سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب مجموعه قوانین مالیات های مستقیم

نوشته : غلامحسین دوانی
ناشر : کیومرث
مشتمل بر آخرین اصلاحات و قانون مالیات بر ارزش افزوده ،جدول استهلاکات و آیین نامه ی تحریر دفاتر

جزییات بیشتر

15,000 تومان

انتشارات کیومرث

 کتاب مجموعه قوانین مالیات های مستقیم
مشتمل بر آخرین اصلاحات و قانون مالیات بر ارزش افزوده ،جدول استهلاکات و آیین نامه ی تحریر دفاتر ، بخش نامه ها و آرای مهم شورای عالی مالیاتی و مفاد مالیایتی قانون بودجه 1392 و قانون برنامه ی چهارم و پنجم توسعه
 نوشته : غلامحسین دوانی
 ناشر : کیومرث
 ترجمه : -
 شابک : 978-964-6266-33-9
 تعداد صفحات : 484
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : بیست و هشتم - 1393
 لیتوگرافی : آرمانسا
 قیمت پشت جلد : 15000 تومان
 درباره کتاب :
مالیات علاوه بر آنکه یک نوع هزینه ی اجتماعی است که شهروندان به منظور اداره ی امور جامعه ، رشد و توسعه کشور می پردازند.ابزار اصلی دولت ها در جهت گیری نظام اقتصادی به شمار می رود .تا پیش از تصویب اساسنامه ی جامعه ی حسابداران رسمی ایران و اصلاحیه مورخ 27/11/1380 ، حسابداران کشور آشنایی با قانون مالیات ها را به عنوان یکی از وظایف خود تلقی می کردند اما پس از تصویب اصلاحیه مورخ 27/11/1380 با توجه به مسئولیت قانونی حسابداران رسمی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم ضرورت توجه جدی و اساسی حسابداران رسمی به قانون مالیات ها دو چندان گردید . بر همین اساس سعی شده است که مجموعه ی قوانین مالی – محاسباتی و تجاری کشور برای استفاده ی حسابداران و سایر علاقه مندانگردآوری گردد به طوری که جنبه ی کاربردی آن می تواند به عنوان راهنمای عملی خوانندگان قرار گیرد . در این کتاب اصلاحات مورخ 27/11/1380 در متن مفاد مواد قانون مالیات ها با حروف پررنگ مشخص گردیده است.
 فهرست مطالب :
مقدمه
 بخش اول - قانون مالیات های مستقیم
 باب اول : اشخاص مشمول مالیات
 باب دوم : مالیات بر دارایی
فصل اول : مالیات سالانه املاک
فصل دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالی
فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر
فصل چهارم : مالیات بر ارث
فصل پنجم : حق تمبر
 باب سوم : مالیات بر دارآمد
فصل اول : مالیات بر دارآمد املاک
فصل دوم : مالیات بر دارآمد کشاورزی
فصل سوم : مالیات بر دارآمد حقوق
فصل چهارم : مالیات بر دارآمد مشاغل
فصل پنجم : بر دارآمد اشخاص حقوقی
فصل ششم : مالیات بر دارآمداتفاقی
فصل هفتم : مالیات بر جمع دارآمد ناشی از منابع مختلف
 باب چهارم : در مقررات مختلفه
فصل اول : معافیت ها
فصل دوم : هزینه های قابل قبول و استهلاک
فصل سوم : قراین و ضرایب مالیات ی
فصل چهارم : مقررات عمومی
فصل پنجم : وظایف مؤدیان
فصل ششم : وظایف اشخاص ثالث
فصل هفتم : تشویقات و جرایم مالیاتی
فصل هشتم : ابلاغ
فصل نهم : وصول مالیات
 باب پنجم : سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
فصل اول : مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
فصل دوم : ترتیب رسیدگی
فصل سوم : مرجع حل اختلاف مالیاتی
فصل چهارم : شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
فصل پنجم : هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
فصل ششم : دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
 بخش دوم – دستور العمل ها ، آیین نامه ها و ضمایم
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
بخشنامه به کلیه ی وزارتخانه ها ، سازمان ها ، مؤسسات دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و استان داری های سراسر کشور
اجرای تبصره ی 2 ماده ی 2
آیین نامه ی اجرایی موضوع تبصره ی ماده ی 33 قانون مالیات های مستقیم
اجرای صحیح ماده ی 54
در ارتباط با تبصره 5 ماده ی59
مالیات املاک بخش دولتی
مالیات بر درآمد اجاره
معافیت درآمد اجاره واحدهای 150 متری
مالیات بر درآمد اجاره
محاسبه ی مالیات مشاغل
مالیات دفاتر اسناد رسمی
تصویب نامه در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل
ضوابط اجرایی ارزش اجاره ی عملکرد سال 1390 و سال 1391 املاک شهر تهران
تفسیر قانونی ماده ی 70 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366
آیین نامه ی مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ی ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده ی 95 اصلاحی با آخرین الحاقی مورخ 12/4/1384
ضوابط اجرایی مشمولین بند ج ماده ی 95
صورت خلاصه ی وضعیت درآمد و هزینه در سال 1382
صورت خلاصه ی وضعیت درآمد و هزینه در سال 1382
موضوع ماده ی 104 کرایه حمل
اجرای ماده ی 104
بخش نامه ی موضوع ماده ی 104
مالیات موضوع ماده ی 104
مالیات موضوع ماده ی 104
معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکت های حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی
مالیات شرکت های ساختمانی
اجرای ماده ی 105
اجرای ماده ی 105
تسهیم هزینه ی نسبت به درآمدهای معاف و غیر معاف
بخش نامه ی 40418/4530-111 مورخ 28/7/1382
بخش نامه ی شماره ی : 17393-5/10/84 موضوع : خرید تجهیزات ماده ی 107
تصویب نامه ی اجرای بند ب ماده 107
صورتجلسه مورخ 8/9/1390 شورای عالی مالیاتی در مورد تغییر کارفرمایان قراردادها
آیین نامه ی ذخایر فنی مؤسسات بیمه موضوع تبصره یک ماده ی 109
آیین نامه ی ذخایر فنی مؤسسات فنی
آیین نامه ی اجرایی بند «ز» ماده ی (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380
بخش نامه ی شهرهای با جمعیت سیصد هزار نفر
معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در محدوده ی شهرهای بزرگ
3 در هزار اتاق بازرگانی مستخرجه از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
« آیین نامه ی اجرایی ماده ی 134 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1380 - »
نحوه ی اجرای مقررات ماده ی 137 قانون مالیات های مستقیم در مورد هزینه های پزشکی
دستور العمل اجرایی ماده ی 138
ضوابط اجرایی موضوع تبصره ی 3 ماده 138 الحاقی موضوع بند ب ماده ی 6 قانون
اجرای اصولی ماده ی 138
نظارت مالیاتی مؤسسات عام المنفعه
دستور العمل نحوه ی برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ی 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 ( فرم 03/139 )
دستور العمل مراجع ، شرح وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص
موضوع تبصره ی «1» ماده ی 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 ( فرم شماره 04/139 )
آیین نامه ی اجرایی موضوع تبصره 3 ماده ی 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 هجری شمسی
دستور العمل موضوع ماده ی 12 آیین نامه ی اجرایی تبصره 3 ماده ی 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 ( معافیت موضوع بند ل ماده ی 139 قانون )
دستور العمل نحوه ی برخورداری مؤسسات خیریه و عام المنفعه از مالیات
موضوع بند ط ماده ی 139 اصلاحی ق.م.م مصوب 27/11/1380
تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ی 17 آیین نامه ی تحریر دفاتر
نحوه ی اجرای مقررات بند الف ماده ی 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه ی تعیین آنها
قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
تأسیس و بهره برداری و توسعه ی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
بخشنامه در خصوص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی
دارنده ی وسائط نقلیه
احتساب یا عدم احتساب انوخته ها و مانده ی سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در مآخذ محاسبه ی مالیات
مکاتبات ادارات مالیاتی با حسابدار رسمی
موضوع : مکاتبات با حسابدار رسمی
ایجاد 29 شهرک صنعتی در 11 استان کشور و یک مجتمع فناوری اطلاعات
ماده ی 113 قانون برنامه ی سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی
تصویب نامه ی شماره ی 12571/ت 330 ه مورخ 23/8/73 هیأت وزیران درباره یآیین نامه ی اجرایی ماده ی 144 قانون مالیات های مستقیم
پذیرش هزینه های معوق پرداختنی موضوع بندهای 17 و 18 ماده ی 148 بخش نامه ی 71996/14266-4/30 مورخ 21/12/74
آیین نامه ی اجرایی مقررات جزء «ه» بند 2 ماده ی 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380
آیین نامه ی اجرایی موضوع بند (11) ماده ی 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380
قبول هزینه های B.O.T
آیین نامه ی اجرایی هزینه ی سفر و فوق العاده ی مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند «ب» جزء 2 ماده ی 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366
جدول استهلاک موضوع ماده ی 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است ، جهت اجرا ابلاغ می گردد :
جدول دارایی های قابل استهلاک
«جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده ی (151) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380»
جدول استهلاکات بانک ها
دستور العمل استهلاکات بانک ها
دستور العمل استهلاکات اموال و دارای های بانک (موضوع بند «د» ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور )
ذخیره ی مطالبات مشکوک الوصول بانک ها
ذخیره استهلاک بانک ها
حساب سرقفلی و استهلاک آن
آیین نامه ی اجرایی ماده ی 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366
موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح مصوب 20/3/1368
ضوابط اجرایی ماده ی 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مورخ 7/12/1371 از قانون مالیات های مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی
مؤسسات مشمول ماده ی 172 قانون مالیات های مستقیم
آیین نامه ی نحوه ی بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ی 181 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ی آن
ضوابط اجرایی تبصره ماده ی 186 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ( موضوع تبصره ی ماده 53 قانون اصلاحی موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 7/2/1371)
بخشش جرایم مالیاتی
سقف بخشودگی جرایم
اصلاحیه ی آیین نامه ی اجرایی موضوع ماده ی 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380
اجرای ماده ی 242
آیین نامه ی نحوه ی پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده ی 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380
جدول مقایسه ای بخشی از مزیت های قانونی
منطقه ی آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
از قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد تجاری – صنعتی
معافیت مالیاتی حقوق بگیران مناطق آزاد
معافیت مالیاتی مناطق آزاد
صدور خدمات فنی – مهندسی
معافیت صادرات خدمات فنی – مهندسی
معافیت صادرات خدمات
رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع شعب شرکت های خارجی در ایران
آیین نامه ی اجرایی موضوع ماده ی 138 قانون برنامه ی سوم توسعه
معافیت اقساط وام مسکن
تسویه حساب با پیمانکاران طرح های عمرانی
موضوع ماده ی 148 معافیت سود تسهیلات سرمایه گذری های خارجی
مأخذ محاسبه ی سه در هزار سهم اتاق بازرگانی
آیین نامه ی اجرایی ماده ی 62 قانون برنامه ی سوم و ماده ی 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( تجدید ارزیابی دارایی های ثابت )
تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت ها مفاد بند (ک) ماده ی 7 قانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی
معافیت تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی
تجدید ارزیابی
تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در سال 1390
آیین نامه ی اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه ی سال 1390 کل
آیین نامه ی اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور
آیین نامه ی اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور
نحوه ی محاسبه ی مالیات شعب و نمایندگی شرکت های خارجی
موارد مالیاتی مندرج در برنامه ی پنجم توسعه اجتماعی-اقتصادی قابل اجرا از سال 1390 تا پایان سال 1394
احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه ی سال 1391
احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه ی سال 1392
مفاد مالیاتی برنامه ی چهارم توسعه
بخش نامه
موارد مالیاتی قانون بودجه سال 1389
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب 25/9/1388
موارد مالیاتی مندرج در قانون بودجه ی سال 1388
معافیت مالیات حقوق آزادگان
معافیت مالیات حقوق آزادگان
مالیات قراردادهای فاینانس
اداره ی کل مالیات بر شرکت ها معافیت مالیاتی خدمات مهندسی قراردادهای فایناس
مالیات شعب خارجی
مالیات سود و کارمزد پرداختی به بانک های خارجی
افزایش سود پرداختنی قابل قبول به بانک های خارجی
مالیات سود و کارمزد پرداختی به بانک های خارجی
بخشودگی جرایم مالیات های تکلیفی
فرم گواهی میزان درآمد کمیسیونری / نمایندگی / کارمزد و ...
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی بر اساس بند 37 قانون بودجه ی سال 1392
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی بر اساس بند 37 قانون بودجه ی سال 1392
جدول مقایسه میزان حداقل حقوق و مزایای 92-1386
نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1392
 بخش سوم - قانون مالیات بر ارزش افزوده
روزنامه ی رسمی شماره 18841 مورخ 3/4/1387
تصویب نامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
خلاصه ی گردش ارسال اظهارنامه ی مالیاتی تشویقات و جرایم مالیاتی
تشویقات مالیاتی
جرایم مالیاتی
قانون مبارزه با پولشویی
انواع اظهارنامه های مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها
مواعد تسلیم اظهار نامه
مواعد پرداخت مالیات های تکلیفی
جرایم مالیاتی
تشویقات و بخشودگی مالیاتی
فهرست معافیت های مالیاتی طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380
جدول مقایسه ی مالیات شرکت های دولتی و خصوصی
جدول مالیات بر درآمد
واژه نامه ی تفصیلی قانون مالیات های مستقیم

  • نویسنده : غلامحسین دوانی
  • ناشر : انتشارات کیومرث
  • تعداد صفحات : 484
  • سال چاپ : 1393
  • شابک ( ISBN ) : 978-964-6266-33-9
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 2000
  • نوبت چاپ : بیست و هشتم
  • وزن : 582

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.