
4-4-4-3 متولی و حسابرس صندوق
4-4-4-4 متعهد پذیره نویس صندوق
4-4-4-5 بازارگردان صندوق
4-4-4-6 هیأت مدیره صندوق
4-4-5 هزینه های صندوق
4-4-5-1 هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
4-4-5-2 هزینه های مربوط به زمان ورود یا خروج هر سرمایه گذار
4-4-6 ارزش گذاری واحدهای سرمایه گذاری
4-4-7 نحوه سرمایه گذاری در صندوق ها
4-4-7-1 اولین عرضه عمومی
4-4-7-2مراحل افزایش سرمایه
4-4-7-3 معامله با بازارگردان
4-4-7-4 معامله بین سرمایه گذاران
4-4-7-5 ابطال در زمان اتمام پروژه
4-5 خلاصه فصل
پرسش های فصل
منابع و مآخذ فصل
فصل پنجم صندوق های بازنشستگی
5-1 مقدمه
5-2 تعاریف
5-3 تاریخچه تأمین اجتماعی در جهان
5-4 جایگاه صندوق های باز نشستگی در بازارهای مالی
5-5 طبقه بندی طرح ها و صندوق های بازنشستگی
5-5-1 طبقه بندی کلی طرح های بازنشستگی
5-5-1-1 طرح بازنشستگی با مزایای معین
5-5-1-2 طرح بازنشستگی با کمک معین
5-5-1-3 طرح بازنشستگی ترکیبی
5-5-2 انواع طرح های بازنشستگی به لحاظ تأمین مالی
5-5-2-2 طرح تأمین مالی نشده (طرح بدون اندوخته مالی)
5-5-3 طبقه بندی صندوق های بازنشستگی بر حسب امکان عضویت
5-5-3-1 صندوق بازنشستگی باز
5-5-3-2 صندوق بازنشستگی بسته
5-5-4 طبقه بندی صندوق های بازنشستگی بر حسب نوع قانون
5-5-4-1 صندوق های بازنشستگی عمومی
5-5-4-2 صندوق های بازنشستگی خصوصی
5-6 قوانین و مقررات در صندوق های بازنشستگی
5-6-1 منطق تدوین مقررات برای صندوق های بازنشستگی
5-6-2 تأثیر مقررات بر فعالیت صندوق های بازنشستگی
5-7 مدیریت ریسک در صندوق های بازنشسستگی
5-8 مقررات حسابداری و مالی در صندوق های بازنشستگی
5-8-1 ارزشیابی تعهدات در چارچوب مقررات و استانداردهای بین المللی
5-8-2 ارزشیابی تعهدات و شیوه های تأمین مالی در نظام های مختلف حقوقی
5-8-3 فلسفه سرمایه گذاری بر پایه تعهدات
5-8-4 اتخاذ استراتژی های بهینه مشارکت و تخصیص دارایی
5-8-5 مقایسه تأثیر مقررات
5-8-5-1 تأثیر مقررات بر میزان مشارکت ها و وضعیت نقدینگی بانی
5-8-5-2 تأثیر مقررات بر نسبت های پوشش و سطوح منابع
5-8-5-3 تأثیر مقررات بر هزینه های تأمین مالی
5-9 سیاست سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی
5-9-1 اجزای سیاست سرمایه گذاری
5-9-2- بانی طرح در نقش کنترل کننده ریسک
5-9-3 بیانیه سیاست سرمایه گذاری
5-10 صندوق های بازنشستگی در ایران
5-10-1 تاریخچه تأمین اجتماعی در ایران
5-10-2 وضعیت موجود نظام بازنشستگی در ایران
5-10-2-1 صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی
5-10-2-2 صندوق بازنشستگی کشوری
5-10-2-3 صندوق بازنشستگی کشوری
5-10-3 الزامات موقیت صندوق های بازنشستگی و گسترش صندوق های خصوصی
5-10-3-1 در حوزه ساختاری
5-10-3-2 حوزه مدیریت عملیات
5-10-3-3 حوزه سیاست های سرمایه گذاری
