سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار ( ویرایش سوم )

گرد آورنده : سازمان بورس و اوراق بهادار
ناشر: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
بررسی قوانین بازار اوراق بهادار

جزییات بیشتر

40,000 تومان

انتشارات سازمان اطلاع رسانی بورس

 کتاب قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار ( ویرایش سوم )
به همراه CD
 گرد آورنده : سازمان بورس و اوراق بهادار
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
 شابک : 978-600-5959-40-6
 تعداد صفحات : 1879
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : اول - 1391
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 40000 تومان
 درباره کتاب :
در این کتاب به بررسی قوانین بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با جدیدترین ویرایش و با در نظر گرفتن قانون برنامه ی پنجه توسعه کشور پرداخته و آیین نامه های اجرایی ، تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار ، مقررات مربوط به ناشران ، معاملات و نهاد های مالی به صورت کامل بیان شده است .
 فهرست مطالب :
بخش اول
بخش اول : قوانین
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون توسعه ی ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی
قانون مبارزه با پولشوئی
قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وکاهش هزینه های طرح وتسریع در اجراءطرح های تولیدی وافزایش منابع مالی وکارایی بانکها
مواد 94و95قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ؛اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ی 15 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی؛ااجتماعی وفرهنگی
ماده ی 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
ماده ی 99 قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران
بخش دوم : آیین نامه های اجرایی وتشکیلات سازمان بورس واوراق بهادار
آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
آئین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها وبازارهای خارج از بورس
ائین نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
ائین نامه اجرایی قانون نحوه ی انتشار اوراق مشارکت
مصوبه ی مربوط به تشکیلات سازمان بورس واوراق بهادار
دستورالعمل تشکیل وفعالیت کمیته ی تخصی فقهی
آئین نامه ی اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
ضوابط اعطای مجوز معامله ی اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی
ضوابط نحوه ی تعامل هر یک از ارکان بازار سرمایه واشخاص تحت نظارت
بخش سوم : مقررات مربوط به ناشران اوراق بهادار
دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
دستورالعمل ثبت وعرضه عمومی اوراق بهادار
دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس
ضوابط نظارت سبا بر فرایند تاسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام
مصوبه در خصوص عرضه ی عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه وثانویه
مصوبه در مورد شرکت های بورسی مشمول ماده 141قانون تجارت
مصوبه در خصوص پذیره نویسی شرکت های سهامی عام به منظور افزایش سرمایه
ضوابط محاسبه ی سهام شناور آزاد
مصوبه در خصوص نحوه ی اطلاع رسانی شرکت های پذیرفته در فرابورس
بخش چهارم : مصوبات و مقررات مربوط به معاملات بورس ها وبازارها
آئین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده در بورس
چارچوب نقل وانتقال اوراق بهادار بین کد اصلی وکد مجازی مالک اوراق بهادار
چارچوب انتقال عملیات وفعالیت های اجرایی سازمان های کارگزاران بورس های فلزات وکشاورزی به شرکت بورس کالای ایران ( سهامی عام )
دستورالعمل ثبت سفارش کالا دربورس کالای ایران
دستورالعمل فعالیت بازار های خارج از بورس
دستورالعمل اجرایی نحوه ی گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی
مصوبه در خصوص فعالیت های بین الملللی بازار سرمایه
دستورالعمل نحوه ی دریافت مجوز تأسیس بورس ها،کانون ها ، نهادهای مالی از سازمان بورس واوراق بهادار
دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران بورس ها وبازارهای خارج از بورس
مقررات اجرایی نحوه ی تغییر در شاخص های بورس و یا تعریف شاخص های جدید
مصوبه در خصوص میزان وثایق شرکت های بورس اوراق بهادار کالای ایران و سپرده گذاری مرکزی و همچنین اعضای هیئت مدیره ومدیران عامل آنها نزد سازمان بورس
