سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب مدیریت استراتژیک

وشته : آرتور اِی.تامپسون-جان اِی.گمبل
ناشر : مبلغان
ترجمه : سمحمد علی عبدالوند و هاشم نیکو مرام
مفاهیم مدیریت استراتژیک و اصول و شیوه های عمل به آن

جزییات بیشتر

20,000 تومان

انتشارات مبلغان

 کتاب مدیریت استراتژیک
اصول و شیوه های عمل
 نوشته : آرتور اِی.تامپسون ، جان اِی.گمبل
 ناشر : مبلغان
 ترجمه : سمحمد علی عبدالوند و هاشم نیکو مرام
 شابک : 978-964-2614-68-4
 تعداد صفحات : 323
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : اول -1391
 لیتوگرافی : پاییزان
 قیمت پشت جلد : 20000 تومان
 درباره کتاب :
 کتاب « مدیریت استراتژیک ، اصول و شیوه های عمل » با مطرح کردن سه سؤال اساسی : در حال حاضر در کجا قرار داریم ؟ به کجا می خواهیم برویم ؟ و چگونه می خواهیم به آنجا برسیم ؟ شروع می شود و سراسر کتاب در پی یافتن پاسخ برای این سه سؤال مهم است . کتاب « مدیریت استراتژیک ، اصول و شیوه های عمل » یک منبع باارزش و به روز در این حوزه است که برای تدریس در دانشگاه ها تألیف گردیده و ترجمه ی دقیق و استادانه ی جناب آقای دکتر محمد علی عبدالوند و جناب آقای دکتر هاشم نیکومرام که از استدان باسابقه ی رشته ی مدیریت استراتژیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اند ، این اثر را خواندنی تر کرده است . ایشان با درک صحیح وضعیت آموزش این رشته در دانشگاه های ایران و نیاز جدی دانشجویان به منابع علمی کامل و جامع برای یادگیری ، دست به انتخاب و ترجمه ی این کتاب زده اند.
کتاب « مدیریت استراتژیک ، اصول و شیوه های عمل » در قالبی مختصر و مفید ، مفاهیم مدیریت استراتژیک را پوشش داده است .محتوای کتاب پاسخگوی نیاز روزافزون استادان ، صاحب نظران و دانش پژوهان رشته های مدیریت بازرگانی و دیگر رشته هاست که خواستار مجموعه ای جمع و جور هستند که بتواند از نظر مفهومی ، راه حل های قوی را در زمینه ی اصول مدیریت استراتژیک ارائه کند و بارویکردی تحلیلی به مطالب اصلی بپردازد و با ارائه ی نمونه های مناسب و به موقع و داشتن سبک نوشتاری مناسب ، علاقه ی دانشجویان را جلب کند . یکی از مهم ترین مشخصه های این کتاب عبارت است از « دخیل کردن کامل دانشجویان در مسئله ی یادگیری آنچه هر مدیر مشتاق و جاه طلبی لازم است در مورد نظریه ها و به کارگیری مدیریت استراتژیک بداند.»
 فهرست مطالب :
 فصل 1 – استراتژی و تلاش برای دستیابی به مزیت رقابتی
اهمیت مدیریت استراتژیک
پاسخ سؤال « چگونه می خواهیم به آنجا برسیم ؟ »
استراتژی رقابتی و مزیت نسبت به رقبا
چرا استراتژی یک شرکت به مرور زمان تکامل پیدا می کند
رابطه ی بین استراتژی یک شرکت و الگوی کـسب و کار آن
سه آزمون ، یک استراتژی موفق
نکات کلیدی
 فصل 2 – رهبری و فرایند مدیریت استراتژیک
رهبران سازمان به ع نوان کارآفرینان اصلی و سازندگان استراتژی
فرایند مدیریت استراتژیک
مرحله ی 1 از فرایند مدیریت استراتژیک : توسعه ی یک چشم انداز استراتژیک
تفاوت چشم انداز استراتژیک و بیانیه ی رسالـــت
اهمیت انتقال چشم انداز استراتژیک
منافع یک چشم انداز استراتژیک اثربخش
مرحله ی 2 از فرایند مدیریت استراتژیک : تعیین اهداف
