سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب پاداش ریسک

نوشته : محمد رستمی-محسن صیقلی
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
مبانی کاربردی سرمایه گذاری ریسک پذیر به انضمام قراردادهای حقوقی و مستندات اجرایی

جزییات بیشتر

16,000 تومان

انتشارات سازمان اطلاع رسانی بورس

 کتاب پاداش ریسک
مبانی کاربردی سرمایه گذاری ریسک پذیر به انضمام قراردادهای حقوقی و مستندات اجرایی
 نوشته : محمد رستمی-محسن صیقلی
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
 ترجمه : -
 شابک :  978-600-5959-35-2
 تعداد صفحات :  533
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول - 1391
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 16000 تومان
 درباره کتاب :
شاید هنوز باور قدم گذاردن در اندیشه ها و ایده ها برای برخی رؤیا پردازی است. شاید هنوز زندگی بر بالهای تخیل، برای ما ساده انگاشتن زندگی واقعی و عملی غیر منطقی است؛ اما به نظر می رسد که همه پذیرفته باشیم افکار ما جزوی از واقعیت هستند.
نوآوری و خلاقیت سال هاست که تصویرساز توسعه علوم و فناوری ها بر صفحه زندگی بشر شده اند و آفرینش و پرورش اندیشه های ارزشمند به فقط راهی برای کـسب ثروت؛ بلکه به فعلیت رساندن استعداهاست.
" پاداش ریسک" واقعی سرمایه گذاران وحامیان این اندیشه ها، دانایی و حکمت و شناخت خالق خلقت است. چشمه های جاری علوم، مستی ساز عالمان و کارآفرینان و ارمغان سرمایه ها و تلاش های آنان، زندگی شایسته ای است که فطرت پاک بشر در جستجوی آن است.
این کتاب، به اعتقاد نویسندگان، راهنمایی است برای سرمایه گذاران حرفه ای و علاقمند به مشارکت در توسعه علوم و فناوری های روز تا با مطالعه آن در زمره سرمایه گذاران کارآفرین رسمی قرار گیرند و قادر باشند با اختصاص بخشی از دارائی های خویش به فعالیت های سرمایه گذاری ریسک پذیر، سبد سرمایه گذاری های خویش را متنوع تر و پربازده تر مدیریت کنند.
 فهرست مطالب :
سخن ناشر
پیشگفتار نویسندگان
مقدمه
 فصل اول: آشنایی اجمالی با سرمایه گذاری ریسک پذیر
1.1. مقدمه
2.1. طبقه بندی شرکت های سرمایه گذار
1.2.1. اندازه و بزرگی سرمایه/ تعهدات سرمایه گذاری
2.2.1. نوع صنعت سرمایه گذاری
3.2.1. افق سرمایه گذاری بلند مدت/ کوتاه مدت
4.2.1. سرمایه گذاری بورسی/ خارج از بورس
5.2.1. سرمایه گذاری با مدل ها و ابزارهای مختلف: وام/ مشارکت و...