دستور العمل اجرایی نحوه ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
دستور العمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کالای ایران
دستور العمل اجرایی نحوه ی انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
دستور العمل انتشار اطلاعات معاملات توسط فرابورس ایران
دستور العمل نحوه ی انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار
دستور العمل انتشار اطلاعات معاملات بورس کالای ایران
مصوبه در خصوص تعریف سرمایه گذاری سریع المعامله
مصوبه در خصوص تعیین دامنه ی مجاز نوسان وحجم مبنا
مصوبه در خصوص سقف حجم هر سفارش برای شرکت های بورسی
ضوابط عرضه ی عمومی اوراق بهادار در بازار ثانویه
دستور العمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
دستور العمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران
دستور العمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران
ضوابط انتقال سهام به کارکنان شرکت ها در عرضه ی اولیه در شرکت فرابورس ایران
ضوابط معامله ی ترجیحی در شرکت فرابورس ایران
دستور العمل اجرایی شرایط اضطراری موضوع ماده ی 32 قانون بازار اوراق بهادار
دستور العمل اجرایی معاملات مبتنی بر مذاکره ی اوراق بهادار در فرابورس ایران
دستور العمل اجرایی دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری
دستور العمل اجرایی موضوع بند « د » ماده ی 99 قانون برنامه ی پنجم توسعه
دستور العمل انتشار اطلاعات معاملات بورس اوراق بهادار تهران ( سهامی عام )
دستور العمل اجرایی نحوه ی انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه ی فرابورس ایران
ماده واحده در خصوص معاملات سهام و حق تقدم بورس ها ، فرابورس و شرکت سرمایه گذاری
ماده واحده در خصوص ثبت معاملات سهام شرکت ها قبل از درج در بازار پایه
ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده در فرابورس ایران
بخش پنجم : مصوبات مربوط به پذیرش اوراق بهادار وکالا
الحاقیه ی دستور العمل پذیرش اوراق بهادار تهران در خصوص پذیرش قراردادهای آتی سهم
دستور العمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری دربورس
دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا دربورس کالای ایران
دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران
دستور العمل ثبت ، سپرده گذاری ، تسویه و پایاپای
بخش ششم : مقررات مربوط به نهادهای مالی وکانون ها
آئین نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزار ( در قالب شخصیت حقوقی )
دستورالعمل صدور مجوز تأسیس وفعالیت کارگزاری در بورس
دستور العمل تبلیغات شرکت های کارگزاری
دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص کارگزاری های عضو
دستورالعمل تبلیغات شرکت های کار گزاری
مصوبه مربوط به تعریف کار گزار غیر ذی نفع دربورس کالای ایران
دستورالعمل اجرایی بازار سازی سهام ( حمایتی )
دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه ی اوراق بهادار تهران
دستورالعمل تشکیل و ثبت کانون های فعال در بازار اوراق بهادار
مقررات عضویت درکانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
مصوبه ی مربوط به حداقل سرمایه شرکت های سرمایه گذاری ومادر (هلدینگ)
دستورالعمل نحوه ی تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری ( برای صندوق های کوچک )
دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی
ضوابط فعالیت شرکت های تأمین سرمایه
مصوبه مربوط به تعریف سرمایه گذاری نهادی
شرایط فعالیت شرکت های کار گزاری عضو بورس کالای ایران برای معاملات قراردادهای اتی
دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
مقررات وشراط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالاها واوراق بهادار
پذیرفته شده در بورس کالای ایران و شرکت فرابورس ایران
مصوبه در خصوص الزام به استفاده از خدمات مشاوران عرضه ی اوراق بهادار
ضوابط تأسیس صندوق های زمین وساختمان
دستورالعمل تاسیس صندوق زمین وساختمان
دستورالعمل بازار گردانی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های زمین وساختمان
دستورالعمل تدوین روش و تهیه ی اسناد مزایده در صندوق های زمین وساختمان
دستورالعمل نحوه ی محاسبه ی خالص ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های زمین و ساختمان
راهنمای تهیه گزارش امکان سنجی پروژه های ساختمانی
فرم تقاضای صدور مجوز تأسیس صندوق زمین و ساختمان
مصوبه در خصوص منع تشکل های خود انتظام مبنی بر انتشار اطلاعات اعضا، ناشران و مشتریان درغیر موارد قانونی
