سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب درس هایی برای بهبود عملکرد سازمان

نوشته : رابرت باکال
ناشر: مبلغان
ترجمه : مجید نوریان
راه های ارتقای بهره وری سازمان و ارزیابی عملکرد

جزییات بیشتر

3,000 تومان

انتشارات مبلغان

کتاب درس هایی برای بهبود عملکرد سازمان
 نوشته : رابرت باکال
 ناشر : مبلغان
 ترجمه : مجید نوریان
 شابک :  978-964-2614-34-9
 تعداد صفحات :  66
 شمارگان چاپ : 3000
 نوبت چاپ : اول - 1388
 لیتوگرافی : مهر
 قیمت پشت جلد : 3000 تومان
 درباره کتاب :
کتاب " درس هایی برای بهبود عملکرد سازمان " به شما کمک خواهد کرد که بهره وری کارکنان خود را افزایش دهید ، روحیه آنها را بهبود بخشید و عملکرد تک تک کارکنان را با اهداف سازمان خود هماهنگ سازید.
این کتاب شما را مجهز به تکنیک های اثبات شده ای برای الهام بخشیدن به بهره وری موفقیت آمیز و القای موفقیت و تعهد احیا شده در کارهای شما وکارمندان شما می کند.این راهنمای موجز و پویا شامل 24 استراتژی نیرومند و مراحل اقدام برای انتقال عملکردی است که شما از کارکنان مشتاق انتظار دارید ونیز انگیزه هایی که می توانید ارائه کنید و در این راه به این موضوعات می پردازد:
 تفاوت بین ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد
 راههایی برای تبادل وظایف کاری اصلی یک کارمند و تعیین انتظارات روشن
 موانع عملکرد کدامند و چطور می توان آنها را به حداقل رساند یا از میان برداشت
 روش های برای ایجاد جوی در جهت حمایت از کار کنان و تشویق آنها در طول سال برای برقراری ارتباط با شما
 بهترین رویه ها برای آماده شدن ومرور منظم عملکرد
 رهنمود هایی برای مستند کردن مسائل و مشکلات و انتقال این موضوعات به کارکنان
مدیریت موفق عملکرد یعنی کمک به کارکنان تا چیزی را که باید انجام دهند و علت آن را درک کنند. در عین حال این اختیار و توانایی باید به آنها داده شود تا تصمیمات روزمره را خودشان اتخاذ کنند. کتاب درسهایی برای بهبود عملکرد سازمان مهارت ها و ابزارهایی را که لازم دارید تا از ارتباط مؤثر مطمئن شوید و بهره وری بیشتر را در سرتاسر شرکت تشویق کنید در اختیار شما قرار می دهد.
رابرت باکال مقام ارشد اجرایی شرکت باکال وهمکاران است.باکال و همکاران یک شرکت مشاوره و آموزش مدیریت است . اونویسنده وهمکار نویسنده چند کتاب مدیریتی از جمله « راهنمای مدیر برای بررسی عملکرد » ، « مدیریت عملکرد » و غیره است.
 فهرست مطالب :
یادداشت ناشر
مدیریت عملکرد
درس اول : تفکر خود را مدرن کنید
درس دوم : مزایا را شناسایی کنید
درس سوم : عملکرد را مدیریت کنید
درس چهارم : با کارکنان کار کنید
درس پنجم : با اهداف روشن به دقت برنامه ریزی کنید
درس ششم : اهداف کارکنان را در یک خط قرار دهید
درس هفتم : مشوق های عملکرد را تعیین کنید
درس هشتم : در تمام طول سال در دسترس باشید
درس نهم :  بر ارتباط تمرکز کنید
درس دهم : رودر رو انجام دهید
درس یازدهم : از مهلکه رده بندی اجتناب کنید
درس دوازدهم :  کارکنان را رتبه بندی نکنید
درس سیزدهم : برای ارزشیابی آماده باشید
درس چهاردهم :  بررسی ها را از جای درست آغاز کنید
درس پانزدهم : علت ها را تشخیص دهید
درس شانزدهم :  موفقیت را به رسمیت بشناسید
درس هفدهم :  از ارتباط همکارانه استفاده کنید
درس هجدهم : بر رفتار و نتایج تمرکز کنید
درس نوزدهم : در مورد عملکرد شفاف باشید
درس بیستم : تعارض را با محبت اداره کنید
درس بیست ودوم : عملکرد را مستند کنید
درس بیست و سوم : کارمندان را رشد بدهید