6.2.1. ریسک زیاد/ ریسک کم
7.2.1. دورۀ سرمایه گذاری( مدت معین/ نامحدود)
8.2.1. مرحلۀ سرمایه گذاری در محصول: ایده، محصول نمونه، تولید آزمایشی، تولید انبوه
3.1. تعریف سرمایه گذاری ریسک پذیر
1.3.1. سرمایه گذار ریسک پذیر چه کـسی است؟
2.3.1. ویژگی سرمایه گذاری ریسک پذیر
3.3.1. تاریخچه و آمار فعالیت سرمایه گذاری ریسک پذیر در دنیا
1.3.3.1. روند سرمایه گذاری ریسک پذیر
2.3.3.1. توزیع در صنایع ومراحل
4.3.1. نقش سرمایه گذاری ریسک پذیر در توسعۀ اقتصادی
1.4.3.1. ایجاد فرصت های شغلی نوین
2.4.3.1. رشد اشتغال وکاهش بیکاری
3.4.3.1. درآمد و سودآوری
4.4.3.1. هزینۀ تحقیق و توسعه
5.4.3.1. پیشبرد صنایع جدید
5.3.1. طبقه بندی سرمایه گذاران ریسک پذیر
1.5.3.1. سرمایه گذاران ریسک پذیر نهادی
2.5.3.1. سرمایه گذاران ریسک پذیر رسمی
3.5.3.1. سرمایه گذاران ریسک پذیر شرکتی
4.5.3.1. سرمایه گذاران ریسک پذیر اجتماعی
6.3.1. ساختار حقوقی شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر
7.3.1. طبقه بندی سرمایه گذاری همگام با مراحل رشد در شرکت ها
8.3.1. شرایط سرمایه گذاری
9.3.1. فرایند عملیاتی سرمایه گذاری ریسک پذیر
10.3.1. ضرورت ایجاد نهادهای رسمی سرمایه گذاری ریسک پذیر
11.3.1. زیر ساخت های لازم برای توسعۀ صنعت سرمایه گذاریسک پذیر
12.3.1. سرمایه گذاری ریسک پذیر و نوآوری وتوسعۀ فناوری
13.3.1. سرمایه گذاری ریسک پذیر و عرصۀ فعالیت آن
1.13.3.1. شرکت های کوچک و متوسط و سرمایه گذاری ریسک پذیر
2.13.3.1. فناوری و سرمایه گذاری ریسک پذیر
14.3.1. عرصۀ ملی فناوری و نگرش سیستمی در کشورها
1.14.3.1. وظایف دولت ها و توسعۀ فناوری در عرصۀ ملی
2.14.3.1. فرهنگ سازی و انتشار فناوری
3.14.3.1. حمایت از کارآفرینی با هدف توسعۀ فناوری
4.14.3.1. سرمایه گذاری ریسک پذیر، منابع مالی و توسعۀ فناوری
15.3.1. چند تجربۀ جهانی از سرمایه گذاری ریسک پذیر در صنایع نفت وگاز و پتروشیمی
1.15.3.1. شرکت شل
2.15.3.1. شرکت 3i
3.15.3.1.بورس سهام شرکت های پرمخاطرۀ تورنتو
4.15.3.1. صندوق جهانی انرژی
5.15.3.1. خوشۀ صنعتی
6.15.3.1. شرکت Altira
7.15.3.1. شرکت Taletown Venture Partners
8.15.3.1. شرکت های دیگر
 فصل دوم: مباحث کاربردی و مستندات اجرایی
1.2. مباحث کاربردی و مستندات اجرایی
1.1.2. روش های تنوع بخشی سرمایه گذاری ریسک پذیر
1.1.1.2. مرحلۀ رشد شرکت سرمایه پذیر
2.1.1.2. صنعت سرمایه گذاری
3.1.1.2. منطققۀ جغرافیایی سرمایه گذاری
4.1.1.2. ابزار مالی برای سرمایه گذاری
5.1.1.2. ابزار ضمانت سرمایه گذاری
6.1.1.2. تعداد سرمایه گذاری ها
2.1.2. تحلیل و ارزیابی ریسک و بازده سرمایه گذاری
1.2.1.2. انواع ریسک
2.2.1.2. بازده و ریسک
3.2.1.2. طبقه بندی سرمایه گذاری ها بر اساس میزان ریسک و سود
4.2.1.2. ریسک های موجود در مراحل مختلف
1.4.2.1.2. ریسک های موجود در مرحلۀ اول (مرحلۀ ایدۀ اولیه)
2.4.2.1.2. ریسک های موجود در مرحلۀ روبه رشد و ورود اولیه به بازار
3.4.2.1.2. ریسک های موجود در مرحلۀ رشد( بلوغ)
5.2.1.2. ارائه چارچوبی مفهومی برای ارزیابی ریسک هر سرمایه گذار ریسک پذیر
