سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب ارزش گذاری سهام

 نویسنده : آسوات داموداران
مترجم : شرکت تأمین سرمایه ایران
ناشر: فرا
مفاهیم ومدل های کاربردی ارزش گذاری سهام

جزییات بیشتر

28,000 تومان

انتشارات فرا

کتاب ارزش گذاری سهام
مفاهیم ومدل های کاربردی
 نویسنده : آسوات داموداران
  مترجم : شرکت تأمین سرمایه ی ایران
 ناشر : فرا
 شابک : 978-964-7092-83-8
 تعداد صفحات : 1024
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول - پاییز  1387
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد-دوجلد: 28000 تومان
 درباره کتاب :
ارزش گذاری را می توان وجه مشترک تمام فعالیت های مالی دانست. سرمایه گذاری تأمین مالی و انجام امور مالی شرکتی هر یک به گونه ای ارزش گذاری را بخشی از فرایند عملیاتی و اجرایی خود در نظر می گیرند.
اهمیت مطلب تا بدان جاست که در بیش تر دانشگاه های معتبر رشته ای در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان ارزش گذاری ایجاد گردیده است.
این کتاب بر آن است تا با آشنا کردن خوانندگان با مفاهیم ومدل های ارزش گذاری گامی در جهت فهم بهتر از موضوع برداشته و با ارائه ی مطالب کاربردی وعملیاتی مقدمات به کارگیری مطالب ارائه شده را مهیا نماید.
 فهرست مطالب :
فهرست اجمالی
مقدمه ها
 قسمت اول : اصول و مفاهیم ارزش گذاری
 بخش اول : نگرش کلی
فصل اول : مفاهیم ارزش گذاری
فصل دوم : روش های ارزش گذاری
 بخش دوم : تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ارزش گذاری
فصل سوم : تورم و ارزش گذاری
فصل چهارم : ریسک و ارزش گذاری
 بخش سوم : استانداردهای ارزش گذاری
فصل پنجم : استانداردهای عملیاتی ارزش گذاری
فصل ششم : استانداردهای گزارش ارزش گذاری
 قسمت دوم : اصول و مبانی نظری ارزش گذاری
 بخش چهارم : تئوری های ارزش گذاری
فصل هفتم : مروری بر تئوری های ارزش گذاری
 بخش پنجم : عوامل کلیدی ارزش گذاری
فصل هشتم : محاسبه جریان های نقدی
فصل نهم : نرخ رشد
فصل دهم : نرخ بدون ریسک وصرف ریسک
فصل یازدهم : هزینه سرمایه
فصل دوازدهم : ارزش نهایی
 بخش ششم : مدل های ارزش گذاری
فصل سیزدهم : مدل ارزش گذاری مبتنی بر دارایی ها
فصل چهاردهم : مدل تنزیل جریان های نقدی
فصل پانزدهم : مدل تنزیل سود تقسیمی
فصل شانزدهم : مدل تنزیل جریان های نقدی آزاد سهام
فصل هفدهم : مدل های ارزش گذاری نسبی
فصل هجدهم : مدل های ارزش گذاری سود انباشته
فصل نوزدهم : مدل ارزش گذاری اختیار معامله
 قسمت سوم : اصول و مبانی کاربردی ارزش گذاری
 بخش هفتم: ارزش گذاری سهام شرکت ها
فصل بیستم : ارزش گذاری سهام مؤسسات خدمات مالی
فصل بیست و یکم : ارزش گذاری سهام شرکت های سهامی خاص ( خصوصی )
فصل بیست و دوم : ارزش گذاری سهام شرکت های تازه تأسیس
فصل بیست و سوم : ارزش گذاری شرکت های املاک و مستغلات
فصل بیست و چهارم : ارزش گذاری ادغام و تملیک شرکت ها
 بخش هشتم : ارزش گذاری دارایی ها
فصل بیست وپنجم : ارزش گذاری دارایی های معنوی
تعاریف واژگان
علائم اختصاری
منابع ومآخذ
فهرست تفصیلی
مقدمه ها
قسمت اول : اصول و مفاهیم ارزش گذاری
