سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب تئوری نوین سرمایه گذاری (جلد اول)

نوشته : رابرت هاگن
ناشر : ترمه
ترجمه : علی پارسائیان،بهروز خدارحمی
ارزشیابی اوراق بدهی و سرمایه ای

جزییات بیشتر

8,800 تومان

انتشارات ترمه

 کتاب تئوری نوین سرمایه گذاری (جلد اول)
 نوشته : رابرت هاگن
 ناشر : ترمه
 ترجمه : علی پارسائیان،بهروز خدارحمی
 شابک : 978-964-7893-69-8
 تعداد صفحات : 536
 شمارگان چاپ : 1100
 نوبت چاپ : دوم -1389
 لیتوگرافی : فرانقش
 قیمت پشت جلد : 8800 تومان
 درباره کتاب :
کتاب « تئوری نوین سرمایه گذاری » نوشته ی رابرت هاگن مرجع جامعی است که فصل های متنوعی را به ارزشیابی اوراق بدهی و سرمایه ای اختصاص داده است و منبع مناسبی برای اساتید ، پژوهشگران و تحلیل گران بازارهای سرمایه و نیز دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری و مدیریت مالی می باشد.
در بخش اول کتاب به مدل ها و تکنیک های مورد استفاده جهت در اختیار داشتن یک سرمایه گذاری واقع بر مجموعه سرمایه گذاری های کارا و نیز چگونگی قیمت گذاری دارایی ها در بازارهای سرمایه پرداخته شده است. پس از بیان مقدمه ی مختصر و روشنی از دنیای سرمایه گذاری به مباحث پیشرفته تری همچون مدل مارکویتز و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پرداخته شده است.
نیمه ی دوم کتاب ( بخش چهارم تا ششم )به بکارگیری مباحث ارائه شده در سه بخش اول کتاب یعنی مباحث علمی سرمایه گذاری اختصاص یافته است و مباحثی مرتبط با نرخ های بهره و مدیریت اوراق قرضه به طور کامل تشریح شده است .بخش انتهایی کتاب نیز به قیمت گذاری اوراق مشتقه و مباحث خاص سرمایه گذاری اختصاص یافته است.
از ویژگی های منحصر به فرد این کتاب می توان به بخش هایی تحت عنوان «در گوشه و کنار بازار» و هم چنین اُفته کاوی های موردی اشاره کرد. فصل سه کتاب نیز که به برخی مفاهیم آماری لازم در کتاب پرداخته ، از جمله برجسته ترین فصول در بین سایر کتب مشابه تلقی می شود . پرسش ها ، تمرینات و مسائل بی شمار ارائه شده در پایان هر فصل ( که نیمی از آن همراه با پاسخ های ارائه شده توسط نویسنده کتاب می باشد ) نیز به درک عمیق مطالب کمک شایانی می کند.
 فهرست مطالب :
 فصل 1- مقدمه ای بر تئوری نوین سرمایه گذاری
گسترش نوین سرمایه گذاری
چرا باید تئوری نوین سرمایه گذاری را فرا گرفت ؟
منابع
 فصل 2 – بازار و اوراق بهادار
اوراق قرضه ی دولتی
اوراق بهادار با سود شرکت ها
سهام شرکت ها
سهام شرکت های سرمایه گذار وصندوق های مشترک سرمایه گذاری
اوراق بهادار مشتقه
بازارهای مالی
تفاوت بین بازارهای دست اول و دست دوم ( اولیه وثانویه )
بازارهای سازمان یافته برای سهام عادی واوراق قرضه
بازارهای سازمان یافته برای برگ اختیار معامله
بازارهای سازمان یافته برای قراردادها و پیمان های آتی
بازار خارج از بورس
در گوشه و کنار بازار
روش معامله به وسیله رایانه
در گوشه و کنار بازار
خلاصه
پرسش : مجموعه شماره ی یک
پرسش : مجموعه شماره ی دو
پاسخ به پرسش ها : مجموعه ی شماره دو
منابع
 فصل 3 – برخی از مفاهیم آماری
توزیع احتمال : ساده یا حاشیه ای
واریانس و ارزش مورد انتظار جامعه
واریانس و میانگین نمونه
توزیع احتمال توأم
کوواریانس نمونه
کوواریانس جامعه
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
رابطه بین یک سهم از مجموعه سهام ( پرتفوی ) بازار
خط ویژگی ( مشخصه )
عامل بتا
واریانس بازده
خلاصه
پرسش : مجموعه شماره ی یک