چه نوع اهدافی تعیین کنیم – نیاز به کارت امتیاز متوازن
مرحله ی 3 از فرایند مدیریت استراتژیک : تدوین استراتژی های سطح سازمان و سطح کـسب و کار
مرحله ی 4 از فرایند مدیریت استراتژیک : به کار گیری و اجرای استراتژی انتخابی
مرحله ی 5 از فرایند مدیریت استراتژیک : ارزیابی عملکرد و اقدام به تعدیلات اصلاحی
هدایت فرایند اجرای استراتژی
اداره کردن شرکت : نقش مدیر عامل در فرایند مدیریت استراتژیک
نکات کلیدی
 فصل 3 – صنعت و تجزیه و تحلیل رقابتی
عملکرد شرکت و « محیط کلان »
تشخیص محیط صنعت و رقابتی شرکت
سؤال 1 مربوط به تجزیه و تحلیل صنعت : ویژگی های اقتصادی حاکم بر صنعت چه هستند ؟
سؤال 2 مربوط به تجزیه و تحلیل صنعت : قدرت نیروهای رقابتی صنعت چقدر است ؟
نیروی رقابتی قدرت چانه زنی خریدار و همکاری فروشنده – خریدار
نیروی رقابتی کالاهای جایگزین
نیروی رقابتی قدرت چانه زنی تأمین کننده و همکاری تأمین کننده – فروشنده
نیروی رقابتی تازه واردان بالقوه
نیروی رقابتی " رقابت بین فروشندگان رقیب "
مجموعه نقاط قوت پنج نیروی رقابتی و سودآوری صنعت
سؤال 3 مربوط به تجزیه و تحلیل صنعت : چه نیروهایی باعث تغییر در صنعت می شوند و چه تأثیری دارنئ ؟
مفهوم نیروهای محرک صنعت
شناسایی نیروهای محرک یک صنعت
تشخیص تأثیر نیروهای محرک یک صنعت
تعیین میزان تغییر مورد نیاز در استراتژی برای آمادگی در مقابل تأثیر نیروهای محرک
سؤال 4 مربوط به تجزیه و تحلیل صنعت : جایگاه یابی رقبای صنعت چگونه است ؟
استفاده از نقشه های گروه استراتژیک برای ارزیابی جایگاه یابی رقبای کلیدی
ارزش نقشه های گروه استراتژیک
سؤال 5 مربوط به تجزیه و تحلیل صنعت : حرکات استراتژیک احتمالی بعدی رقبا چه خواهد بود ؟
پیش بینی حرکات رقبای صنعت
سؤال 6 مربوط به تجزیه و تحلیل صنعت : عوامل کلیدی موفقیت در صنعت کدامند ؟
سؤال 7 مربوط به تجزیه و تحلیل صنعت : آیا صنعت چشم اندازهایی خوب با منافعی جذاب ارائه می کند ؟
نکات کلیدی
 فصل 4 – تجزیه و تحلیل محیط بیرونی : ارزیابی منابع ، جایگاه هزینه و قدرت رقابتی یک شرکت
سؤال 1 مربوط به تجزیه و تحلیل موقعیت : استراتژی های شرکت چه قدر خوب عمل می کند ؟
سؤال 2 مربوط به تجزیه و تحلیل موقعیت : منابع و توانمندی های شرکت کدامند ؟
شناسایی منابع و توانمندی های رقابتی
تعیین قدرت رقابتی نقطه ی قوت یک منبع
منابع ، توانمندی ها و شایستگی یک شرکت به عنوان مبنای مزیت رقابتی
نقاط قوت و ضعف درون شرکت و فرصت ها و تهدیدات بیرونی آن ، چه هستند ؟
شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای رقابتی شرکت
شناسایی فرصت ها بازار یک شرکت
شناسایی تهدیدهای فراروی سودآوری آتی یک شرکت
سؤال 3 مربوط به تجزیه و تحلیل موقعیت : جایگاه هزینه و قیمت گذاری شرکت ها تا چه حد رقابتی است ؟
زنجیره های ارزش یک شرکت
استفاده از هزینه یابی مبتنی بر فعالیت به منظور تعیین هزینه ی عملکرد فعالیت های زنجیره ی ارزش
محک زنی هزینه ها ی فعالیت : ابزاری برای تشخیص رقابتی بودن ، فعالیت های زنجیره ی ارزش یک شرکت
سیستم های زنجیره ی ارزش یرای کل یک صنعت
سؤال 4 مربوط به تجزیه و تحلیل موقعیت : شرکت در مقایسه با رقبای کلیدی ، از چه قوت رقابتی برخوردار است ؟