بخش اول : نگرش کلی
 فصل اول : مفاهیم ارزش گذاری
1-1 ارزش
1-2 مفاهیم ارزش
1-2-1 ارزش اقتصادی
1-2-2 ارزش منصفانه ی بازار
1-2-3 ارزش منصفانه
1-2-4 ارزش دفتری
1-2-5 ارزش ذاتی
1-2-6 ارزش سرمایه گذاری
1-2-7 ارزش استفاده /ارزش مبادله
1-2-8 ارزش جایگزینی
1-2-9 ارزش اسقاط
1-2-10 ارزش تداومفعالیت
1-2-11 ارزش تسویه
1-2-12 ارزش بیمه شدنی
1-2-13 ارزش سرقفلی
1-3 روابط بین انواع مختلف ارزش
1-4 رابطه ارزش با مفاهیم دیگر
1-4-1 ارزش ، سرمایه و سود
1-4-2 ارزش ، قیمت وبهای تمام شده
1-5 تعریف ارزش گذاری
1-6 اصول ارزش گذاری
1-6-1 اصل رویکردها
1-6-2 اصل جایگزینی
1-6-3 اصل جانشینی
1-6-4 اصل منافع آینده
1-6-5 اصل تفاوت منظور ارزش گذاران
1-7 نقش ارزش گذاری
1-7-1 ارزش گذاری و مدیریت پرتفوی
الف ) تحلیل گران بنیادی
ب ) خریدار فرانشیز
ج ) چارتیست ها
د ) معامله گران اطلاعاتی
ه ) تعیین کنندگان زمان
و ) بازاریاب های کارا
1-7-2 ارزش گذاری در تحلیل تملیک شرکت
1-7-3 ارزش گذاری در مباحث مالی شرکتی
1-8 اهداف ارزش گذاری
الف ) گزارش فروش
ب ) عرضه اولیه سهام
ج ) ادغام و تملیک
د ) اهداف حسابداری
ه ) وثیقه وام
و ) حداقل قیمت یا مزایده
ز ) بیمه
ح ) خرید اجباری
 فصل دوم : روش های ارزش گذاری
2- 1 مدل های ارزش گذاری – نمای کلی
2-2 روش انتخاب مدل ارزش گذاری
2-2-1 عوامل مربوط به تجارت و یا دارایی
الف )قابلیت عرضه دربازار
ب ) توان ایجاد جریان نقدی
ج ) منحصر به فرد بودن کالا
2-2-2 عقاید و خصوصیات تحلیل گر
الف ) افق زمانی
ب ) علت ارزش گذاری
ج ) اعتقادات تحلیل گر نسبت به بازار
2-3 انتخاب صحیح مدل جریان نقدی تنزیل شده
2-3-1 انتخاب جریان نقدی برای تنزیل
2-3-2 استفاده از درآمدهای جاری یا نرمال شده
2-3-3 رشد
الف ) سرعت رشد
ب ) منابع رشد
2-4 انتخاب صحیحمدل ارزش گذاری نسبی
2-4-1 ضریب مناسب در ارزش گذاری
الف ) دیدگاه بدبینانه
ب ) دیدگاه عصا به دست
ج ) دیدگاه بهترین ضریب
2-4-2 ضریب ارزش گذاری در کل بازار یا در یک حوزه از بازار
2-5 انتخاب مدل قیمت گذاری اختیارات
بخش دوم : تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ارزش گذاری
 فصل سوم : تورم و ارزش گذاری
3-1 نگرش کلی
3-2 رویکردهای ارزش گذاری در محیط تورمی
3-3 بازنگری نظرات تحلیل گران
3-4 فرضیات ضمنی برای ارزش های فعلی خالص مشابه
3-4-1 عدم وجود مالیات
3-4-2 توزیع کامل وجوه نقد اضافی
3-4-3 وجود نرخ تورم به تنهایی
3-4-4 عدم وجود معاملات اعتباری
3-4-5 عدم وجود ارزش نهایی
3-4-6 نبود کشش قیمتی تقاضا
3-4-7 فرمول نرخ تنزیل
3-4-8 تقلیل هزینه بدهی
5-3 تورم و WACC
3-5-1 نظریه M&M
الف ) تحلیل WACC واقعی از منظر M&M
ب ) تحلیل WACC اسمی از منظر M&M
3-5-2 نظریه M&E
الف ) تحلیل WACC اسمی از منظر M&E
ب ) تحلیل WACC واقعی از منظر M&E
 فصل چهارم : ریسک و ارزش گذاری
4-1 تعریف ریسک
4-2 ریسک تنوع پذیر و غیر تنوع پذیر
4-3 مؤلفه های ریسک
4-4 مدل های اندازه گیری ریسک بازار
4-4-1 مدل CAPM
الف ) مفروضات مدل CAPM
ب ) انواع پرتفوی سرمایه گذاران در CAPM
ج ) اندازه گیری ریسک بازاری یک دارایی خاص