پرسش : مجموعه شماره ی دو
پاسخ به پرسش ها : مجموعه ی شماره دو
مجموعه مسائل
پاسخ به مجموعه مسائل
منابع
 فصل 4 – تشکیل پرتفوی از چندین سهم
ریسک و بازده مورد انتظار پرتفوی
نرخ بازده پرتفوی
نرخ بازده مورد انتظار پرتفوی
واریانس پرتفوی
خط ترکیب
قضیه هایی در مورد همبستگی مثبت و منفی کامل
وام گرفتن و وام دادن با نرخ بدون ریسک
خلاصه
پیوست یک
پرسش : مجموعه شماره ی یک
پرسش : مجموعه شماره ی دو
پاسخ به پرسش ها : مجموعه ی شماره دو
مجموعه مسائل
پاسخ به مجموعه مسائل
منابع
 فصل 5 – تعیین مجموعه کارا
کمترین واریانس ومجموعه های کارا
تهیه مجموعه ای کارا از طریق فروش استقراضی
خط های بازده مورد انتظار همانند
بیضی هایی با واریانس همانند
خط تعیین کننده ( بحرانی )
تعیین حداقل واریانس بدون فروش استقراضی
دو ویژگی مهم مجموعه سهام با حداقل واریانس
خلاصه
پیوست
پیوست سه
پیوست چهار
پیوست پنج
پرسش : مجموعه شماره ی یک
پرسش : مجموعه شماره ی دو
پاسخ به پرسش ها : مجموعه ی شماره دو
مجموعه مسائل
پاسخ به مجموعه مسائل
مجموعه مسائل رایانه ای
منابع
 فصل 6 – الگوهای عامل
به کارگیری الگوهای عامل ریسک در برآورد نوسان بازده
الگوی تک عاملی
فرمول ساده شده الگوی تک عاملی برای تعیین واریانس پرتفوی
نمونه ای از مواردی که الگوی تک عاملی کارساز واقع می شود
نمونه ای از مشکلات بالقوه الگوی تک عاملی
الگوی چند عاملی
در گوشه و کنار بازار
برآورد واریانس پرتفوی با استفاده از الگوی چند عاملی
الگوهای عامل برای برآورد بازده مورد انتظار
عواملی که موجب بازدهی های مورد انتظار متفاوت می شوند
در گوشه و کنار بازار
در گوشه و کنار بازار
برآورد و پیش بینی بازدهی های عامل
آزمون صحت الگوهای عامل بازده مورد انتظار
استفاده از الگوهای عامل برای شبیه سازی عملکرد پرتفوی
خلاصه
پرسش : مجموعه شماره ی یک
پرسش : مجموعه شماره ی دو
پاسخ به پرسش ها : مجموعه ی شماره دو
مجموعه مسائل
پاسخ به مجموعه مسائل
مجموعه مسائل رایانه ای
منابع
 فصل 7 – تخصیص دارایی ها
تخصیص استراتژیک دارایی ها
شناسایی طبقه ها ی دارایی
برآورد ریسک و بازده مورد انتظار برای طبقات مختلف دارایی ها
مجموعه کارا
در گوشه و کنار بازار
شبیه سازی مونت کارلو
تعیین ریسک استراتژی های سرمایه گذاری
هدف های مصرف در آینده – اسمی و واقعی
تجزیه و تحلیل دارایی ها و بدهی ها از نظر مستمری مشخص از صندوق های بازنشستگی
تخصیص دارایی ها در دوره زمانی کوتاه مدت
بهره برداری از بازارهای بیش فعال
استفاده از الگوهای عامل برای تخصیص دارایی ها به روش بالا به پایین
خلاصه
پرسش : مجموعه شماره ی یک
پرسش : مجموعه شماره ی دو
پاسخ به پرسش ها : مجموعه ی شماره دو
مجموعه مسائل
پاسخ به مجموعه مسائل
مجموعه مسائل رایانه ای
منابع
 فصل 8 – الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در شرایطی که می توان با نرخ بدون ریسک وام داد یا وام گرفت
خط بازار سرمایه
محاسبه ریسک یک قلم دارایی
رابطه بین ریسک یک قلم دارایی و نرخ بازده مورد انتظار آن
تعین جایگاه خط ویژگی در الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
جایگاه هر یک از دارایی ها در فضای بازده مورد انتظار و انحراف معیار
فشارهای بازار برای پذیرفتن قیمت های تعادلی در گوشه و کنار بازار
شرایط لازم برای کارایی پرتفوی بازار
هنگامی که پرتفوی بازار دارای کارایی است
زمانی که پرتفوی بازار بدون کارایی است
اگر برخی از ما نتوانیم فروش استقراضی نماییم، چه خواهد شد ؟
