سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب بُعد دیگر وجود

نوشته : خوزه سیلوا
ناشر: نسل نواندیش
ترجمه: مجید پزشکی
چگونه با بعد دیگر وجودمان ارتباط برقرار کنیم

جزییات بیشتر

7,500 تومان

انتشارات نسل نواندیش

 کتاب بُعد دیگر وجود
 نوشته : خوزه سیلوا
 ناشر : نسل نواندیش
 ترجمه : مجید پزشکی
 شابک : 978-964-5885-03-5
 تعداد صفحات : 331
 شمارگان چاپ : 5000
 نوبت چاپ : هشتم-1390
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 7500 تومان
 درباره کتاب :
انسان یک موجود تک بُعدی نیست ، بلکه او علاوه بر ابعاد جسمانی و مادی دارای یک بُعد ذهنی وروحی نیز هست . غفلت از بُعد ذهنی و گرایش مفرط به بُعد مادی ، مشکلی است که امروزه گریبان گیر بسیاری از ماست . چنانچه اغلب ما یک زندگی یک بُعدی و ناقص و نارسایی را برای خود تدارک دیده ایم و دائماً با مصائب و مشکلات ناشی از این زندگی یک بُعدی دست به گریبانیم - مشکلاتی که به نظر حل ناشدنی می آیند.
خوزه سیـــــــــــلوا ، در این اثر ضمن توجه دادن خوانندگان به این موضوع ، کوشش نموده است که تکنیک ها و روش هایی از متُد ابداعی خود – متُد سیلــوا – را برای برطرف سازی مشکلات ناشی از زندگی یک بُعدی و برپایی یک زندگی تمام عیار و متعادل که در آن ابعاد ذهنی و روحی نقش اصلی و اساسی خود را باز می یابند ، آموزش دهد . از نظر سیلوا نیمکره ی راست مغز انسان – کهظرفیت های نهایی آن بسیار گسترده و وسیع است . ولی با وجود این ، از جانب انسان امروزی به میزان بسیار کمتری نسبت به نیمکره ی چپ مورد توجه قرار می گیرد - وسیله ی ارتباط انسان با بُعد دیگر وجود است ؛ لذا ما می توانیم با بیدار ساختن نیمکره ی راست مغز و فعال تر ساختن آن ، راه را برای برقراری ارتباط با بُعد دیگر وجودمان و کمک گرفتن از آن برای خود هموار کنیم .
 فهرست مطالب :
مقدمه ی مترجم
بخش نخست- برقراری ارتباط با بُعد دیگر وجود
فصل اول : بُعد دیگر وجود چیست ؟
آغاز عصر جدید
نیم نگاهی به پشت صحنه
چرا ما نیازمند کمک گرفتن از بُد دیگر وجود هستیم ؟
بازشناسی کمک هایی که از جانب بُد دیگر وجود می رسد
متُد سیــــــــــلوا چیست ؟
ظهور بُعد دیگر وجود
ایجاد هماهنگی بین دونیمکره ی مغز
کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود به منظور خلاقیت بیشتر
تمرینات متُد سیلوا
نگاهی به دورنمایی گسترده تر
فصل دوم : چه کمک هایی از بعد دیگر وجود می توان دریافت کرد ؟
سازندگی بیشتر ، تخریب کمتر
در ارتباط بودن
کنترل ذهن برای دستیابی به نتایج دلخواه
بیشتر راست مغز بودن
چگونه از بُعد دیگروجود کمک از راه می رسد ؟
هدایای آسمانی فروان تر از قبل می گردند
منبع چنین کمک هایی چیست ؟
فصل سوم : چگونه با بُعد دیگر وجود ارتباط برقرار کنیم ؟
صبح و ظهر و شب
برنامه ی اجرایی تمرینات در صبح - روزهای نخست تا پنجم
برنامه ی اجرایی تمرینات در ظهر - روزهای نخست تا پنجم
برنامه ی اجرایی تمرینات در شب - روزهای نخست تا پنجم
تمرین ریلاکس پیشرونده
برنامه ی عملی تمرینات شب های نخست تا پنجم
خلاصه ی تمرینات هفتگی – روزهای نخست تا پنجم
فصل چهارم : توسعه ی ارتباط با بُعد دیگر وجود
نویدبخش ترین مرز دانش انسان
باور داشتن به غیر قابل باور
برنامه ی تمرینات – روزهای پنجم تا دهم
برنامه ی عملی تمرینات صبحگاهی – روزهای ششم تا دهم
برنامه ی عملی تمرینات ظهرگاهی – روزهای ششم تا دهم
برنامه ی عملی تمرینات شبانگاهی – روزهای ششم تا دهم
چگونه از رؤیاهایمان « حس » بگیریم
خلاصه ی تمرینات هفتگی – روزهای ششم تا دهم
شکوفا ساختن توان های نهایی
ثروت آفرینی
عشق یابی ( برای مجردین )
عشق یابی ( برای متاهلین )
سلامت آفرینی
عشق ورزیدن به جهان
فصل پنجم : دانستنی های مفید دربارهی بُعد دیگر وجود
انتخاب مشاوران خیالی
آفریدن مشاوران خیالی
استفاده از مشاوران خیالی