د ) اندازه گیری ریسک غیر قابل تنوع بخشی
ه ) استاندارد سازی کواریانس ها
و ) محاسبه ی بازده مورد انتظار
4-4-2 مدل قیمت گذاری آربیتاژ
الف ) مفروضات مدل APT
ب ) منابع ریسک بازار
ج ) اثر تنوع بخشی
د ) بازده مورد انتظار و بتا
ه ) مدل APT در عمل
4-4-3 مدل چند عاملی
الف ) به دست آوردن یکمدل چند عاملی
4-4-4مدل رگرسیون و نمایندگی (Proxy)
4-5 تحلیل مقایسه ای مدل های ریسک و بازده
بخش سوم : استانداردهای ارزش گذاری
 فصل پنجم : استانداردهای عملیاتی ارزش گذاری
5-1 اشتباه در محاسبه ی نرخ تنزیل ولحاظمخاطره پذیری شرکت
5-1-1 نرخ بهره بدون ریسک اشتباه جهت ارزش گذاری
5-1-2 به کارگیری بتای اشتباه برای ارزش گذاری
5-1-3 استفاده از صرف ریسک بازار نادرست برای ارزش گذاری
5-1-4 محاسبه ی اشتباه WACC
5-1-5 محاسبه ی اشتباه ارزش سپرده های مالیاتی
5-1-6 طرز عمل نادرست ریسک کشوری
5-1-7 مدنظر قرار دادن عدم نقدینگی ، سرمایه ی اندک وصرف ریسک های خاص در جایی که لازم نیست
5-2 اشتباه در محاسبه یا پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار
5-2-1 تعریف نادرست جریان های نقدی
5-2-2 اشتباه در ارزش گذاری شرکت های فصلی
5-2-3 اشتباه ناشی از تراز نامه ها
5-2-4 خوش بینی اغراق آمیز در زمان پیش بینی جریان های نقدی
5-3 اشتباه در محاسبه ی ارزش مقدار باقی مانده
5-3-1 جریان نقدی ناسازگار برای محاسبه ی ارزش پایانی یک دارایی
5-3-2 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام که برای محاسبه ی WACC جهت تنزیل ، در هنگام رشد ثابت و ابدی استفاده می شود با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهامی که از ارزش گذاری بر می آید ، متفاوت است
5-3-3 استفاده از فرمول های عجیب که معنایی در اقتصاد ندارد
5-3-4 استفاده از میانگینحسابی به جای میانگین هندسی جهت ارزیابی رشد
5-3-5 محاسبه ی مقدار باقی مانده با استفاده از فرمولی نادرست
5-4 ناسازگاری ها و اشتباهات مفهومی
5-4-1 اشتباهات مفهومی در خصوص جریان نقدیآزاد وجریان نقدی حقوق صاحبان سهام
5-4-2 اشتباه در به کارگیری ضرایب
5-4-3 ناسازگازی زمانی
5-4-4 دیگر اشتباهات مفهومی
5-5 اشتباه در زمان تغبیر و تفسیر ارزش گذاری
5-5-1 اشتباه نمودن ارزش با قیمت
5-5-2 استدلال بر این که ارزش گذاری صرفا یک حقیقت علمی است نه یک عقیده
5-5-3 ارزش گذاری برای هر کس اعتبار ندارد
5-5-4 شرکت برای همه ی خریداران ارزش یکسانی دارد
5-5-5 اشتباه نمودن ارزش راهبردی برای خریدار با ارزش بازاری منصفانه
5-5-6 فرض اینکه سرقفلی ارزش نام تجاری و سرمایه فکری را نیز پوشش می دهد
5-5-7 فراموشنمودن این نکته که ارزش گذاری به مجموعه ای از انتظارات در خصوص جریان های نقدی حاصله و ریسک آن ها وابسته است
5-6 اشتباهات زمانی
5-6-1 ارزش گذاری بدون بررسی پیش بینی ای که مشتری انجام می دهد
5-6-2 سپردن مأموریت ارزش گذاری به بانک سرمایه گذاری بدونمشارکت در انجام آن
5-6-3 درگیر نمودن بخش تامین مالی به تنهایی در ارزش گذاری شرکت هدف
 فصل ششم : استانداردهای گزارش ارزش گذاری
6-1 مروری بر اهمیت گزارش دهی مالی
6-1-1 مخاطبین گزارش مالی
6-1-2 کاربرد گزارش مالی
