سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب مدیریت مالی در تئوری و عمل ( جلد اول)

نوشته : یوجین اف. بریگام،مایکل سی.ارهارت
ناشر : ترمه
ترجمه : علی پارسائیان، علیرضا فراهانی
اجرای راهبردهای مالی در عمل

جزییات بیشتر

16,000 تومان

انتشارات ترمه

 کتاب مدیریت مالی در تئوری و عمل ( جلد اول)
 نوشته : یوجین اف. بریگام،مایکل سی.ارهارت
 ناشر : ترمه
 ترجمه : علی پارسائیان، علیرضا فراهانی
 شابک : 978-964-978-109-9
 تعداد صفحات : 848
 شمارگان چاپ : 1100
 نوبت چاپ : دوم -1391
 لیتوگرافی : مهران نگار
 قیمت پشت جلد : 16000 تومان
 درباره کتاب :
این کتاب ترجمه ی دقیقی است از « مدیریت مالی در تئوری و عمل » اثر اساتید مشهور « یوجین اف. بریگام » و « مایکل سی.ارهارت » که در سال 2008 برای دوازدهمین بار چاپ و منتشر گردیده است. این کتاب یکی از معتبرترین کتب در رشته ی مدیریت مالی است که در بسیاری از دانشگاه های سراسر جهان تدریس می شود . این کتاب مشتمل بر 7 بخش و 26 فصل می باشد .13 فصل در جلد اول و از فصل 14 تا 19 در جلد دوم ترجمه شده است.
در این کتاب تئوری و عمل با یکدیگر ترکیب شده است . درک تئوری مالی برای شخصی که بخواهد راهبردهای مالی را به طور مؤثر به اجرا درآورد بسیار ضروری است ولی تئوری به تنهایی کافی نیست . از این رو در این کتاب مثال های فراوانی برای شیو ه ی کاربرد تئوری ها در محیط عمل مطرح گردیده است .
مدیریت مالی از دیدگاه واقعی اصل و اساس سیستم یک واحد تجاری است . بنابراین مدیریت مالی صحیح برای سلامت اقتصادی واحدهای تجاری کشور و جهان لازم و ضروری است. به دلیل اهمیت زیاد آن مدیریت مالی را باید بتوان به طور کامل درک نمود.
سازماندهی کتاب حول محور ارزش باعث افزایش پیوستگی بین موضوعات شده است به گونه ای که خواننده می تواند شیوه ی ارتباط عناوین مختلف با یکدیگر را درک نماید.
 فهرست مطالب :
 بخش اول – مفاهیم بنیادی مدیریت مالی
 فصل اول : مروری بر مدیریت مالی و محیط مالی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) در پنج دقیقه
چرخه ی زندگی شرکت های سهامی
نخستین هدف شرکت سهامی : به حداکثر رساندن ارزش شرکت
بازارهای مالی
نهادهای مالی
بازارهای ثانویه
بازار سهام
هزینه ی پول و سطح نرخ های بهره
عوامل تعیین کننده ی نرخ های بهره ی بازار
ساختار سازمانی نرخ های بهره
عوامل تعیین کننده ی شکل منحنی بازده
عوامل ریسک در سطح بین الملل
اثر عوامل اقتصادی بر سطح نرخ های بازده
مروری بر مطالب کتاب
منابع الکترونیکی
خلاصه
پرسش ها
مسئله ی خودآزمایی
مسائل
مسئله ای در صفحه ی گسترده
قضیه ی کوچک
 فصل دوم : ارزش زمانی پول
خط زمان
ارزش آینده
ارزش فعلی
محاسبه ی نرخ بهره و مدت زمان
ارزش آینده اقساط مساوی
ارزش فعلی یک قسط
اقساط مساوی : محاسبه ی نرخ بهره ، تعداد دوره ها یا قسط
قسط مادام العمر
جریان های نقدی نابرابر
اقساط عادی رو به رشد
محاسبه ی بهره ی مرکب برای دوره های نیم سالانه و سایر دوره های زمانی
کسری از دوره های زمانی
وام های استهلاکی
خلاصه
پرسش ها
مسئله ی خودآزمایی
مسائل
مسئله ای در صفحه ی گسترده
قضیه ی کوچک
