سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب مدیریت تکنولوژی در سازمان های تکنولوژی بنیان

 نوشته : هانس ثامهاین
ناشر : رسا
ترجمه : کامران باقری-مرتضی رضاپور-سیدهادی کمالی
مفاهیم، ابزارها و فنون کارآمد واثر بخش مدیریت بر سازمان های تکنولوژی – بنیان

جزییات بیشتر

8,500 تومان

انتشارات رسا

 کتاب مدیریت تکنولوژی در سازمان های تکنولوژی بنیان
 نوشته : هانس ثامهاین
 ناشر : رسا
 ترجمه : کامران باقری-مرتضی رضاپور-سیدهادی کمالی
 شابک : 978-964-317-726-3
 تعداد صفحات : 412
 شمارگان چاپ : 2200
 نوبت چاپ : اول -1387
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 8500 تومان
 درباره کتاب :
دانش و مفاهیم مدیریت تکنولوژی، رمز موفقیت در محیط سازمان های تکنولوژی بنیان است. در این کتاب، آخرین مفاهیم، ابزارها و فنون کارآمد واثر بخش مدیریت بر سازمان های تکنولوژی – بنیان، معرفی و تشریح شده است. از جمله ویژگی های برجسته این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
معرفی روش هایی برای ارزیابی اثر بخشی و عملکرد سازمان ها و فرآیندهای مدیریتی آنها
بررسی فرآیندهای نوین مدیریتی از جمله مهندسی هم زمان، طراحی – ساخت، توسعه یکپارچه محصول و فرآیندهای مرحله – درگاهی
ابزارها و فنون ویژه برای مدیریت پروژه های تکنولوژی – بنیان
ارائه و تحلیل نتایج مطالعات میدانی و بررسی های موردی
تاکید بر موضوعات انسانی از جمله رهبری، کار تیمی، ارتباطات و پایبندی
این کتاب، مرجع کامل و با ارزشی برای مدیران، کارشناسان و دست اندرکاران محیط های تکنولوژی – بنیان به شمار می رود و آموزه های آن برای دانشجویان رشته های مدیریت تکنولوژی، مدیریت صنعتی ومهندسی صنایع بسیار ارزشمند است.
 فهرست مطالب :
پیشگفتار
 فصل1: چالشهای مدیریت تکنولوژی های پیشرفته
1 – 1 – مدیریت در حوزه تکنولوژی های پیشرفته امروز
1 – 2 – قلمرو و تمرکز مدیریت تکنولوژی
1 – 3 – ارایه یک تعریف رسمی
1 – 4 – نقش ویژه مدیریت مهندسی
1 – 5 – ابعاد جهانی
1 – 6 – تأثیر اینترنت و تجارت
1 – 7 – تکنولوژی و جامعه
1 – 8 – روند تحولات آینده
1 – 9 – چکیده نکات کلیدی و نتیجه گیری
1 – 10 – سئوالاتی برای مصاحبه
1 – 11 – مراجع و منافع تکمیلی برای مصاحبه
 فصل 2: مدیریت در دنیای تجارت الکترونیک
2 – 1 – محیط متغیر
2 – 2 – ماهیت منحصر بفرد مدیریت در شرکتهای تکنولوژی- بنیان
2 – 3 – تاریخچۀ مدیریت تکنولوژی
2 – 4 – نیروهای پیشران شرکت های تکنولوژی- بنیان
2- 5 – سنجش محتوا و شدت تکنولوژی
2 – 6 – مطالعه موردی
2 – 7 – چکیده نکات کلیدی و نتیجه گیری
2 – 8 – سئوالاتی برای مباحثه
2 – 9 – مراجع و منابع تکمیلی
 فصل3: سازماندهی بنگاه های تکنولوژی – بنیان
3 – 1 – فرآیندهای کاری امروزی باید انعطاف پذیر، سریع و کارا باشند
3 – 2 – طرحهای سازمانی برای بنگاههای تکنولوژی – بنیان