6-1-3 تحلیل اعتبار
6-1-4 تحلیل سهام
الف ) تحلیل حسابرسی
ب ) تحلیل مالی
ج ) تحلیل آینده
6-2 گزارش های مالی قانونی
6-3 گزارش ارزش گذاری
6-3-1 استانداردهای گزارش ارزش گذاری
الف ) انطباق با استانداردهای حسابداری
ب ) به کار گیری استانداردهای گزارش ارزش گذاری
6-4 قالب گزارش دهی مالی
6-4-1 محتوای گزارش تحلیل گران مالی
6-4-2 محتوای گزارش کارشناسان سرمایه گذاری
6-4-3 استانداردهای نگارش گزارش مالی
قسمت دوم : اصول و مبانی نظری ارزش گذاری
بخش چهارم : تئوری های ارزش گذاری
 فصل هفتم : مروری بر تئوری های ارزش گذاری
7-1 تئوری های پرتفوی
7-2 فرضیه های بازار کارا
7-3 شمای تئوری های ارزش گذاری
7-4 به کارگیری هوش مصنوعی
7-4-1 فن آوری شبکه عصبی
7-4-2 فن آوری الگوریتم ژنتیک
بخش پنجم : عوامل کلیدی ارزش گذاری
 فصل هشتم : محاسبه جریان های نقدی
8-1 دیدگاه کلی
8-2 جریان های نقدی در مقابل سود حسابداری
8-2-1 هزینه دارایی های ثابت
8-2-2 هزینه های غیر نقدی
8-2-3 تغییر در خالص سرمایه در گردش عملیاتی
8-2-4 عدم لحاظ هزینه بهره
8-3 نحوه محاسبه جریان نقدی
8-3-1 اثر مالیات
8-3-2 مروری بر استهلاک
8-3-3 نیازهای سرمایه گذاری مجدد
الف ) خالص هزینه های سرمایه ای
ب ) سرمایه گذاری در سرمایه در گردش
8-4 جریان های نقدی اضافی
8-4-1 هزینه های بی بازگشت
8-4-2 هزینه فرصت
8-4-3 اثر طرح بر سایر بخش های شرکت
 فصل نهم : نرخ رشد
9-1 دیدگاه کلی
9-2 اهمیت رشد
9-3 رشد تاریخی
9-3-1 برآورد رشد تاریخی
الف ) میانگین حسابی در مقابل میانگین هندسی
ب ) مدل های رگرسیون خطی ولگاریتم خطیی
ج ) مدل های سری زمانی برای پیش بینی سود هر سهم
9-3-2 فواید رشد تاریخی
الف ) رشد درهم و برهم
ب ) رشد درآمد در مقابل رشد سود
ج ) تأثیرات اندازه ی شرکت
9-4 ارزیابی تحلیل گران از رشد
9-4-1 شرکت های مدنظر تحلیل گران
9-4-2 انواع اطلاعات در پیش بینی های تحلیل گر
9-4-3 کیفیت پیش بینی های سود
9-4-4 نحوه ی به کارگیری پیش بینی های تحلیل گردر ارزیابی رشد آتی
9-5 عوامل بنیادی تعیین کننده ی رشد
9-5-1 رشد سود حقوق صاحبان سهام
الف ) رشد سود هر سهم
ب ) رشد سود خالص
ج ) عوامل تعیین کننده ی بازده حقوق صاحبان سهام
د ) میانگین و حاشیه ی بازده
ه ) اثرات تغیر بازده حقوق صاحبان سهام
9-5-2 رشد درآمد عملیاتی
الف ) سناریوی بازده ثابت سرمایه
ب ) سناریوی بازده سرمایه ی مثبت ودر حال تغییر
ج ) سناریوی بازده حقوق صاحبان سهام منفی
9-6 جنبه های کیفی رشد
 فصل دهم : نرخ بدون ریسک وصرف ریسک
10-1 نرخ بدون ریسک
10-1-1 شرایط دارایی بدون ریسک
10-1-2 نرخ بدون ریسک با فرض وجود نهاد بدون نکول
10-1-3 جریان های نقدی نرخ های بدون ریسک : اصل یکنواختی
10-1-4 نرخ های بدون ریسک واقعی و اسمی
10-1-5 نرخ بدون ریسکبا فرض عدم وجود نهاد بدون نکول
10-2 صرف ریسک سهام
10-2-1 سه مفهوم متفاوت صرف ریسک بازار
10-2-2 روش های محاسبه صرف ریسک مورد توقع بازار
الف ) صرف ریسک تاریخی
ب ) صرف سهام ضمنی
ج ) فرمول گوردون و شاپیرو
د ) نظر سنجی ازتحلیل گران و سرمایه گذاران
ه ) وارون PER
و ) تفاوت بین نوسانات اوراق قرضه بلند مدت و سهام