برنامه ی عملی تمرینات صبحگاهی – روزهای یازدهم تا پانزدهم
برنامه ی عملی تمرینات ظهرگاهی – روزهای یازدهم تا پانزدهم
تمرینات شبانگاهی - روزهای یازدهم تا پانزدهم
برنامه ی عملی تمرینات شبانگاهی – روزهای یازدهم تا پانزدهم
رفع موانع ذهنی
خانه تکانی ذهنی
خلاصه تمرینات هفتگی - روزهای یازدهم تا پانزدهم
فصل ششم : پاسخ گرفتن از بُعد دیگر وجود
قدرت تصاویر ذهنی مثبت
دستیابی به الهام و شهود
همانند یک کودک بودن
الهام و شهود پس از فراگیری متد سیــلوا
متعادل و متمرکز ساختن تفکرات
برنامه ی عملی تمرینات صبحگاهی – روزهای شانزدهم تا بیستم
برنامه ی عملی تمرینات ظهرگاهی – روزهای شانزدهم تا بیستم
تجربه نمودن ارتباط با شعور والا
جنایت کار تگزاسی
برنامه ی عملی تمرینات شبانگاهی – روزهای شانزدهم تا بیستم
خلاصه برنامه ی تمرینات هفتگی- روزهای شانزدهم تا بیستم
بخش دوم - به کار گیـــــــــری ارتباط با بُعد دیگر وجود
فصل هفتم : آنچه که باید قبل از درخواست کمک انجام دهیم
شما اکنون یک برنامه نویس ماهر « کامپیوتر » هستید
برنامه ریزی برای برقراری یک ارتباط دائمی
گشودن درهای ثروت و فراوانی
پنج کلید درهای بسته
برنامه ریزی
فصل هشتم : کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود برای حل مشکلات ارتباطی
برقراری ارتباط ذهنی
برقراری ارتباط ذهنی به منظور حل مشکلات جهانی
برقراری ارتباط ذهنی با یکایک افراد
جدایی و اختلاف در برابر وحدت و یگانگی
مراقبه پویا و ناپویا
اصلاح رفتارهای نامطلوب
بهترین زمان برای برنامه ریزی دیگران
کسب اجازه قبل از کمک به دیگران
حل مشکلات ارتباطی با دیگران با استفاده از یک لیوان آب
فصل نهم : کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود برای حل مشکلات مرتبط با سلامتی
پانزده دقیقه در هر روز
استفاده از تکنیک سه انگشتی برای پیشگیری از استرس
مقابله با درد سرها
از رخوت و سستی به در آیید
کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود برای پزشکان
منبع رجوع قرار دادن نیمکره ی راست مغز
ایجاد یک لابراتوار خیالی
در داخل یکی از کلاس های متد سیلوا
کمک به شفا یابی
چگونه یک شفا دهنده شویم
فصل دهم : کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود برای موفقیت شغلی
ظهور متد سیلوا
استفاده از متد سیلوا در زمینه مشاغل
ماجرای موفقیت یک فارغ التحصیل متد سیلوا
جایگزینی افکار مثبت به جای افکار منفی
انتظار شکست و مقابله با آن
کاربرد تکنیک سه انگشتی در موفقیت شغلی
استفاده طبیعی از آلفا در زمینه موفقیت شغلی
موفقیت شغلی با استفاده از ارتباط ذهنی
به کارگیری لابراتوار ذهنی برای موفقیت شغلی
شیوه هایی دیگر برای موفقیت شغلی
فصل یازدهم : کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود برای حل مشکلات پیچیده تر زندگی
کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود جهت تحمل غم از دست دادن عزیزان
کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود جهت مقابله با ترس
کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود در موقعیت های بحرانی
برداشتن قدم های بزرگ در شکوفا ساختن استعدادهای شخصی
ذهن بهترین حلال مشکلات
متوقف ساختن تولید مشکلات جدیدی
کمک به شفایابی خود و دیگران
کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود برای همیشه سالم ماندن
فصل دوازدهم : ارتباط همیشگی با بُعد دیگر وجود
عشق و نور
بقیه ی عمرتان را « خوش شانس » باشید
تمرکز بیشتر بر اهداف زندگی
تحت کنترل بودن
کلیدی برای دعای مؤثر
عمل کردن برابر موفقیت است

  • ناشر : انتشارات نسل نو اندیش
  • نویسنده : خوزه سیلوا
  • مترجم : مجید پزشکی
  • تعداد صفحات : 331
  • سال چاپ : 1390
  • شابک ( ISBN ) : 978-964-5885-03-5
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 5000
  • نوبت چاپ : هشتم
  • وزن : 400

هنوز نظری ارسال نشده است.