5-10-3-4 حوزه مقررات و نظارت
5-11 خلاصه فصل
پرسش های فصل
منابع و مآخذ فصل
پیوست 5-1 مواردی از استاندارد حسابداری شماره 27 به همراه صورت های مالی نمونه
فصل ششم صندوق های بورسی
6-1 مقدمه
6-2 تعریف
6-3 تاریخچه صندوق های بورسی
6-4 جایگاه و نقش صندوق های بورسی در بازارهای بورسی
6-5 دلایل سرمایه گذاران نهادی برای گرایش به صندوق های بورسی
6-6 ساختار حقوقی و عملیاتی صندوق های بورسی
6-6-1 صندوق های بورسی با ساختار صندوق سرمایه گذاری مشترک
6-6-2 صندوق های بورسی با ساختار یونیت تراست
6-7 قوانین و مقررات حاکم بر صندوق های بورسی
6-8 مراحل اجرایی تشکیل یک صندوق بورسی
6-9 مشخصات کلی صندوق های بورسی
6-10 مقایسه صندوق های بورسی و صندوق های مشترک
6-10-1 مقایسه صندوق های بورسی نسبت به صندوق های مشترک
6-10-2 معایب صندوق های بورسی نسبت به صندوق های مشترک
6-11 مقایسه صندوق های بورسی و صندوق های شاخصی
6-11-1 شباهت ها
6-11-2 تفاوت ها
6-12 ریسک صندوق های بورسی
6-13 هزینه های اصلی صندوق های بورسی
6-14 طبقه بندی صندوق های بورسی
6-15 معرفی برخی صندوق های بورسی
6-15-1 صندوق های بورسی بین المللی
6-15-2 صندوق های بورسی دارای مدیریت فعال
6-16 رویه های سرمایه گذاری در صندوق های بورسی
6-16-1 انتشار سهام
6-16-2 بازخرید سهام
6-16-3 دلایل استفاده از سازوکار ایجاد و انتشار و یا بازخرید غیر نقدی
6-17 اقدامات ضروری برای موفقیت سرمایه گذاری صندوق های بورسی
6-18 استراتژی های سرمایه گذاری صندوق های بورسی
6-19 چالش های سیاست سرمایه گذاری در مورد صندوق های بورسی
6-20 خلاصه فصل
پرسش های فصل
منابع و مآخذ فصل
فصل هفتم صندوق های پوششی
7-1- مقدمه
7-2- تعریف
7-3- تاریخچه صندوق های پوششی
7-4- وضعیت فعلی صندوق های پوششی
7-5- آینده صندوق های پوششی
7-6- پیشینه قانون گذاری و نظارت بر صندوق های پوششی
7-7- نقش و جایگاه صندوق های پوششی در بازارهای مالی
7-8- انواع سرمایه گذاران صندوق های پوششی
7-9 ویژگی های اصلی صنعت صندوق های پوششی
7-10- ساختار عملیاتی متداول صندوق های پوششی
7-11- ساختار حقوقی صندوق های پوششی
7-12- مقایسه صندوق های پوششی با صندوق های مشترک
7-13- مقایسه صندوق های پوششی با صندوق های سهام مشترک
7-13-1 شباهت ها
7-13-2 تفاوت ها
7-14- استراتژی های سرمایه گذاری صندوق های پوششی
7-15- عملکرد کلی صندوق های پوششی
7-15-1 تجزیه و تحلیل عملکرد صندوق پوششی
7-15-2 آلفا و بتا
7-15-3- حق العمل ها
7-16- شاخص های صندوق های پوششی
7-17- ریسک های ذاتی سرمایه گذاری های صندوق پوششی
7-18- خلاصه فصل
پرسش های فصل
منابع و مآخذ فصل
فصل هشتم صندوق های وقفی
8-1- مقدمه
8-2- وقف در شریعت اسلامی
8-3- وقف در جوامع غربی
8-4- صندوق های وقفی
8-4-1- مزایای استفاده از صندوق های وقفی در اداره موقوفات