10-2-3 ریسک کشوری
10-2-4 اندازه گیری صرف ریسک کشوری
الف ) شکاف های ریسک نکول
ب ) انحراف معیار نسبی
ج ) شکاف های ریسک نکول به همراه انحراف معیار نسبی
د ) انتخاب میان رویکردها
10-2-5 شکاف نکول در اوراق قرضه
الف ) تخمین شکاف نکول
ب ) عوامل مشخص کننده ی شکاف نکول
 فصل یازدهم : هزینه سرمایه
11-1 مفهوم هزینه سرمایه
11-2 هزینه اقلام مختلف سرمایه
11-2-1 هزینه بدهی ها
11-2-2 هزینه سهام ممتاز
11-2-3 هزینه سهام عادی
الف ) مدل سود سهام تقسیمی با فرض رشد ثابت
ب ) استفاده از مدل CAMP
11-2-4 هزینه ی انوخته ی سود
11-3 میانگین موزون هزینه سرمایه WACC
11-4 هزینه نهایی سرمایه
11-5 بتا
11-5-1 تعریف
11-5-2 روش های تخمین بتا
الف ) تخمین بتای تاریخی
ب ) صحت بقای تاریخی
ج ) بتای اساسی
د ) روش Bottom up
11-5-3 پایداری بتا
11-5-4 تفسیر ضریب بتا
 فصل دوازدهم : ارزش نهایی
12-1 رویکرد ارزش نقد شوندگی
12-2 رویکرد ضرایب
12-3 رویکرد مدل رشد ثابت
12-3-1 حدود رشد ثابت
12-3-2 مفروضات کلیدی درباره ی رشد ثابت
الف ) طول دوره ی رشد بالا
ب ) ویژگی های شرکت با رشد ثابت
1 – ریسک سهام
2- بازده پروژه
3- نسبت بدهی و هزینه بدهی
4 – نسبت های سرمایه گذاری مجدد و سود انباشته
ج ) انتقال به رشد ثابت
12-3-3 موضوع بقای شرکت
الف ) چرخه ی عمر و بقای شرکت
ب ) ارزش گذاری و احتمال ورشکستگی
بخش ششم : مدل های ارزش گذاری
 فصل سیزدهم : مدل ارزش گذاری مبتنی بر دارایی ها
13-1 دیدگاه کلی
13-2 تبیین مدل
 چهاردهم : مدل تنزیل جریان های نقدی
14-1 دیدگاه کلی
14-2 ده روش تنزیل جریان های نقدی
14-3 مورد کاوی
 فصل پانزدهم : مدل تنزیل سود تقسیمی
15-1 دیدگاه کلی
15-2 حالت های مختلف مدل
15-2-1 مدل رشد گوردون
15-2-2 مدل تنزیل سود تقسیمی دومرحله ای
15-2-3 مدل ارزش گذاری H
15-2-4 مدل تنزیل سود تقسیمی سه مرحله ای
15-3 ارزش گذاری کل بازار با استفاده از مدل تنزیل سود تقسیمی
15-4 ارزش رشد
15-5 موضوعاتی در مورد به کارگیری مدل تنزیل سود تقسیمی
15-6 آزمون های مدل تنزیل سود تقسیمی
15-7 نکات قابل توجه جهت استفاده از مدل تنزیل سود تقسیمی
 فصل شانزدهم : مدل تنزیل جریان های نقدی آزاد سهام
16-1 اندازه گیری بازده پرداختی شرکت ها به سهامداران
16-1-1 جریان های نقدی آزاد سهام
16-1-2 مقایسه سودهای تقسیمی با جریان های نقدی آزاد سهام
16-1-3 علت پرداخت کم به سهامداران
الف ) تمایل به ثبات
ب ) نیازهای سرمایه گذاری آتی
ج ) عوامل مالیاتی
د ) نمایی از چشم انداز
ه ) منافع شخصی مدیریتی
16- 2 مدل های ارزش گذاری جریان های نقدی آزاد سهام
16-2-1 مدل جریان های نقدی آزاد سهام با نرخ رشد ثابت
16-2-2 مدل دو مرحله ای جریان های نقدی آزاد سهام
16-2-3 مدل E یا سه مرحله ای جریان های نقدی آزاد سهام
16-3 مدل جریان های نقدی آزاد سهام در برابر مدل تنزیل سود تقسیمی
16-3-1 بر آورد همسان از ارزش
16-3-2 بر آورد متفاوت از ارزش
16-3-3 معنای تفاوت ارزش بر آوردی دومدل
 فصل هفدهم : مدل های ارزش گذاری نسبی
17-1 دیدگاه کلی
17-2 کاربرد ارزش گذاری نسبی
17-2-1دلایل کاربرد بالای ارزش گذاری نسبی