درس بیست و چهارم : به طور مداوم سیستم خود را بهبود ببخشید
درباره نویسنده
کتاب درس هایی برای بهبود عملکرد سازمان
 نوشته : رابرت باکال
 ناشر : مبلغان
 ترجمه : مجید نوریان
 شابک :  978-964-2614-34-9
 تعداد صفحات :  66
 شمارگان چاپ : 3000
 نوبت چاپ : اول - 1388
 لیتوگرافی : مهر
 قیمت پشت جلد : 1600 تومان
 درباره کتاب :
کتاب " درس هایی برای بهبود عملکرد سازمان " به شما کمک خواهد کرد که بهره وری کارکنان خود را افزایش دهید ، روحیه آنها را بهبود بخشید و عملکرد تک تک کارکنان را با اهداف سازمان خود هماهنگ سازید.
این کتاب شما را مجهز به تکنیک های اثبات شده ای برای الهام بخشیدن به بهره وری موفقیت آمیز و القای موفقیت و تعهد احیا شده در کارهای شما وکارمندان شما می کند.این راهنمای موجز و پویا شامل 24 استراتژی نیرومند و مراحل اقدام برای انتقال عملکردی است که شما از کارکنان مشتاق انتظار دارید ونیز انگیزه هایی که می توانید ارائه کنید و در این راه به این موضوعات می پردازد:
 تفاوت بین ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد
 راههایی برای تبادل وظایف کاری اصلی یککارمند و تعیین انتظارات روشن
 موانع عملکرد کدامند و چطور می توان آنها را به حداقل رساند یا از میان برداشت
 روش های برای ایجاد جوی در جهت حمایت از کار کنان و تشویق آنها در طول سال برای برقراری ارتباط با شما
 بهترین رویه ها برای آماده شدن ومرور منظم عملکرد
 رهنمود هایی برای مستند کردن مسائل و مشکلات و انتقال این موضوعات به کارکنان
مدیریت موفق عملکرد یعنی کمک به کارکنان تا چیزی را که باید انجام دهند و علت آن را درک کنند. در عین حال این اختیار و توانایی باید به آنها داده شود تا تصمیمات روزمره را خودشان اتخاذ کنند. کتاب درسهایی برای بهبود عملکرد سازمان مهارت ها و ابزارهایی را که لازم دارید تا از ارتباط مؤثر مطمئن شوید و بهره وری بیشتر را در سرتاسر شرکت تشویق کنید در اختیار شما قرار می دهد.
رابرت باکال مقام ارشد اجرایی شرکت باکال وهمکاران است.باکال و همکاران یک شرکت مشاوره و آموزش مدیریت است . اونویسنده وهمکار نویسنده چند کتاب مدیریتی از جمله « راهنمای مدیر برای بررسی عملکرد » ، « مدیریت عملکرد » و غیره است.
 فهرست مطالب :
یادداشت ناشر
مدیریت عملکرد
درس اول : تفکر خود را مدرن کنید
درس دوم : مزایا را شناسایی کنید
درس سوم : عملکرد را مدیریت کنید
درس چهارم : با کارکنان کار کنید
درس پنجم : با اهداف روشن به دقت برنامه ریزی کنید
درس ششم : اهداف کارکنان را در یک خط قرار دهید
درس هفتم : مشوق های عملکرد را تعیین کنید
درس هشتم : در تمام طول سال در دسترس باشید
درس نهم :  بر ارتباط تمرکز کنید
درس دهم : رودر رو انجام دهید
درس یازدهم : از مهلکه رده بندی اجتناب کنید
درس دوازدهم :  کارکنان را رتبه بندی نکنید
درس سیزدهم : برای ارزشیابی آماده باشید
درس چهاردهم :  بررسی ها را از جای درست آغاز کنید
درس پانزدهم : علت ها را تشخیص دهید
درس شانزدهم :  موفقیت را به رسمیت بشناسید
درس هفدهم :  از ارتباط همکارانه استفاده کنید
درس هجدهم : بر رفتار و نتایج تمرکز کنید
درس نوزدهم : در مورد عملکرد شفاف باشید
درس بیستم : تعارض را با محبت اداره کنید
درس بیست ودوم : عملکرد را مستند کنید
درس بیست و سوم : کارمندان را رشد بدهید
درس بیست و چهارم : به طور مداوم سیستم خود را بهبود ببخشید
درباره نویسنده
 نوشته : رابرت باکال
 ناشر : مبلغان
 ترجمه : مجید نوریان
 شابک :  978-964-2614-34-9
 تعداد صفحات :  66