فرار از مالیات
ارزش فعلی سودهایی که در آینده کسب خواهد شد
سرمایه گذاران خارجی
توزیع غیر عادی بازده
قیمت گذاری بدون کارایی به وسیله بازار
خلاصه
پرسش : مجموعه شماره ی یک
پرسش : مجموعه شماره ی دو
پاسخ به پرسش ها : مجموعه ی شماره دو
مجموعه مسائل
پاسخ به مجموعه مسائل
منابع
 فصل 9- الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای –آزمون های تجربی
آزمون های اولیه در مورد الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
آزمون بلک ، جنسن و شولز
تحقیق فاما – مک بث
انتقادهای رول در مورد آزمون های الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
آزمون های پیشین به عنوان یک اقدام سفسطه آمیز
آیا می توان الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را آزمون کرد ؟
تازه ترین آزمون ها درباره ی الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
خلاصه
پرسش : مجموعه شماره ی یک
پرسش : مجموعه شماره ی دو
پاسخ به پرسش ها : مجموعه ی شماره دو
منابع
 فصل 10- تئوری قیمت گذاری آربیتراژ
استخراج تئوری قیمت گذاری آربیتراژ
سازگاری تئوری قیمت گذاری آربیتراژ با الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
آزمون های تجربی در مورد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ
نخستین آزمون های تجربی
خلاصه
پرسش : مجموعه شماره ی یک
پرسش : مجموعه شماره ی دو
پاسخ به پرسش ها : مجموعه ی شماره دو
منابع
 فصل 11 – محاسبه عملکرد پرتفوی با استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی ها
نیاز به محاسبه عملکرد با منظور کردن ریسک معیارهای سنجش عملکرد تعدیل شده به واسطه ریسک بر مبنای الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
شاخص جنسن
شاخص ترینور
شاخص شارپ
نقاط ضعف در سنجش عملکرد بر مبنای شاخص های جنسن ، ترینور و شارپ
تعیین قیمت گذاری بازار به روشی نادرست
تشخیص شاخص بازار به روشی درست
در گوشه و کنار بازار
سنجش عملکرد با استفاده از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ
خلاصه
پرسش : مجموعه شماره ی یک
پرسش : مجموعه شماره ی دو
پاسخ به پرسش ها : مجموعه ی شماره دو
مجموعه مسائل
پاسخ به مجموعه مسائل
مجموعه مسائل رایانه ای
منابع
 فصل 12 – محاسبه عملکرد بدون الگوی قیمت گذاری دارایی ها
نرخ بازده مبتنی بر ارزش یا زمان
عملکرد بر اساس شاخص های شناخته شده
ویژگی های شاخص ها
مسائل مطرح در رهبری محدود یک شاخص
اثر تعیین مبنا برای تدوین استراتژی سرمایه گذاری
عملکرد در مقایسه با گروه های همتا
گروه های همتای واقعی
گروه های همتا با ساختارهای مشابه
توزیع فرصت در پرتفوی
استفاده از الگوهای عامل برای تعیین ساختار گروه های همتا
محاسبه عملکرد بر مبنای ضریب پرتفوی
الگوسازی بر مبنای بازی محض
تجزیه و تحلیل سبک یا شیوه ی مدیریت
نقدی بر تجزیه و تحلیل سبک یا شیوه ی مدیریت
در گوشه و کنار بازار
خلاصه
پرسش : مجموعه شماره ی یک
پرسش : مجموعه شماره ی دو
پاسخ به پرسش ها : مجموعه ی شماره دو
مجموعه مسائل
پاسخ به مجموعه مسائل
منابع

  • نویسنده : رابرت هاگن
  • مترجم : بهروز خدارحمی-علی پارسائیان
  • ناشر : انتشارات ترمه
  • تعداد صفحات : 536
  • سال چاپ : 1389
  • شابک ( ISBN ) : 978-964-7893-69-8
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 1100
  • نوبت چاپ : دوم
  • وزن : 743

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.