17-2-2 اشتباهات احتمالی
17-3 ارزش های استاندارد سازی شده ونسبت ها
17-3-1 نسبت های درآمدی
17-3-2 نسبت های ارزش دفتری یا ارزش جایگزین
17-3-3 نسبت های عایدی
17-3-4 نسبت های یک بخش خاص
17-4 چهار گام اساسی برای استفاده از نسبت ها
17-4-1 آزمون های تعریفی
الف ) سازگاری
ب ) یکپارچگی
17-4-2 آزمون های توصیفی
الف )خصوصیات توزیعی
ب ) مقادیر خاص ومیانگین ها
ج ) جهت گیری ها در برآورد نسبت ها
17-4-3 آزمون های تحلیلی
الف ) عوامل سازنده ی نسبت ها
ب ) نوع رابطه بین عوامل تشکیل دهنده ی نسبت
ج ) متغییر فراگیر
17-4-4 آزمون های کاربردی
الف ) شرکت های قابل قیاس
ب ) کنترل تفاوت های میان شرکت ها
1 – توجیه ذهنی
2 – نسبت های تعدیل شده
3 – رگرسیون های بخشی
4 – رگرسیون بازاری
17-4-5 تلفیق مدل های ارزش گذاری های تنزیل جریان های نقدی و نسبی
 فصل هجدهم : مدل های ارزش گذاری سود انباشته
18-1 دیدگاه کلی
18-2 سود اقتصادی و ارزش افزوده بازار
18-3 ارزش افزوده ی اقتصادی و ارزش افزوده ی بازار
18-4 ارزش افزوده ینقدی و ارزش افزوده ی بازار
18-5 مورد کاوی : ارزش گذاری – سرمایه گذاری بدون خلق ارزش
18-6 مزایای EVA ،EP و CVA
18-7 مورد کاوی : ارزش گذاری – سرمایه گذاری با خلق ارزش
18-8 جمع بندی
پیوست 1 : MVA ( ارزش بازاری حقوق صاحبان سهام منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ) ، تنزیل شده EP (سود اقتصادی ) با نرخ Ke است.
پیوست 2 : به دست آوردن فرمول هایی برای EVA و MVA به کمک FCF و WACC
پیوست 3 :MVA ،ارزش افزوده نقدی (CVA) است که با WACC تنزیل شده است
پیوست 4 : اصلاحات پیشنهادی توسط شرکت استرن برای محاسبه EVA
 فصل نوزدهم : مدل ارزش گذاری اختیار معامله
19-1 کلیات
19-1-1 قرارداد اختیار خرید
19-1-2 قرارداد اختیار فروش
19-2 عوامل تأثیرگذار بر قیمت اختیار معامله
19-2-1 قیمت سهام وقیمت توافقی
19-2-2 زمان باقی مانده تا سر رسید
19-2-3 نوسان پذیری قیمت سهام
19-2-4 نرخ بهره بدون ریسک
19-2-5 سود نقدی
19-3 مدل ارزش گذاری اختیار معامله
19-3-1 مدل دوجمله ای
الف ) مدل دوجمله ای برای سهامی که سود نمی پردازد
ب ) مدل درخت دوجمله ای برای سهمی که سود می پردازد
19-3-2 شبیه ساز مونت کارلو
19-3-3 مدل بلک – شولز
الف ) فرایند قیمت های سهام
ب ) مفروضات مدل بلک - شولز
ج ) تجزیه و تحلیل بلک – شولز / مرتون
د ) اختیار معامله بر سهام دارای سود
19-4 مدل ارزش گذاری ادعای محتمل الوقوع
19-4-1 مبانی روش
19-4-2 کاربردهای مدل های قیمت گذاری اختیار معامله ومحدودیت ها
قسمت سوم : اصول و مبانی کاربردی ارزش گذاری
بخش هفتم: ارزش گذاری سهام شرکت ها
 فصل بیستم : ارزش گذاری سهام مؤسسات خدمات مالی
20-1 طبقه بندی مؤسسات خدمات مالی
20-2 وجوه متمایز کننده ی مؤسسات خدمات مالی در ارزش گذاری
20-2-1 بدهی : ماده ی خام یا منبع سرمایه
20-2-2 محدودیت های قانونی
20-2-3 سرمایه گذاری مجدد در مؤسسات خدمات مالی
20-3 چارچوب کلی برای ارزش گذاری
20-3-1 ارزش حقوق صاحبان سهام در مقابل ارزش شرکت
20-3-2 برآورد جریان های نقدی
20-3-3 مدل های موجود برای ارزش گذاری مؤسسات خدمات مالی