3 – 3 – لایه ها وزیر سیستم های سازمانی
3 – 4 – گزینه های سازمانی
3 – 5 – ترکیبات واقعی
3 – 6 – شناخت محیط کاری
3 – 7 – چکیده نکات کلیدی و نتیجه گیری
3- 8 – سئوالاتی برای مباحثه
3 – 9 – مراجع و منابع تکمیلی
 فصل4: مهندسی همزمان و توسعه یکپارچه محصولات
4 – 1 – نیاز به فرآیندهای مدیریتی بهتر
4 – 2 – طیف سیستم های جدید مدیریتی
4 – 3 – مهندسی همزمان- مفهومی منحصر بفرد در مدیریت پروژه
4 – 4 – معیارهای موفقیت
4 – 5 – تعریف فرآیند برای تیم
4 – 6 – شناخت مشکلات
4 -7 – شناخت اجزای سازمانی
4 – 8 – توصیه هایی برای مدیران
4 – 9 – نتیجه گیری
4 – 10- چکیده نکات کلیدی و نتیجه گیری
4 – 11 – سئوالاتی برای مباحثه
4 – 12 – مراجع و منابع تکمیلی برای مطالعه
 فصل5: مدیریت افراد و سازمانها
5 – 1 – تغییر نقش رهبری
5 – 2 – انگیزش و عملکرد تکنولوژی
5 – 3 – مدلهای رسمی انگیزش
5 – 4 – رهبری در فضای تکنولوژی
5 – 5 – طیف قدرت در مدیریت تکنولوژی
5 – 6 – پیشنهادهایی برای افزایش اثر بخشی
5 – 7 – چکیده نکات کلیدی و نتیجه گیری
5 – 8 – سئوالاتی برای مباحثه
5- 9 – مراجع و منابع تکمیلی
 فصل6: مدیریت پروژه های تکنولوژی- بنیان
6- 1 – مدیریت تکنولوژی ماهیتاً پروژه گرا است
6 – 2 – مدیریت نوین پروژه: سیستمی همواره رو به پیشرفت
6 – 3 – سیستم رسمی مدیریت پروژه
6- 4 – ساختاردهی پروژه
6 – 5 – تعریف کار
6 – 6 – مدیریت زمان ومنابع
6 – 7 – تعریف سازمان پروژه
6 – 8 – استفاده مناسب از ابزارهای مدیریت پروژه
6 – 9 – مدلی برای عملکرد پروژه
6 – 10 – چکیده نکات کلیدی و نتیجه گیری
6 – 11 – سئوالاتی برای مباحثه
6 – 12- مراجع و منابع تکمیلی
 فصل7: اندازه گیری و کنترل کار
7 – 1 – چالشهای کنترل مدیریتی در تکنولوژی
7 – 2 – کنترلهای مدیریتی در محیط های کاری پیچیده
7 – 3 – ویژگی کنترل موفق
7 – 4 – مدیران چگونه فعالیتهای تکنولوژی – بنیان را کنترل می کنند؟
7 – 5 – توصیه هایی برای بکارگیری موفق کنترلهای مدیریتی
7 – 6 – نتیجه گیری
7 – 7 – چکیده نکات کلیدی و نتیجه گیری
7 – 8 – سئوالاتی برای مباحثه
7 – 9 – مراجع و منابع تکمیلی
 فصل8: ارزیابی و انتخاب پروژه
8 – 1 – تصمیم گیری صحیح از ابتدا
8 – 2 – رویکرد کمی به ارزیابی و انتخاب پروژه
8 – 3 – روشهای کیفی ارزیابی و انتخاب پروژه
8 – 4 – پیشنهادهایی برای ارزیابی و انتخاب بهتر پروژه ها
8 – 5 – چکیده نکات کلیدی و نتیجه گیری
8 – 6 – سئوالاتی برای مباحثه
8 – 7 – مراجع و منابع تکمیلی
 فصل9: راهبری تیم های تکنولوژی- بنیان
9 – 1 – چالشهای کار گروهی در حوزه تکنولوژی
9 – 2 – درباره تیم های تکنولوژی – بنیان چه می دانیم؟
9 – 3 – حرکت به سمت تیم های خودگردان و مجازی
9 – 4 – سنجش عملکرد تیم پروژه
9 – 5 – مدلی برای تیم سازی
9 – 6 – ساختن تیم های موفق
9 – 7 – توصیه هایی برای مدیریت موفق تیم
9 – 8 – چکیده نکات کلیدی و نتیجه گیری