1.5.2.1.2.عوامل ریسک موجود در هر طرح
2.5.2.1.2. دسته بندی ریسک های موجود در هر طرح
1.2.5.2.1.2. ریسک صاحب طرح/ کارآفرین
2.2.5.2.1.2. ریسک محصول
3.2.5.2.1.2. ریسک فناوری
4.2.5.2.1.2. ریسک بازار
5.2.5.2.1.2. ریسک مالی
6.2.5.2.1.2. ریسک عملیاتی و اجرایی
7.2.5.2.1.2. ریسک سازمانی
8.2.5.2.1.2. ریسک راهبرد شرکت
9.2.5.2.1.2. ریسک محیطی
3.1.2. روش های تعیین نسبت های مشارکت
4.1.2. مسائل حقوقی و قراردادی
1.4.1.2. مسائل حقوقی مطرح در قرارداد مشارکت سرمایه گذاری
5.1.2. شیوۀ ارزیابی جامع و موشکافانه(ممیزی) طرح
1.5.1.2. ممیزی طرح های سرمایه گذاری ریسک پذیر
2.5.1.2. مراحل هر ممیزی
3.5.1.2. تدوین قالب و اجزای هر ممیزی
1.3.5.1.2. زمینۀ فعالیت سرمایه گذاری
2.3.5.1.2. شرکای سرمایه گذاری
3.3.5.1.2. موقعیت تجاری سرمایه گذاری
4.3.5.1.2. مدیریت اجرایی سرمایه گذاری
5.3.5.1.2. محصولات و خدماتی که می توان در سرمایه گذاری فروخت
6.3.5.1.2. سهم الشرکۀ متقاضی
7.3.5.1.2. عملکرد مالی گذشتۀ شرکا و یا شرکت متقاضی سرمایه گذاری
1.2.4.5. ارزیابی موشکافانه در مرحلۀ غربالگری
2.1.5.5. سؤالاتی دربارۀ کیفیت طرح/ کـسب و کار
6.5.1.2. سؤالاتی دربارۀ سازگاری با سرمایه گذاری مدنظر
6.1.2. ارزش گذاری شرکت یا طرح
1.6.1.2. ارزیابی سرمایه گذاری در طرح و ایدۀ نوآورانه و تعیین ارزش آن
7.1.2. طرح ریزی ساختار اجرایی و راه اندازی اولیه
1.7.1.2. شناسایی و تدوین مراحل لازم برای طرح ریزی ساختار اجرایی و راه اندازی اولیه و آماده سازی مراحل
برای جلب سرمایه گذار
2.7.1.2. تدوین کلیات مفاد فراخوان پذیره نویسی
3.7.1.2. تدوین مبانی محاسبۀ کارمزد راه اندازی
4.7.1.2. تدوین کلیات مفاد قرار داد اشتراک
8.1.2. نحوۀ مدیریت
9.1.2. شیوۀ خروج
1.9.1.2. انتشار عمومی سهام در بازار بورس سهام
2.9.1.2. ادغام و اکتساب توسط سایر شرکت های سرمایه گذاری یا شرکت های با فعالیت مشابه
1.2.9.1.2. اکتساب شرکت
2.2.9.1.2. ادغام در شرکت دیگر
2.1.9.3. فروش سهام شرکت به مدیریت شرکت سرمایه گذار ریسک پذیر یا کارآفرین
2.1.9.4. فروش سهام به کارآفرین
2.1.9.5. فروش سهام شرکت به سایر سرمایه گذاران در خارج از شرکت
6.9.1.2.فروش دارایی ها یا نقد کردن اموال و دارایی
2.7.9.1. ورشکـستگی، مشکوک الوصول، سوخت شدن ارزش دارایی
10.1.2.گزارش سرمایه
1.10.1.2.وضعیت شرکت و مشتریان و انواع خدمات شرکت که در قالب یک دسته بندی به تشریح مواد زیر می
پردازیم:
11.1.2. آیین نامۀ اجرایی
2.1.11.1. آیین نامۀ مشارکت و سرمایه گذاری ریسک پذیر
12.1.2. سازمان کار
1.12.1.2. اهمیت ساختار نظارتی و سازمانی
2.1.12.2. چارت سازمانی و ساختار مناسب برای شرکت سرمایه گذاری ریسک پذیر بر حسب سرمایه گذاری
مستقیم و غیر مستقیم توسط شرکت سرمایه گذاری ریسک پذیر
13.1.2. برنامۀ آموزش سرمایه گذاری ریسک پذیر
1.13.1.2. شناسایی مراکز و مواد آموزشی در ایران ومنطقه و جهان
2.13.1.2. شناسایی مواد لازم برای آموزش
3.13.1.2. مطالب آموزشی سرمایه گذاری ریسک پذیر، شامل چارچوب کلی زیر است:
1.3.13.1.2.این آموزش بیشتر برای افراد و اشخاص زیر است:
برنامۀ کلی فصول آموزشی سرمایه گذاری ریسک پذیر (مقدماتی)
مطالعۀ موردی ( ارزش گذاری شرکت)
 فصل سوم: حمایت های سازمانی از سرمایه گذاری در فناوری های جدید ( نقش مؤسسه های سرمایه گذاری ریسک پذیر در کشورهای در حال توسعه)
1.3. چگونگی تأمین مالی طرح های ایجاد و توسعۀ فناوری داخلی
2.3. تأمین مالی طرح های تحقیق و توسعه
3.3. تأمین مالی مؤسسات جدید فناوری محور ومؤسسات با فناوری پیشرفته
4.3. مفهوم و خصوصیات و مراحل سرمایه گذاری ریسک پذیر
5.3. بررسی وضعیت سرمایه گذاری ریسک پذیر در آسیای در حال توسعه
6.3. روند سرمایه گذاری های تحت مدیریت و توزیع جغرافیایی آن
7.3. وضعیت سرمایه گذاری ریسک پذیر در کشورهای آسیایی
8.3. تأمین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر بر حسب صنعت
9.3. مراحل تأمین مالی
10.3. منابع مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر در آسیا
11.3. منابع تأمین کننده مالی صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر
12.3. راه های خروج سرمایه گذاری ریسک پذیر
13.3. میزان کم خروج
14.3. نیروهای انسانی لازم برای سرمایه گذاری های ریسک پذیر
15.3. شاخص توسعه در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر
16.3. نتیجه گیری
 فصل چهارم: جهانی شدن صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر( نمونه های کشورهای تایوان و ژاپن)
1.4. سرمایه گذاری ریسک پذیر به منزلۀ نوعی فعالیت سازمانی
2.4. آثار اقتصادی صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر
3.4. سرمایه گذاری ریسک پذیر
4.4. جهانی شدن صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر
5.4. مباحث ملی
1.5.4. تایوان ( مطالعۀ موردی)
1.1.6.4. صنعت الکترونیک تایوان
2.1.6.4. جهانی شدن صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر تایوان
2.5.4. ژاپن
1.2.5.4. تاریخچۀ صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر در ژاپن
2.2.5.4. ویژگی های عملیاتی در ژاپن
3.2.5.4. حباب اینترنت و عواقب بعدی آن
4.2.5.4. نقش حکومت و مقررات
5.2.5.4. جهانی شدن صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر در ژاپن
6.2.5.4. خلاصه
6.4. موقعیت کنونی جهانی شدن صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر
7.4. اظهار نظر و جمع بندی
 فصل پنجم: زیر ساخت های حقوقی بازار سرمایه برای سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران
1.5. قوانین و مقررات بازار سرمایه
1.1.5. ساختار کلی بازار سرمایه
2.1.5. انواع اوراق بهادار
5.3.1. انواع بازار اوراق بهادار
1.3.1.5. ثبت اوراق بهادار
2.3.1.5. پذیرش اوراق بهادار
3.3.1.5. بورس اوراق بهادار تهران
4.3.1.5. فرابورس ایران
1.4.3.1.5. بازار اول
2.4.3.1.5. بازار دوم
3.4.3.1.5. بازار سوم (بازار عرضه)
4.4.3.1.5. بازار چهارم (بازار اوراق مشارکت)
4.1.5. ناشران اوراق بهادار
5.1.5. انواع نهادهای مالی
6.1.5. بسترهای بازار سرمایه برای استفادۀ شرکت های سرمایه گذار ریسک پذیر
1.6.1.5. تأسیس شرکت سرمایه گذاری ریسک پذیر
2.6.1.5. استفاده از ابزارهای بازار سرمایه