20-4 مدل ارزش گذاری تنزیل جریان های نقدی
20-4-1 مدل تنزیل سودهای تقسیمی
الف ) مدل اصلی
ب ) ورودی های مدل
20-4-2 مدل جریان های نقدی حقوق صاحبان سهام
الف ) تعریف جریان های نقدی حقوق صاحبان سهام
ب ) تبدیل به سرمایه نمودن هزینه های آموزش و هزینه های توسعه ی منابع انسانی
ج ) سرمایه گذاری ها در میزان سرمایه ی قانونی
20-4-3 مدل بازده های مازاد
الف ) مدل اصلی
ب ) ورودی های مدل
20-5 مدل ارزش گذاری بر مبنای دارایی ها
20-6 مدل ارزش گذاری نسبی
20-6-1 انتخاب نسبت ها
20-6-2 نسبت قیمت به سودآوری
20-6-3 نسبت قیمت به ارزش دفتری
20-7 مباحثی در مورد ارزش گذاری مؤسسات خدمات مالی
20-7-1 مقرراتی برای زیان ها
20-7-2 ریسک مقرراتی و ارزش
20-7-3 ساختار تأمین مالی و ارزش
20-7-4 یارانه ها و محدودیت ها
 فصل بیست و یکم : ارزش گذاری سهام شرکت های سهامی خاص ( خصوصی )
21-1 وجوه تمایز شرکت های سهامی خاص
21-2 برآورد ورودی های ارزش گذاری در شرکت های سهامی خاص
21-2-1 نرخ تنزیل
الف ) هزینه ی حقوق صاحبان سهام
ب ) رویکردهای تخمین بتاهای بازار
ج ) از هزینه ی حقوق صاحبان سهام تا هزینه ی سرمایه
21-2-2 جریان های نقدی
21-2-3 رشد
21-2-4 نرخ تنزیل عدم نقد شوندگی
الف ) عوامل تعیین کننده نرخ تنزیل عدم نقد شوندگی
ب ) شواهد تجربی و رویه معمول
ج ) برآورد نرخ تنزیل عدم نقد شوندگی
21-3 انگیزه های ارزش گذری وپیش بینی های ارزش
21-3-1 مباحث کنترل
21-4 ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام شرکت های تازه تأسیس
 فصل بیست و دوم : ارزش گذاری سهام شرکت های تازه تأسیس
22-1 محدودیتهای اطلاعاتی
22-2 الگویی جدید یا اصول سابق : رویکرد چرخه ی عمر شرکت
22-3 ارزش گذاری سرمایه مخاطره پذیر
22-4 چارچوب کلی برای تحلیل
22-4-1 گام اول : ارزیابی وضعیت فعلی شرکت
22-4-2 گام دوم : برآورد نرخ رشد درآمدها
22-4-3 گام سوم : برآورد میزان حاشیه ی سود عملیاتی بادوام در شرایط رشد ثابت
22-4-4 گام چهارم : برآورد سرمایه گذاری مجدد برای رشد
22-4-5 گام پنجم : برآورد فاکتورهای ریسک ونرخ های تنزیل
22-4-6 گام ششم : برآورد ارزش شرکت
22-4-7 گام هفتم : برآورد ارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش هر سهم
 فصل بیست و سوم : ارزش گذاری شرکت های املاک و مستغلات
23-1 دیدگاه کلی
23-2 مدل ارزش گذاری تنزیل جریان های نقدی
23-2-1 ارزیابی نرخ تنزیل
الف ) هزینه حقوق صاحبان سهام
ب ) تنوع سازی در املاک و مستغلات
ج ) برآورد ریسک از طریق مدل CAPM
د ) دیگر عوامل ریسک
ه ) رویکرد جایگزین جهت ارزیابی نرخ های تنزیل : رویکرد پیمایشی
و ) از هزینه ی حقوق صاحبان سهام تا هزینه ی سرمایه
23-2-2 ارزیابی جریان های نقدی
الف ) جریان های نقدی ورودی
ب ) جریان نقدی خروجی
ج ) رشد مورد انتظار
د ) ارزش نهایی
23-2-3 ارزیابی ارزش
23-2-4 محدودیت های مدل تنزیل جریان نقدی
23-3 مدل ارزش گذاری نسبی / مقایسه ای
23-3-1 به کارگیری نسبت های ارزش گذاری استاندارد شده
23-3-2 روش رگرسیون
23-4 ارزش گذاری مشاغل مربوط به مستغلات
23-4-1 منابع درآمد
23-4-2 ساختار سازمانی
23-5 مورد کاوی- ارزش گذاری یک ساختمان اداری