دستور العمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص کارگزاری های عضو
دستور العمل وظایف و اختیارات شرکت بورس کالای ایران در خصوص کارگزاری های عضو
مصوبه در خصوصعضویت هم زمان اشخاص حقوقی در هیئت مدیره ی ناشران بورسی و شرکت های کارگزاری
مصوبه در خصوص تضمین های ارائه شده توسط شرکت های کارگزاری
دستور العمل تعریف و صدور گواهی نامه های حرفه ای در بازار اوراق بهادار
دستور العمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک
دستور العمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دستور العمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری
دستور العمل توثیق اوراق بهادار
دستور العمل تأسیس و فعالیت سبد گردان
دستور العمل فعالیت نهاهای واسط
دستور العمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی
مصوبه در خصوص شرایط اشتغال نماینده ی کارگزاری در بیش از یک سمت
مصوبه در خصوص سرمایه گذاری مدیران و کارکنان شرکت های کارگزاری در صندوق های سرمایه گذارییا تشکیل سبد اختصاصی
دستور العمل رتبه بندی کارگزاران بورس کالای ایران
دستور العمل الزامات کفایت سرمایه ی نهادهای مالی
دستور العمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان
بخش هفتم : مقررات مربوط به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35قانون بازار اوراق بهادار
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ی 35 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا
دستور العمل انضباطی کارگزاران
دستور العمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دستورالعمل کمیته ی سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار
دستورالعمل موضوع ماده ی 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار
دستور العمل انضباطی ناشران غیربورسی و غیر فرابورسی ثبت شده نزد سازمان
دستور العمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران
بخش هشتم : مصوبات ومقررات مربوط به حساب رسان معتمد
دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
دستورالعمل اجرایی کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس واوراق بهادار
بخش نهم : مقررات مربوط به ابزارهای مالی جدید
مصوبه در خصوص ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی
مصوبه در خصوص تعریف « اوراق اختیار معامله » ، « اوراق استصناع » و « اوراق رهنی »
دستور العمل انتشار اوراق اجاره
دستور العمل معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
دستور العمل اجرایی معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فراورده های نفتی در بورس کالای ایران
دستور العمل اجرایی عرضه و معامله ی قرارداد سلف نفت
بخش دهم : اساسنامه و اُمید نامه
اساسنامه ی نمونه شرکت های سهامی عام اداره کننده بازارهای خارج از بورس
اساسنامه ی نمونه شرکت های تأمین سرمایه سهامی خاص
اساسنامه ی نمونه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
اساسنامه ی نمونه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار
اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری
اساسنامه و اُمید نامه ی نمونه ی صندوق های سرمایه گذاری در سهام (برای اندازه ی کوچک)
(برای سرمایه بین 5 میلیارد ریال تا50میلیارد ریال )
اساسنامه و اُمید نامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ
اساسنامه ی نمونه ی صندوق زمین و ساختمان
نمونه ی اساسنامه و اُمید نامه ی صندوق سرمایه گذاری ( در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده )
اساسنامه ی نمونه ی شرکت های مشاور سرمایه گذاری
نمونه ی اساسنامه ی سرمایه گذاری ( در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با سود پیش بینی شده )
نمونه ی اساسنامه ی صندوق سرمایه گذاری شاخصی ... ( در سهامو در اندازه ی بزرگ )
نمونه ی اساسنامه ی صندوق سرمایه گذاری ( در داراریی های مالی ارزی با حداقل درآمد تضمین شده )
نمونه ی اساسنامه ی صندوق نیکوکاری

  • ناشر : انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • نویسنده : سازمان بورس اوراق بهادار
  • تعداد صفحات : 1879
  • سال چاپ : 1391
  • شابک ( ISBN ) : 978-600-5959-40-6
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 2000
  • نوبت چاپ : اول
  • وزن : 2793

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.