 شمارگان چاپ : 3000
 نوبت چاپ : اول - 1388
 لیتوگرافی : مهر
 قیمت پشت جلد : 1600 تومان
 درباره کتاب :
کتاب " درس هایی برای بهبود عملکرد سازمان " به شما کمک خواهد کرد که بهره وری کارکنان خود را افزایش دهید ، روحیه آنها را بهبود بخشید و عملکرد تک تک کارکنان را با اهداف سازمان خود هماهنگ سازید.
این کتاب شما را مجهز به تکنیک های اثبات شده ای برای الهام بخشیدن به بهره وری موفقیت آمیز و القای موفقیت و تعهد احیا شده در کارهای شما وکارمندان شما می کند.این راهنمای موجز و پویا شامل 24 استراتژی نیرومند و مراحل اقدام برای انتقال عملکردی است که شما از کارکنان مشتاق انتظار دارید ونیز انگیزه هایی که می توانید ارائه کنید و در این راه به این موضوعات می پردازد:
 تفاوت بین ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد
 راههایی برای تبادل وظایف کاری اصلی یککارمند و تعیین انتظارات روشن
 موانع عملکرد کدامند و چطور می توان آنها را به حداقل رساند یا از میان برداشت
 روش های برای ایجاد جوی در جهت حمایت از کار کنان و تشویق آنها در طول سال برای برقراری ارتباط با شما
 بهترین رویه ها برای آماده شدن ومرور منظم عملکرد
 رهنمود هایی برای مستند کردن مسائل و مشکلات و انتقال این موضوعات به کارکنان
مدیریت موفق عملکرد یعنی کمک به کارکنان تا چیزی را که باید انجام دهند و علت آن را درک کنند. در عین حال این اختیار و توانایی باید به آنها داده شود تا تصمیمات روزمره را خودشان اتخاذ کنند. کتاب درسهایی برای بهبود عملکرد سازمان مهارت ها و ابزارهایی را که لازم دارید تا از ارتباط مؤثر مطمئن شوید و بهره وری بیشتر را در سرتاسر شرکت تشویق کنید در اختیار شما قرار می دهد.
رابرت باکال مقام ارشد اجرایی شرکت باکال وهمکاران است.باکال و همکاران یک شرکت مشاوره و آموزش مدیریت است . اونویسنده وهمکار نویسنده چند کتاب مدیریتی از جمله « راهنمای مدیر برای بررسی عملکرد » ، « مدیریت عملکرد » و غیره است.
 فهرست مطالب :
یادداشت ناشر
مدیریت عملکرد
درس اول : تفکر خود را مدرن کنید
درس دوم : مزایا را شناسایی کنید
درس سوم : عملکرد را مدیریت کنید
درس چهارم : با کارکنان کار کنید
درس پنجم : با اهداف روشن به دقت برنامه ریزی کنید
درس ششم : اهداف کارکنان را در یک خط قرار دهید
درس هفتم : مشوق های عملکرد را تعیین کنید
درس هشتم : در تمام طول سال در دسترس باشید
درس نهم :  بر ارتباط تمرکز کنید
درس دهم : رودر رو انجام دهید
درس یازدهم : از مهلکه رده بندی اجتناب کنید
درس دوازدهم :  کارکنان را رتبه بندی نکنید
درس سیزدهم : برای ارزشیابی آماده باشید
درس چهاردهم :  بررسی ها را از جای درست آغاز کنید
درس پانزدهم : علت ها را تشخیص دهید
درس شانزدهم :  موفقیت را به رسمیت بشناسید
درس هفدهم :  از ارتباط همکارانه استفاده کنید
درس هجدهم : بر رفتار و نتایج تمرکز کنید
درس نوزدهم : در مورد عملکرد شفاف باشید
درس بیستم : تعارض را با محبت اداره کنید
درس بیست ودوم : عملکرد را مستند کنید
درس بیست و سوم : کارمندان را رشد بدهید
درس بیست و چهارم : به طور مداوم سیستم خود را بهبود ببخشید
درباره نویسنده

  • ناشر : انتشارات مبلغان
  • نویسنده : رابرت باکال
  • مترجم : مجید نوریان
  • تعداد صفحات : 66
  • سال چاپ : 1388
  • شابک ( ISBN ) : 978-964-2614-34-9
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 3000
  • نوبت چاپ : اول
  • وزن : 100

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.