سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب پرده آخر مدیریت

نوشته : مهرداد غلامی
ناشر : هنرآبی
اسرار شکـست سازمان ها و استراتژی های مقابله با آن

جزییات بیشتر

5,000 تومان

انتشارات هنر آبی

 کتاب پرده آخر مدیریت
 نوشته :مهرداد غلامی
 ناشر : هنرآبی
 ترجمه :-
 شابک : 5-97-8909-964-978
 تعداد صفحات :207
 شمارگان چاپ : 5000
 نوبت چاپ : اول
 لیتوگرافی :-
 قیمت پشت جلد :5000تومان
 درباره کتاب :
مهمترین رازهای شکـست سازمان هاواستراتژی های مقابله باآن هامحوراصلی مباحث این کتاب است.همچنین بابه کارگیری مثال هاوتذکرهای خاص،جنبه های مهم تربیت فردی وشخصیتی به طورهمزمان دراین کتاب موردتوجه عمیق فراگرفته است.
 فهرست مطالب :
درباره نویسنده
سخنی با خوانندگان
-هدف از نوشتن این کتاب
-محتوی کتاب
-آنچه از این کتاب خواهید آموخت
-مخاطبین این کتاب
-نحوه مطالعه کتاب
-آمار و ارقام
-نام کتاب
-نحوه نگارش کتاب
-مراجع اصلی این کتاب
-طرح دیدگاه و نظرات
-تشکر و قدر دانی
-تقدیم
 مقدمه
-بازنگری مطالب
-خود شناسی یعنی خدا شناسی
-سبک مدیریت خود را بیابید
-شکـست ناشی از تقلید صفات ذاتی
-خودشناسی مدیران بزرگ جهان
-سبک مدیریت زیر دستان شکوفا شود
-وسعت بیکران علم مدیریت
-داستان لیلی و مجنون
-تجارت قبلی را دوباره کـسب نکنید
 فصل اول – رازهای شکـست
-راز اول شکـست – رقابت
راز دوم شکـست – س*** و غرور
-راه بهتر را بیابید
-نگذارید مشتری از شما عبور کند
-راز سوم شکـست – بر هم خوردن تعادل
-راز چهارم شکـست – تغییر قاعده بازی بعد از موفقیت
-راز پنجم شکـست – تغییر معادلات بیرونی
-تمرکز بر فعالیت محوری
-راز ششم شکـست – چیره شدن وحشت
-راز هفتم شکـست – مسیر نادرست
-تلاش زیاد و بازدهی کم
-قانون 80-20
-راز هشتم شکـست – قدرت فراتر از تخصص
-راز نهم شکـست – ضعف ارتباطات
-راز دهم شکـست – شکـستن قواعد ساختار سازمان
-راز یازدهم شکـست – جابه جایی در قدرت
-راز دوازدهم شکـست – تضعیف جایگاه انسان
-راز سیزدهم شکـست – اتلاف زمان
راز چهاردهم شکـست – بی توجهی به روح سازمان
-راز پانزدهم شکـست – باور شکـست
 فصل دوم – سبک مدیریت
-عمر کوتاه سازمان
-مدیریت یک علم است
-جایگاه انسان در مدیریت
-تاخیر در برگشت پاسخ
-نگرش سیستمی به مدیریت
-سبک مدیریت خود را بیابید
-محیط را با خود انطباق دهید
-سنگفرش هر خیابان از طلاست
-مدیریت مناسب با سن سازمان
-میانه روی در مدیریت
-مدیریت اقتضایی
-اصول ثابت و متغیر
 فصل سوم – ساختار سازمان ها
-انتخاب ساختار مناسب
-آزادی و حق انتخاب
-نقش انسان در سیستم و مرکز کنترل
-ماهیت پیوند و روابط اعضاء
-خنثی کردن نیروها خطرناک است
-باند سرقت، اوج دقت در یک ساختار ارگانیسمی
-عشق مستحکم کننده پیوند بین اعضاء
-درمان و اصلاح
-روش شناخت سیستم
 فصل چهارم
-حباب هوا در کـسب و کار
-قیمت محصول تابعی از زمان
-پیدایش علم مدیریت برای استفاده درست از زمان
-زمان و انتخاب سطح تکنولوژی
-مشتری و زمان
-مهمترین عوامل اتلاف زمان
 فصل پنجم – پیش بینی آینده
-ثبت و تجزیه و تحلیل وقایع
-نوشتن و پیش بینی
-تقویت مهارت
-آینده ساز باشید
-مسئله چیست؟
-مدیر جلوتر، هم قدم و پشت سازمان
-خصوصیات مدیران گذشته، حال، آینده
-در کدام سازمان کار کنید؟
 فصل ششم – عبور بحران
-ریشه بحران از درون سازمان
-ریشه بحران در خارج از سازمان
-ریشه بحران هم زمان از درون و بیرون سازمان
- نقطه بحران را بیابید
-به حواشی بحران اهمیت ندهید
-استراتژی مانند سوزن است نه لوله
-از سازمان فاصله بگیرید
-تفکیک بحران ها
-بحران پیچیده راه حل ساده دارد
-قهرمان سازی برای حل بحران
-قانون 80-20 در بحران
-دریافت کمک از رقبا
-نقطه جهش در بحران
-طراحی خود کشی
-مصونیت بعد از بحران
-بحران نیروی انسانی
-بحران رکود یا عدم فروش
-بحران مالی
-جهت بحران
-انعطاف در تغییر
-توقف و حرکت مجدد پر هزینه است
-مستند سازی وقایع و بحران ها
-سایر ملاحضات مهم در بحران
-بحران زاگرس خودرو
 فصل هفتم – مدیریت پول
-پول سازمانی و پول شخصی