 فصل بیست و چهارم : ارزش گذاری ادغام و تملیک شرکت ها
24-1 دیدگاه کلی
24-2 تقسیم بندی تملک سهام
24-3 فرایند تملیک سهام
24-4 شواهد تجربی در مورد تأثیرات تملیک بر ارزش سهام
24-5 گام های تملیک سهام یک شرکت
24-6 علل اتخاذ استراتژی تملیک سهام
24-6-1 تملک سهام شرکت های زیر قیمت
24-6-2 تنوع بخشی برای کاهش ریسک
24-6-3 ایجاد هم افزایی مالی یا عملیاتی
الف ) منابع هم افزایی
ب ) منابع هم افزایی مالی
ج ) شواهد تجربی از هم افزایی
24-6-4 تملیک سهام شرکت های با مدیریت ضعیف و تغییر مدیریت آن ها
الف ) پیش نیازهای موفقیت
ب ) شواهد تجربی از ارزش کنترل
24-6-5 منافع شخصی مدیران در فرایند تملیک سهام
24-7 انتخاب یک شرکت هدف و ارزش کنترل / هم افزایی
24-7-1 انتخاب یک شرکت هدف
24-7-2 ارزش گذاری شرکت هدف
الف ) ارزش گذاری وضعیت جاری
ب ) ارزش کنترل شرکت
ج ) ارزش گذاری هم افزایی عملیاتی
د ) ارزش گذاری هم افزایی مالی
1. تنوع بخشی
2. کمبود وجه نقد
3. منافع مالیاتی
4. ظرفیت بدهی
5. افزایش رشد ونسبت قیمت به سود (PE)
24-7-3 ارزش گذاری تملیک سهام – انحرافات و خطاهای معمول
الف ) استفاده از شرکت های قابل مقایسه و مضارب
ب ) عدم همخوانی جریان های نقدی ونرخ تعدیل
ج ) یارانه دادن به شرکت هدف
24-8 ساختار بندی تملیک سهام
24-8-1 تصمیم گیری در مورد قیمت تملیک سهام
24-8-2 پرداخت مبلغ شرکت هدف
الف )بدهی در مقابل حقوق صاحبان سهام
ب ) وجه نقد در برابر سهام
24-8-3 ملاحظات مربوط به حسابداری
24-8-4 نمونه های موفق فرایند تملیک شرکت ها
24-9 تجزیه وتحلیل مدیریت وباز خریدهای اهرمی
24-9-1 ارزش گذاری بازخرید سهام
24-9-2 ارزش گذاری بازخرید سهام اهرمی
بخش هشتم : ارزش گذاری دارایی ها
 فصل بیست وپنجم : ارزش گذاری دارایی های معنوی
25-1 دارایی های معنوی
25-2 چیستی وانواع دارایی های معنوی
25-3 هدف از ارزش گذاری دارایی های معنوی
25-4 عوامل مؤثر بر ارزش نام تجاری
25-5 اصول حسابداری نام تجاری
25-6 مبانی ارزش گذاری نام های تجاری
25-7 روش های ارزش گذاری دارایی های معنوی
25-7-1 داموداران
الف ) دارایی های معنوی که جریان های نقدی ایجاد می کنند
حق انحصاری ، مجوز و علائم تجاری
ب ) دارایی های معنوی که جریان های نقدی برای کل شرکت ایجاد می کنند
نام تجاری
ج ) دارایی های معنوی که از جریان نقدی آتی بالقوه برخوردار می باشند
حق اختراع توسعه نیافته
25-7-2 اینتر برند
25-7-3 فایننشال ورد
25-7-4 هولیهان
25-7-5 سایر روش ها
پیوست 1 : ارزش گذاری نام تجاری با استفاده از اختلاف نسبت ارزش به فروش
پیوست 2 : مثالی از روش داموداران ( رویکرد ارزش گذاری نسبی ) – ارزش گذاری نام تجاری کلوژ وکوکا کولا
تعاریف واژگان
علائم اختصاری
منابع ومآخذ

  • نویسنده : آسوات داموداران
  • مترجم : شرکت تامین سرمایه ایران
  • ناشر : انتشارات فـــــــرا
  • تعداد صفحات : 1024
  • سال چاپ : پاییز 1387
  • شابک ( ISBN ) : 978-964-7092-83-8
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 1000
  • نوبت چاپ : اول
  • وزن : 1476

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.