9 – 9 – سئوالاتی برای مباحثه
9 – 10 – مراجع و منابع تکمیلی
 فصل10: مدیریت تحقیقات ونوآوری
10 – 1 – نیاز به نوآوری در کـسب و کار، تغییرات و چالشها
10- 2 – از مدیریت نوآوری چه می دانیم؟
10 – 3 – سنجش عملکرد نوآورانه
10 – 4 – ویژگیهای محیط کاری نوآور
10- 5 – مدیریت برای عملکرد نوآورانه
10 – 6 – نتیجه گیری
10 – 7 – چکیده نکات کلیدی و نتیجه گیری
10 – 8 – سئوالاتی برای مباحثه
10 – 9 – مراجع و منابع تکمیلی
 فصل11: مدیریت کیفیت زیست محیطی
11 – 1 – استانداردها و سیاستهای جدید در خصوص کیفیت زیست محیطی
11 – 2 – اهمیت حسابداری قیمت تمام شده در کیفیت زیست محیطی
11 – 3 – سیستم رایج حسابداری قیمت تمام شده یست محیطی
11 – 4 – مفاهیم جدید مدیریت کیفیت زیست محیطی در شرکتهای تکنولوژی- بنیان
11 – 5 – منافع و چالش های رویکرد جدید
11- 6 – معیارهای مناسب مدیریت کیفیت زیست محیطی
11 – 7 – نتیجه گیری
11 – 8 – چکیده نکات کلیدی و نتیجه گیری
11 – 9 – سئوالاتی برای مباحثه
11 – 10 – مراجع و منابع تکمیلی
 فصل12: مدیریت ریسک در تکنولوژی پیشرفته
12 – 1 – ریسک فراوان فعالیت در عرصه تکنولوژی
12 – 2 – تعامل مدیران با ریسک چگونه است- یافته هایی از تحقیقات میدانی
12 – 3 – معیارهای مدیریت موفق ریسک
12 – 4 – جمع بندی
12 – 5 – چکیده نکات کلیدی و نتیجه گیری
12 – 6 – سئوالاتی برای مباحثه
12 – 7 – مراجع و منابع تکمیلی
 فصل13: توسعه کـسب و کار از طریق گرفتن پروژه جدید
13 – 1 – اهمیت توسعه کـسب و کار جدید
13 – 2 – فراخوان مناقصه
13 – 3 – انواع و شکلهای مختلف پیشنهاد مناقصه
13 – 4 – شناسایی فرصت های جدید کاری
13 – 5 – ارزیابی فرصتهای قراردادی جدید
13 – 6 – تهیه یک پیشنهاد عالی کاری
13 – 7 – مذاکره و عقد قرارداد
13 – 8 – توصیه هایی به مدیران
13 – 9 – چکیده نکات کلیدی و نتیجه گیری
13 – 10 – سئوالاتی برای مباحثه
13 – 11 – مراجع و منابع تکمیلی
 فصل14: مشاوره مدیریت تکنولوژی
14 – 1 – نیاز به مشاوران مدیریت تکنولوژی
14 – 2 – شاخص خدمات مشاوران موفق
14 – 3 – مدلی برای عملکرد خوب
14 – 4 – توصیه هایی برای مشاوران
14 – 5 – نتیجه گیری
14 – 6 – چکیده نکات کلیدی و نتیجه گیری
14 – 7 – سئوالاتی برای مباحثه
14 – 8 – مراجع و منابع تکمیلی
پیوست 1
انجمن های حرفه ای در حوزه مدیریت علوم، مهندسی و تکنولوژی
پیوست 2
ژورنالهای حرفه ای مدیریت مهندسی و تکنولوژی
پیوست 3
کنفرانسهای حرفه ای در حوزه مدیریت مهندسی و تکنولوژی

  • ناشر : انتشارات رسا
  • مترجم : کامران باقری-مرتضی رضاپور-سید هادی کمالی
  • نویسنده : هانس ثامنهاین
  • تعداد صفحات : 412
  • سال چاپ : 1387
  • شابک ( ISBN ) : 978-964-317-726-3
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 2200
  • نوبت چاپ : اول
  • وزن : 692

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.