8-4-2- مدیریت و ساختار صندوق های وقفی
8-4-3- نکاتی در تأسیس و اداره صندوق وقفی
8-5- تنگناهای تأسیس صندوق های وقفی در ایران
8-6- خلاصه فصل
پرسش های فصل
منابع و مآخذ فصل
فصل نهم شرکت های تأمین سرمایه
9-1- مقدمه
9-2- تاریخچه فعالیت
9-3- تعریف شرکت تأمین سرمایه
9-4- وجه تمایز بین شرکت های تأمین سرمایه و بانک های تجاری
9-5- انواع شرکتهای تأمین سرمایه
9-5-1- شرکت های تأمین سرمایه با خدمات کامل
9-5-2- شرکت های هلدینگ مالی
9-5-3- شرکت های تأمین سرمایه تخصصی
9-6- بخش های مختلف شرکت های تأمین سرمایه
9-6-1- بخش مرتبط با مشتریان
9-6-2- بخش میانی
9-6-3- بخش پشت صحنه
9-7-درآمدهای شرکت های تأمین سرمایه
9-8- ضرورت ایجاد شرکت های تأمین سرمایه در ایران
9-9- فعالیت های شرکت های تأمین سرمایه
9-9-1- ایجاد و توسعه بازار اولیه سرمایه
9-9-2- تعهد پذیره نویسی
9-9-2-1- روش های تعهد پذیره نویسی
الف) روش های مبتنی بر تضمین فروش اوراق بهادار
ب) روش های بدون تضمین فروش اوراق بهادار
9-9-2-2- هزینه های انتشار
9-9-3- کمک به عرضه اختصاصی اوراق بهادار
9-9-4- تسهیل خصوصی سازی
9-9-5- ارزش گذاری و ارزش یابی انواع داراییها
9-9-6- خدمات در زمینه ادغام و تملک شرکت ها
9-9-7- سرمایه گذاری پر مخاطره
9-9-8- انجام خدمات کارگزاری و معامله گری
9-9-9- مهندسی مالی و مدیریت ریسک
9-9-10- تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار
9-9-11- بانکداری اختصاصی
9-9-12- مدیریت سرمایه گذاری ها و سبد اوراق بهادار
9-9-13- مدیریت ثروت
9-9-14- بانکداری سوداگری
9-9-15- ارائه خدمات مشاوره ای
9-9-16- امور مالی بنگاهها
9-9-17- سایر خدمات
9-10-کارکردهای شرکت های تأمین سرمایه
9-10-1- تسهیل تشکیل سرمایه
9-10-2- افزایش کارایی اطلاعاتی بازار مالی
9-10-3-افزایش نقد شوندگی بازار
9-10-4- کاهش هزینه سرمایه برای شرکتها
9-10-5- شفاف سازی و افزایش تقارن اطلاعاتی
9-10-6- توسعه همه جانبه بازار سرمایه
9-10-7- کمک به بین المللی شدن و جهانی شدن بازارهای مالی
9-10-8- کمک به گسترش بخش خصوصی
9-10-9- فرهنگ سازی در بازار سرمایه
9-10-10- کمک به شرکت های بورسی جهت عرضه اوراق به قیمت بازار
9-11- روندهای جدید در این صنعت
9-12- مروری بر فعالیت های چند شرکت تأمین سرمایه منتخب
9-12-1- گلدمن ساکـس
9-12-2- مریل لینچ
9-12-3- مورگان استنلی
9-12-4- جیپی مورگان چیس
9-12-5-گروه مالی بانک مونترال کانادا
9-12-6- شرکت اگری کاپیتال
9-12-7- گروه کردیت سوئیس
9-12-8- شرکت تأمین سرمایه اسلامی پاکـستان
9-12-9- سیتس گروپ بحرین
9-13- تضاد منافع در شرکت های تأمین سرمایه
9-14- مقررات دیوار چین
9-15- نظارت بر شرکت های تأمین سرمایه
9-16- مدیریت ریسک شرکت های تأمین سرمایه
9-17- مجوز فعالیت شرکت تأمین سرمایه