-پول به منزله روغن
-پول به منزله خون در بدن
-پول در تغییر ماهیت مستمر به اشکال ثروت
-سال های نخست کار فراگیرید
 فصل هشتم – برخورد با فساد سازمانی
-نقطه فساد
-افشاء فساد
-مبارزه با فساد
-فساد ناشی از صف
-کوچک کردن دایره منترل فساد
-حفظ حرمت مختلف
-تعیین خطوط قرمز
-نگاه به انسان
-سازمان خانواده است نه حکومت
-فساد در نقش اهرم
-فساد در نقش روغن
-مرگ یا همزیستی با فساد
-خسارت های معنوی سازمان
استراتژی های برخورد با فساد
 فصل نهم – منابع انسانی
-اولین مدیر یک سازمان
-سینرژی در گزینش
-پیکره بندی سازمان و گزینش
-مسئولیت سنگین برای شما
-خطرات استخدام های فامیلی
-ترکیب مناسب کارکنان
-کارکنان مادام العمر
-کارکنان میان مدت
-کارکنان کوتاه مدت
-مشاوران
-ده سال اول زندگی کاری
-به شغل خود معنا ببخشید
-توسعه خود را برنامه ریزی کنید
-کاهش ارزش مهارت ها
-امنیت شغلی
-ده سال دوم زندگی کاری
-ده سال سوم زندگی کاری
-ترکیب مناسب کارکنان
-فرد، گروه، تیم
-هوش هیجانی مقدم بر هوش اکتسابی
 فصل دهم – جایگاه انسان
-دو سوال مهم
-توجه به چارچوپ اعتقادی مدیران
-انسان دوستی بزرگترین عبادت است
-سهم و ارزش انسان ، 80 درصد
-خودشناسی منشاء حرکت سازمان
-انسان دوستی کم هزینه ترین را به سوی موفقیت
-گمراهی کارکنان، گناه نابخشودنی شماست
-حقوق مادی و منهنوی کارکنان
-رعایت حقوق بازماندگان
 فصل یازدهم – بستر ارتباطات
-مدیر یعنی ارتباط گرپ
-اهمیت تن گفتار
-عشق مقدم بر دین
-کیک برای همه
امواج مثبت موفقیت
-عشق، تنها وجه اشتراک انسان ها
-روش درمان در علوم انسانی
-شکل گیری رفتار
-حفظ اسرار
-هنر مذاکره
-مذاکره در دوران کودکی و جوانی
-تاثیر خودشناسی در مذاکره
-همیشه رابطه انسانی را بدون تنش و دوستانه حفظ کنید
-منافع ما و طرف مقابل چیست؟
-پیش بینی مباحث مذاکره
-داشتن اطلاعات
-تاثیر نوشتن در مذاکره موفق
 فصل دوازدهم – سازمان غیر رسمی
-شناخت و هدایت ساختارهای غیر رسمی
- برخورد با ساختار های مثبت و منفی
-شرایط ایده آل چیست؟
-سلسله مراتب ساختارهی غیر رسمی
-خود را به چالش نکشید
-تصمیم یا تفکر و اجرای سریع
 فصل سیزدهم – مشتری مداری
-جایگاه مشتری
-مشتری کیست؟
-نقش مهم کارکنان در کـسب موفقیت
-تاثیر رفتار
-ارزش واقعی یک مشتری
-تکرار خرید توسط مشتری
-توصیه خرید به دیگران
-سعادت و نابودی
-احترام به همه ذینفعان
-مشتری مداری الگوی مدیریت ارتباطات
-مفهوم و ماهیت خدکت را زیر سوال نبرید
 فصل چهاردهم – برند سازی(خلق شناسه)
-حفظ ثروت های معنوی
-شخصیت سازما
-هویت برند
-برند و کاهش هزینه
-نشانه های برند
-ارزش برند
-موانع ساخت برند
-وسعت برند
-تاثیر عوامل ملموس و ناملموس
-منافع برند
-هدف گذاری و بینش بلند مدت
-هسته شخصیت برند
-ساخت یک برتد چه مدت طول می کشد؟
-برند پروتون در ایران
 فصل پانزدهم – مدیریت مالی
-فراگیری غلم حسابداری یک الزام برای مدیریت
-منشاء قدرت در سازمان
-مباحث مهم حسابداری
هزینه
-کـسب و کار روی مدار صفر درجه
-دارایی
-فروش
-نقطه سر به سر
-سرمایه در گردش
-تذکر مهم به شما
-خرید
سود
-قیمت تمام شده
-بودجه
-ارزش زمانی پول
-مالیات
-تجزیه تحلیل مالی
 فصل شانزدهم – ادغام با سایر شرکت ها
-رقیب بزرگترین ناجی سازمان
-ادغام استراتژی مناسب در مقابله بار از ششم شکـست
-اهداف ادغام
-ادغام برای کاهش اثرات رقابتی بازار
-ادغام برای کاهش هزینه کل
-ادغام برای ایجاد سینرژی رشد با همکاری رقیب
-زمان ثروتمند شدن
-ابعاد مناسب در ادغام
-ادغام و توسعه ثروت های مادی و معنوی
-نادیده گرفتن اختلافات مادی کوچک
-سهام اکثریت و اقلیت
-هوشیاری در مقابل تازه واردین
-تمرکز بر فعالیت محوری سازمان
سخن پایانی با خوانندگان

  • ناشر : انتشارات نشر آبی
  • نویسنده : مهرداد غلامی
  • تعداد صفحات : 207
  • شابک ( ISBN ) : -97-8909-964-978
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 5000
  • نوبت چاپ : اول
  • وزن : 417

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.