سؤال 5 مربوط به تجزیه و تحلیل موقعیت : مدیریت باید به دنبال حل چه مقولات و مشکلات استراتژیکی باشد ؟
نکات کلیدی
 فصل 5 – استراتژی رقابتی و مزیت در بازار
استراتژی های رقابتی و جایگاه یابی صنعت
استراتژی های تأمین کننده ی هزینه ی پایین
دستیابی به رهبری هزینه ی پایین
شرایط بازار مطلوب استراتژی ارائه ی هزینه ی پایین
خطرهای استراتژی تأمین کننده ی هزینه ی پایین
استراتژی های تمایز گسترده
رویکردهایی به تمایز
ایجاد ارزش به مشتریان از طریق تمایز
جستجوی فرصت های تمایز
ارزش درک شده و اهمیت علامت دادن درباره ی ارزش
شرایط مناسب استفاده از استراتژی تمایز در بازار
پیشامدهای بداحتمالی استراتژی تمایز
استراتژی متمرکز ( یا بازار دنج )
استراتژی تمرکز از طریق هزینه ی پایین
استراتژی تمرکز مبتنی بر تمایز
شرایطی که باعث موفقیت یک استراتژی تمرکز مبتنی بر روی هزینه ی پایین یا تمرکز بر تمایز می شود
پیشامدهای بداحتمالی برای یک استراتژی تمرکز مبتنی بر هزینه ی پایین یا تمرکز مبتنی بر تمایز
خطر اختیار کردن یک استراتژی « مصالحه ای »
نکات کلیدی
 فصل 6 – دیگر گزینه های مهم استراتژی کـسب و کار
پیوندهای استراتژیک و همکاری های مشارکت جویانه
نحوی ه ایجاد نقطه ی قوت در منابع و شایستگی های محوری
پیوندهای استراتژیک و همکاری های مشارکت جویانه ی ناموفق
خطرهای استراتژیک اتکا به پیوندهایی که به خاطر نقاط قوت منابع کلیدی برقرار شوند
استراتژی های ادغام و تملک شرکت های دیگر صنعت
دلایل عدم موفقیت برخی از ادغام ها و تملک ها در دستیابی به نتایج مورد انتظار
ادغام عمودی : فعالیت در بخش های بیشتری از زنجیره ی ارزش صنعت
مزایای استراتژی ادغام عمودی
مزایای استراتژی ادغام عمودی
معایب استراتژی ادغام عمودی
ایجاد یک زنجیره ی تأمین برتر از لحاظ رقابتی بودن
گزینه های استراتژیک برای بهبود جایگاه شرکت در بازار – استفاده از تهاجمات استراتیک
انتخاب مبنای تهاجم رقابتی
تهاجم به کدام یک از رقبا ؟
استراتژی اقیانوس آبی
گزینه های استراتژیک حمایت از جایگاه یک شرکت در بازار و مزیت رقابتی آن – استفاده از استراتژی های تدافعی
ایجاد موانع در برابر چالشگران
علامت دادن به چالشگران در مورد احتمال اقدامات تلافی جویانه
زمان بندی اقدامات استراتژیک یک شرکت
پتانسیل مزیت های آخرین شرکت اقدام کننده بودن یا معایب اولین شرکت اقدام کننده بودن
تصمیم در مورد زود اقدام کننده یا دیر اقدام کننده بودن
نکات کلیدی
 فصل 7 – استراتژی هایی برای رقابت در بازار های بین المللی
علت گسترش فعالیت در بازار های بین المللی
عوامل شکل دهنده ی انتخاب استراتژی در بازار های بین المللی
تشخیص تفاوت بین کشورها از لحاظ شرایط فرهنگی ، جمعیتی و بازار
محرک های هزینه ای مبتنی بر مکان
تأثیرات تغییر نرخ های تبادل ارز
سیاست های کشور میزبان
استراتژی های ورود و رقابت در بازارهای خارجی
استراتژی های صادرات
استراتژی های اعطای مجوز جامع
استراتژی های اعطای مجوز محدود
برقرار کردن عملیات بین المللی : انتخاب بین استراتژ های بومی شده ی چند کشوری یا یک استراتژی جهانی
ایجاد توان رقابتی در بازار های بین المللی : استفاده از پیوندهای استراتژیک و سرمایه گذاری های مشترک بین المللی