9-18-سیستم های نظارت بر فعالیت شرکت تأمین سرمایه
9-19- مقایسه سیستم های نظارتی در چند کشور
9-20- مقایسه خدمات شرکت های تأمین سرمایه
9-21- مقایسه ضوابط و مراحل دریافت مجوز شرکت های تأمین سرمایه در چند کشور
9-22- شرکت های تأمین سرمایه در ایران
9-23- خلاصه فصل
پرسش های فصل
منابع و مآخذ فصل
فصل دهم شرکت های کارگزاری و سپرده گذاری مرکزی
10-1- مقدمه
10-2- شرکت های کارگزاری در جهان
10-2-1- مقدمه
10-2-2- تعریف اصطلاحات کلیدی مربوط به کارگزاران
10-2-3- شرکت های مرتبط با اوراق بهادار
10-2-4-انواع شرکت های کارگزاری
10-2-5- بخش های شرکت های کارگزاری
10-2-5-1- بخش صفی :
10-2-5-2- بخش ستادی :
10-2-6- حساب های کارگزاری
10-2-6-1حساب تضمین ودیعه
10-2-7- انواع سفارشها
10-2-8- درآمدهای کارگزاران
10-2-9- ریسک های شرکت های کارگزاری
10-2-10- مهارت های مورد نیاز برای کارگزاران
10-2-11- شرکت های کارگزاری و کارایی بازار
10-2-11-1- کارایی اطلاعاتی
10-2-11-2- کارایی عملیاتی
10-2-11-3- کارایی تخصیصی
10-2-12- اقدامات فریبکارانه کارگزاران
10-2-13- تأثیر پیشرفت های الکترونیک بر کارگزاران
10-2-14- حذف واسطه ها
10- 2-15- سیر قوانین در آمریکا
10-2-16- مقررات مربوط به سرمایه شرکت های کارگزاری
10-2-17- اهداف کاربرد الزامات سرمایه در موسسات مالی
10-2-18- الزامات سرمایه در کشورهای مختلف
10-2-18-1- آمریکا
10-2-18-2- انگلستان
10-2-18-3- اروپا
10-2-18-4- مالزی
10-3- شرکت های کارگزاری در ایران
10-3-1- خدمات شرکت های کارگزاری در ایران
10-3-2- نظارت بر فعالیت کارگزاران
10-3-3- الزامات کفایت سرمایه شرکت های کارگزاری
10-3-4- کارمزد خدمات شرکت های کارگزاری
10-3-5- انواع سفارشات در بورس اوراق بهادار
10-3-6- اجزای سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار
10-3-7- کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
10-3-7-1اهداف کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
10-3-7-2- موضوع فعالیت کانون
10-3-7-3- ارکان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
10-3-7-4- نحوه تنظیم مقررات مورد نیاز کانون
10-4- شرکت سپرده گذاری مرکزی
10-4-1- مقدمه
10-4-2- سیستم سپرده گذاری مرکزی
10-4-3- مزایای سیستم سپرده گذاری مرکزی برای فعالان بازار
10-4- 4- کارکرد های سیستم سپرده گزاری
10-4-4-1- نگه داری سهام به صورت سپرده
10-4-4-2- انتقال اوراق بهادار
10-4-4-3- استراد گواهی های فیزیکی (فرخوانی)
10-4-4-4- وثیقه کردن اوراق بهادار
10-4-4-6- اقدامات شرکتی
10-4-4-7- نقل و انتقال وجوه از یک حساب به حساب دیگر
10-4-4-8- تحویل در برابر پرداخت
10-4-5- دارندگان حساب و اعضا
10-4-6- اهداف سیستم سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار
10-4-7- مراحل استقرار سیستم سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار
10-4- 7-1- سازمان و راهبرد تجاری
10-4-7-2- پایگاه داده های سهام داران
10-4-7-3- تأیید مشخصات سهام دار و ثبت مرکزی
10-4-7-4-تسویه و پایاپای اوراق بهادار
10-4-7-5- اقدامات شرکتی و خدمات مربوط به حمایت از بازار
10-5- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران
10-5-1- موضوع فعالیت شرکت سپرده گذاری
10-5-2- خدمات شرکت سپرده گذاری
10-5-2-1- خدمات به شرکت های پذیرفته شده در بورس
10-5-2-2- خدمات به سهامداران
10-6- خلاصه فصل
پرسش های فصل
منابع و مآخذ فصل
فصل یازدهم مشاوران سرمایه گذاری
11-1 شناخت وظایف و کاردکردهای مشاوران سرمایه گذاری
11-1-1- مقدمه
11-1-2- ضرورت فعالیت مشاوران سرمایه گذاری و ضابطه مند کردن فعالـــت آن ها
11-1-3- تعریف مشاوره سرمایه گذاری
11-1-4- بررسی فعالیت ها و کارکردهای مشاوران سرمایه گذاری
11-1-5- تخصص ، توانایی و مهارت های مورد نیاز برای انجام فعالیت مشاوره
11-1-6- اصول اخلاقی مشاوران سرمایه گذاری
11-1-7- حل مشکل تضاد منافع
11-1- 8- فرآیند صدور مجوز فعالیت مشاوران سرمایه گذاری
11-2- بررسی قوانین مربوط به losco وسایر کشورها
11-2-1- جایگاه مشاوران سرمایه گذاری در اصول losco
11-2-2- مروری بر قانون مشاوره سرمایه گذاری مصوب 1940 در بازار سرمایه امریکا
11-2-3- قانون مشاوران سرمایه گذاری
11-2-4- جایگاه مشاور سرمایه گذاری در قانون صنعت اوراق بهادار مالزی
11-3- مشاوران سرمایه گذاری در ایران
11-4- خلاصه فصل
پرسش های فصل
منابع و مآخذ فصل
پیوست 11-1 – شرکت ولیولاین
پیوست 11-2- شرکت سرمایه گذاری شارپ
پیوست 11-3- مورگان استنلی
فصل دوازدهم بازارگردانی
12-1- مقدمه
12-2- تعریف بازارگردانی
12-3- نقش و اهمیت بازارگردان
12-4- مکانیزم معاملات در بازارهای سهام
12-5- نقد شوندگی
12-6- معیارهای نقدشوندگی
12-7- ابعاد مختلف نقد شوندگی
12-8- تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش
12-9- روش های مورد استفاده بازارگردانی
12-9-1- شبه های مبتنی بر سفارش
12-9-2- سیستم های معاملاتی مبتنی بر مظنه
12-10- انواع سیستم های بازارگردانی
12-10-1- سیستم بازارگردانی مبتنی بر مظنه در بازار الکترونیک
12-10-2- سیستم بازارگردانی متمرکز در بازارهای مبتنی بر سفارش به شکل تالار
12-10-3- سیستم بازارگردانی متمرکز در بازار مبتنی بر سفارش الکترونیکی
12-10-4- سیستم بازارگردانی غیر متمرکز در بازارهای مبتنی بر سفارش الکترونیکی
12-11- مقایسه سیستم های بازارگردانی
12-12-1 سیستم بازارگردانی مبتنی بر مظنه الکترونیکی
مزایای این سیستم
معایب این سیستم
12-13- بازارگردانی در متمرکز در بازارهای الکترونیکی مبتنی بر سفارش
12-13-1- تعهدات و امتیازات بازارگردانها
