سبد خرید  

1x کتاب مهارت...   9,500 تومان
1x کتاب کاری...   1,700 تومان

مجموع 11,200 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب های کارآفرینی و خلاقیت در این شاخه 20 کتاب وجود دارد

کتاب های کارآفرینی و خلاقیت
مجموعه کتاب های مربوط به کارآفرینی و خلاقیت