سبد خرید  

1x کتاب مهارت...   9,500 تومان
1x کتاب کاری...   1,700 تومان
1x کتاب در...   5,500 تومان
1x کتاب...   500 تومان
1x کتاب تا...   3,900 تومان
1x کتاب روش...   7,500 تومان
1x کتاب...   6,400 تومان
1x کتاب به...   5,500 تومان
1x کتاب هنر...   4,600 تومان
1x کتاب طلایی...   1,500 تومان
1x کتاب...   22,500 تومان
1x کتاب...   19,500 تومان
1x کتاب روش...   10,900 تومان

مجموع 99,500 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب تأثیر تبلیغات بازرگانی بر کودکان

 نوشته : علی اسکندری
ناشر : مبلغان
بررسی مقایسه ای آگهی های محصولات مصرفی کودکان درشبکه های تلویزیونی

جزییات بیشتر

5,000 تومان

انتشارات مبلغان

 کتاب تأثیر تبلیغات بازرگانی بر کودکان
 نوشته : علی اسکندری
 ناشر : مبلغان
 ترجمه : -
 شابک : 978-964-2614-60-8
 تعداد صفحات : 157
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : اول -1390
 لیتوگرافی : پاییزان
 قیمت پشت جلد : 5000 تومان
 درباره کتاب :
  تبلیغات یکی از موضوعاتی است که امروز کمتر کـسی حتی در دوردست ترین نقاط جهان با آن بیگانه است و تقریباَ اکثر قریب به اتفاق مردم جهان با این پدیده آشنا و در ارتباطند و از آن تاثیر می پذیرند. تبلیغات یک پدیده اجتماعی بر گرفته از یک نیاز اجتماعی است و در بردارنده هدف اجتماعی نیز هست.این کتاب به بررسی تطبیقی ساختار و محتوای تبلیغات بازرگانی شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران با تبلیغات در شبکه TRT ترکیه، المستقبل لبنان و
ZDF المان با موضوع کودک می پردازد.هدف از این مقایسه تعیین عوامل محتوایی و ساختار تبلیغات بازرگانی، مقایسه این عوامل در سیمای جمهوری اسلامی ایران با شبکه های معتبر در موضوعات مربوط به کودکان، بررسی قدرت رسانه ای و ضریب نفوذ پذیری رسانه ها و نیز بررسی تاثیر آن بر روی محتوا و ساختار تبلیغات و در نهایت تعیین رابطه میان ساختار و محتوای تبلیغات است.
علی اسکندری دانش آموخته کارشناسی ارشد از دانشکده صدا و سیما در رشته تبلیغات بازرگانی صدا وسیما داشته است و از نزدیک در جریان تولید و پخش آگهی ها بوده است.
این کتاب حاصل تلاش های تئوریک و تجربیات عملی اودر مباحث تبلیغات، بازاریابی و تحقیقات رسانه ای است.
 فهرست مطالب :
یادداشت ناشر
پیشگفتار مؤلف
مقدمه
 فصل اول: بازاریابی
بازار
بازاریابی
تاریخچۀ بازاریابی
تعاریف بازاریابی
مفاهیم اساسی بازاریابی
نیاز
خواسته ها
تقاضا
کالا
مبادله
معادله
بازار
انواع بازاریابی
بازاریابی خود(شخصی)
بازاریابی سازمان
بازاریابی مکان
بازاریابی ایده
بازاریابی خدمات
عناصر بازاریابی
محصول(خدمت)
قیمت
توزیع (مکان)
کارکنان
امکانات و دارایی های فیزیکی
مدیریت عملیات یا فرایند
ترفیع
پیشبرد فروش
فروش شخصی
روابط عمومی
تبلیغات
 فصل دوم: تبلیغات
تاریخچۀ تبلیغات
طبقه بندی تبلیغات
طبقه بندی بر مبنای بازار هدف
طبقه بندی بر مبنای منطقۀ جغرافیایی
طبقه بندی بر مبنای رسانه
طبقه بندی بر مبنای عملکرد
تعریف تبلیغات بازرگانی
اهمیت تبلیغات برسازمانها
تصمیمات اصلی در امور تبلیغات
تعیین اهداف تبلیغات
تصمیمات در مورد بوجۀ تبلیغات
تصمیمات در مورد پیام
شیوه های اجرای پیام
انواع جاذبه ها در پیام های تبلیغاتی
شعار تبلیغاتی
انواع شعارهای تبلیغاتی
یادگیری و روش های تبلیغی
تبلیغات پیشبرد فروش
تصمیمات در مورد رسانه
میزان تکرار تبلیغ
نظریۀ دو عاملی
عوامل مهم در تعیین تعداد دفعات پخش تبلیغات
مدل های نظری در تهیۀ پیام های تبلیغاتی
ارزیابی اثر بخشی تبلیغات
اندازه گیری آثار ارتباطی
آثار تبلیغ بر فروش
ویژگی های انسانی و رابطۀ آن با تبلیغات
راهبرد سازندگان تبلیغات
پیدا کردن تازگی در محصول
فنون تولید تبلیغات
الف. فیلم زنده
ب.متحرک سازی
داستان کارتونی
گرافیکی
چاپی
عکـس های متحرک
نقاشی متحرک سه بعدی
ترکیبی
جلوه های ویژه
توهمات دیداری
اعوجاج از طریق عدسی ها
سرعت فیلم و اعوجاج
جلوۀ های ویژه تدوینی
تولید فیلم نامۀ مصور
هزینه های ضروری
فیلم نامۀ مصور: کمک به ارزیابی ایده
فیلم نامۀ مصور: کمک به کارآیی ایده
فیلم نامۀ مصور: کمک به تولید ایده
 فصل سوم: گزارش یک تحقیق
آمار توصیفی در تحلیل داده ها
اولویت بندی ها در شبکه های مورد بررسی
نتایج
الف. ویژگیهای آگهی های شبکۀ یک سیمای جمهوری اسلامی ایران
ب. ویژگی های آگهی های کانال های عمومی کشورهای ترکیه، آلمان و لبنان
پیشنهاد به محققان آتی
فهرست منابع

  • ناشر : انتشارات مبلغان
  • نویسنده : علی اسکندری
  • تعداد صفحات : 157
  • سال چاپ : 1390
  • شابک ( ISBN ) : 978-964-2614-60-8
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 2000
  • نوبت چاپ : اول
  • وزن : 186

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.