12-13-2- مقام ناظر و جریمه های بازارگردانان
12-13-3- ارزیابی عملکرد بازارگردانها
12-13-4- مکانیزم کـسب سود بازارگردان در بورسهای خارجی
12-14- بررسی قوانین و مقرارت بورس های مختلف
1- بورس نیویورک
2- بورس تایلند
3- بورس آتن
4- بورس مونترال
12-15 مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد بازارگردانی
12-17 دستورالعمل جدید بازارگردانی در بورس تهران
12-18 خلاصه فصل
پرسش های فصل
منابع و مآخذ فصل
فصل سیزدهم موسسات رتبه بندی اعتباری
13-1 شناخت وظایف و کارکردهای موسسات رتبه بندی اعتباری
13-1-1 مقدمه
13-1-2 نقش موسسات رتبه بندی اعتباری
13-1-3 انواع موسسات رتبه بندی اعتباری
13-1-4 کـسب وکار رتبه بندی اعتباری
13-1-5 فرآیند رتبه بندی اعتباری
13-1-6 ارزش های چندگانه رتبه بندی اعتباری
13-1-7 ارزش اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری
13-1-8 ارزش مقرراتی رتبه های اعتباری
13-2 قوانین و مقررات ناظر بر موسسات رتبه بندی اعتباری
13-2-1 مروری بر مقررات امریکا
13-2-2 مروری بر مقررات مالزی
13-2-3 رهنمودهای locco
13-3 موسسات رتبه بندی اعتباری در ایران
13-4 خلاصه فصل
پرسش های فصل
منابع و مآخذ فصل
پیوست 13-1 نمنه ای از فرآیند اعطای مجوز فعالیت در امریکا
پیوست 13-2 نمونه ای از اصول راهبری حرفه ای شرکت رتبه بندی اعتباری مالزی
پیوست 13-3 آشنایی مختصری با شرکت مودیز
پیوست 13-4 آشنایی مختصری با شرکت اس اند پی
پیوست 13-5 اطلاعات تمامی موسسات رتبه بندی اعتباری فعال در دنیا در سال 2006
فصل چهاردهم شرکت های پردازش اطلاعات مالی
14-1 مقدمه
14-2 طبقه بندی اطلاعات
14-2-1 مقایسه داده و اطلاعات
14-2-2 عناصر سیستم اطلاعاتی
14-3 مفاهیم انبار داده و پایگاه داده
14-4 مروری بر روند توسعه انبار داده های مالی
14-4-1 اهداف انبار داده مالی
14-4-2 مزایا و خروجی های انبار داده مالی
14-4-3 تفاوت های انبار داده مالی و پایگاه داده مالی
14-5 ارتباط شرکت های پردازش اطلاعات مالی با مشاوران سرمایه گذاری
14-6 شرکت های پردازش اطلاعات مالی در ایران
14-7 خلاصه فصل
پرسش های فصل
منابع و مآخذ فصل
پیوست 14-1 شرکت بلومبرگ
واژه نامه

  • ناشر : انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • نویسنده : مدیریت پژوهش سازمان بورس
  • تعداد صفحات : 1048
  • سال چاپ : 1389
  • شابک ( ISBN ) : 978-600-5959-01-7
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 2000
  • نوبت چاپ : اول
  • وزن : 2048

متوسط امتیاز

متوسط:
غنی بودن مطالب کتاب :
میزان اطلاعات نویسنده کتاب :
از عنوان توضیح
10/08/1391 مهدی بخشی. عالی سلام
همیشه موسسات اعتباری و صندوق های مالی برای من یه سوال بودند
کتاب ساده و در عین حال فوق العاده ای بود

برای ارسال نظر باید عضو شوید.