3.6.1.5. خروج از شرکت های سرمایه پذیر
4.6.1.5. استفاده از خدمات نهادهای مالی بازار سرمایه
 فصل ششم: مدل پیشنهادی حمایت دولت از سرمایه گذاری ریسک پذیر و بازار سرمایۀ ایران
1.6. معایب و مشکلات پیش روی سیاست های فعلی
2.6. گزیده ای از مزایای استفاده از سرمایه گذاری ریسک پذیر
3.6. گزیده ای از معایب استفاده از الگوی فعلی سرمایه گذاری ریسک پذیر توسط دولت
4.6. پیشنهاد نوعی مدل حمایتی اجرا شدنی توسط دولت
5.6. الگوی پیشنهادی برای حمایت دولت از تشکیل شرکت های خصوصی فعال در زمینۀ سرمایه گذاری ریسک پذیر
1.5.6. کلیات الگو
2.5.6. تأثیرات مترتب بر شرکت های سرمایه پذیر در الگوی مدنظر
3.5.6. مزیت های الگوی پیشنهادی فوق
 فصل هفتم: راهنمای توافق نامۀ اعلام شرایط سرمایه گذاری
7.1. نوع سهام
7.2. ارزش گذاری و اهداف مرحله ای
7.3. حق تقسیم سود
7.4. تقدم در برداشت نقدینگی ها در زمان خروج
7.5. حق فروش سهام به سایر شرکا
7.6. حق بازخرید سهام از سرمایه گذاری توسط شرکت
7.7. حق تبدیل سهام
7.8. حق تعیین بازار مدنظر برای عرضۀ عمومی سهام
7.9. حفاظت از درصد سهام سهام داران پیشین هنگام ورود سرمایه گذار جدید در برابر کاهش ارزش سهام
7.10. وضعیت سهام مؤسسان شرکت، مدیران ارشد، کارکنان و شیوۀ واگذاری سهام ایشان به سایر سرمایه گذاران
7.11. حق تقدم سهام داران برای شرکت در افزایش سرمایه
7.12. حق شفعه
7.13. فروش مشترک
7.14. شرط فروش سهام با کـسب آرای معین
7.15. ضمانت ها
7.16. حق رأی
7.17. شروط مربوط به جلب موافقت و رضایت دیگر سهام داران و دیگر شروط حمایتی
7.18. هیئت مدیره/ هیئت ناظر
7.19. حقوق مربوط به دریافت اطلاعات و گزارش ها
7.20. خروج
7.21. حقوق ثبت
7.22. الـــتزام به حفظ اطلاعات محرمانه و اسرار شرکت
7.23 واگذاری مالکیت معنوی
7.24. رقابت نکردن مدیریت با شرکت
7.25. هزینه های ارزیابی؛ انجام تراکنش و نظارت بر سهام
7.26. انحصار مذاکره میان طرفین سرمایه گذاری
7.27. لازم الاجرا بودن شرایط مندرج در سند توافق نامه و متعهد ماندن به آن
7.28. بانک امین و حساب های امانی واسطه
7.29. شروط مبنایی مقدماتی
7.30. تغییرات در شرکت
7.31. قانون حاکم و داوری
7.32. سایر شرایط
 فصل هشتم: نمونۀ مهم ترین قرارداهای حقوقی سرمایه گذاری ریسک پذیر
1.8. نمونۀ قرارداد حفظ اطلاعات محرمانه ( عدم افشا)
2.8. نمونۀ توافق نامۀ شرایط سرمایه گذاری
1.2.8. پیوست 1 (اطلاعات عمومی و تکمیل شرکت)
2.2.8. پیوست 2 (تغییرات در شرکت)
3.2.8. پیوست 3 (مجوزها و گواهی های شرکت برای انعقاد توافق نامۀ حاضر با صندوق)
3.8. فراخوان عرضۀ خصوصی سرمایه گذاری
4.8. قرارداد اشتراک
5.8. مشارکت نامه
6.8. قرارداد ( پیمان) مدیریت
7.8. قرارداد انجام مطالعات جامع و موشکافانه
کتابنامه

  • ناشر : انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • تعداد صفحات : 533
  • سال چاپ : 1391
  • شابک ( ISBN ) : 978-600-5959-35-2
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 1000
  • نوبت چاپ : اول
  • نویسنده : محمد رستمی-محسن صیقلی
  • وزن : 908

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.