استفاده از عملیات بین المللی برای بهبود کلی رقابتب بودن
استفاده از مجاری سود و یارانه های فرا بازار برای یک تهاجم استراتژیک
نکات کلیدی
 فصل 8 – استراتژی هایی برای مؤسسات دارای کـسب و کارهای متعدد
زمانی که تنوع بخشی کـسب و کار مورد توجه قرار می گیرد
ایجاد ارزش برای سهامداران : تأیید نهایی برای تنوع بخشی کـسب و کار
رویکردهایی برای تنوع بخشی در ترکیب کـسب و کار
تنووع بخشی از طریق تملک یک کـسب و کار موجود
ورود به خط جدید کـسب و کار از طریق شروع درونی
استفاده از سرمایه گذاری های مشترک برای دستیابی به تنوع بخشی
تعریف استراتژی شرکتی : تنوع بخشی به سوی کـسب و کارهای همگون یا ناهمگون
تنوع بخشی ناهمگون ، رشد درآمد و عواید ، کاهش ریسک
معایب تنوع بخشی ناهمگون
استراتژی های شرکتی مرکب از تنوع بخشی همگون و ناهمگون
ارزیابی استراتژی شرکتی یک شرکت دارای کـسب های متنوع
گام 1 : ارزیابی جذابیت صنعت
گام 2 : ارزیابی قدرت رقابتی واحد کـسب و کار
گام 3 : تعیین ارزش رقابتی تناسب های استراتژیک در شرکت های دارای چند کـسب و کار
گام 4 : ارزیابی کفایت منابع شرکتی در شرکت های دارای کـسب و کارهای متنوع
گام 5 : رتبه بندی واحدهای کـسب و کار و تعین اولویت برای تخصیص منابع
گام 6 : تدوین حرکت های استراتژیک جدید برای بهبود عملکرد کلی شرکت
نکات کلیدی
 فصل 9 – استراتژی های اخلاقی کـسب و کار ، مسئولیت اجتماعی شرکتی و پایداری محیطی
اخلاقیات کـسب و کار و وظایف تدوین و به کارگیری استراتژی
محرک های استراتژی ها و رفتار غیر اخلاقی کـسب و کار
وضعیت کـسب و کار با وجود استراتژی های اخلاقی و شیوه های عملیاتی اخلاقی
حصول اطمینان نسبت به تعهد شدید به اخلاقیات کـسب و کار در شرکت های دارای فعالیت های بین المللی
مسئولیت اجتماعی و شهروندی شرکتی
پایداری شرکتی و محیط زیست
وضعیت کـسب و کار با وجود رفتار مسئولانه ی اجتماعی
نکات کلیدی
 فصل 10 – اجرای عالی استراتژی ؛ مسیر دیگری به سوی مزیت رقابتی
اجزای مدیریتی اصلی فرایند اجرای استراتژی
ایجاد سازمانی توانمند برای اجرای خوب استراتژی
سرمایه ی انسانی و اجرای عالی استراتژی
ایجاد توانمندی های پویا و شایستگی های محوری
تطبیق ساختار سازمانی با استراتژی
تخصیص منابع به فعالیت های مهم استراتژی
تلاش برای بهبود مستمر در فرایندهای داخلی
نصب سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی
استفاده از پاداش ها و مشوق ها به منظور ارتقای اجرای بهتر استراتژی
سیستم های انگیزش و پاداش دهی
رهنمودهایی برای طراحی سیستم های تشویقی پولی
پاداش های غیر پولی
فرهنگ های شرکتی و اجرای عالی استراتژی
فرهنگ های شرکتی ناسالم
فرهنگ دارای عملکرد بالا
فرهنگ های سازش پذیر
تغییر دادن یک فرهنگ مشکل دار
هدایت فرایند اجرای استراتژی
نکات کلیدی

  • ناشر : انتشارات مبلغان
  • مترجم : سید محمد علی عبدالوند-هاشم نیکو مرام
  • تعداد صفحات : 323
  • سال چاپ : 1391
  • شابک ( ISBN ) : 978-964-2614-68-4
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 2000
  • نوبت چاپ : اول
  • نویسنده : آرتور اِی.تامپسون ، جان اِی.گمبل
  • وزن : 660

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.