سبد خرید  

1x کتاب درس...   3,000 تومان
1x کتاب...   7,000 تومان
1x کتاب ده...   5,200 تومان
1x کتاب راز...   1,500 تومان
1x کتاب 21...   2,500 تومان
1x دسته چک...   2,500 تومان
1x کتاب...   5,500 تومان
1x کتاب...   5,000 تومان
1x کتاب زنان...   6,900 تومان
1x کتاب موج...   2,900 تومان
1x کتاب تأثیر...   5,000 تومان
1x کتاب 101...   4,200 تومان
1x کتاب...   42,000 تومان

مجموع 93,200 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب های بازاریابی در این شاخه 115 کتاب وجود دارد

کتاب های بازاریابی
انواع کتاب های بازاریابی خرید و فروش