 فصل سوم : صورت های مالی : جریان وجوه نقد و مالیات
صورت های مالی و گزارش ها
تراز نامه
صورت سود و زیان
صورت سود انباشته
جریان نقدی خالص
صورت جریان وجوه نقد
تعدیل داده های حسابداری برای تصمیم های مدیریت
ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده ی اقتصادی
سیستم مالیات بر درآمد دولت مرکزی آمریکا
خلاصه
پرسش ها
مسئله ی خودآزمایی
مسائل
مسئله ای در صفحه ی گسترده
قضیه ی کوچک
 فصل چهارم : ریسک و بازده : مقدماتی
بازده سرمایه گذاری
ریسک یک قلم دارایی
ریسک در متن یک پرتفوی
محاسبه ی ضریب بتا
رابطه ی بین ریسک و نرخ های بازده
پروژه ها در مقایسه با اوراق بهادار
برخی نگرانی ها در مورد بتا و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
نوسان در مقایسه با ریسک
خلاصه
پرسش ها
مسئله ی خودآزمایی
مسائل
مسئله ای در صفحه ی گسترده
قضیه ی کوچک
 فصل پنجم : ریسک و بازده : تئوری پرتفوی و مدل های قیمت گذاری دارایی
محاسبه ی ریسک پرتفوی
پرتفوی های کارا
انتخاب پرتفوی مطلوب
مفروضات اساسی مدل قیمت گذاری سرمایه ای
خط بازار سرمایه و خط بازار ورقه بهادار
محاسبه ی ضریب بتا
آزمون های تجربی مدل قیمت گذاری سرمایه ای (CAMP)
توری قیمت گذاری آربیتراژ
مدل سه عاملی فاما-فرنچ
یک تئوری ریسک و بازده دیگر : مالی رفتاری
خلاصه
پرسش ها
مسائل خودآزمایی
مسائل
قضیه ی کوچک
 بخش دوم – اوراق بهادار و تعیین ارزش آنها
 فصل ششم : اوراق قرضه و تعین ارزش آن
چه کسی اوراق قرضه منتشر می کند؟
ویژگی های اصلی اوراق قرضه
تعیین ارزش اوراق قرضه
نرخ های بازده اوراق قرضه
اوراق قرضه با کوپن های نیم سالانه
ارزیابی ریسک یک ورقه ی قرضه
ریسک عدم پرداخت
بازار اوراق قرضه
خلاصه
پرسش ها
مسئله ی خودآزمایی
مسائل
مسئله ای در صفحه ی گسترده
قضیه ی کوچک
 فصل هفتم : سهام و تعیین ارزش آن
حقوق قانونی و امتیازهای دارندگان سهام عادی
انواع سهام عادی
بازار سهام عادی
تعین ارزش سهام عادی
سهام با رشد ثابت
نرخ بازده مورد انتظار یک سهم با رشد ثابت
تعین ارزش سهم هایی که نرخ رشد غیر ثابت دارند
تجزیه و تحلیل مضرب بازار
تعادل بازار سهام
بازدهی و قیمت واقعی سهم
سهام ممتاز
خلاصه
پرسش ها
مسایل خودآزمایی
مسائل
مسئله ای در صفحه ی گسترده
قضیه ی کوچک
 فصل هشتم : اختیار معامله ی مالی و تعیین ارزش آن
اختیار معامله ی مالی
مقدمه ای بر مدل های قیمت گذاری اختیار معامله : روش دو جمله ای
مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک – شولز
تعیین ارزش اختیار فروش
خلاصه
پرسش ها
مسایل خودآزمایی
مسائل
مسئله ای در صفحه ی گسترده
قضیه ی کوچک
 بخش سوم – پروژه ها و تعیین ارزش آنها
 فصل نهم: هزینه سرمایه
میانگین موزون هزینه سرمایه
هزینه بدهی ، rd (1-t)
هزینه سهام ممتاز rps
هزینه سهام عادی ، rs
رویکرد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM)
روش بازده سود سهام به اضافه ی نرخ رشد ، یا جریان نقدی تنزیل شده (DCF)
روش بازده اوراق قرضه به اضافه ی صرف ریسک
مقایسه ی روش های CAPM و DCF و بازده اوراق قرضه به اضافه ی صرف ریسک
ترکیب یا میانگین موزون هزینه ی سرمایه WACC
عواملی که بر میانگین موزون هزینه سرمایه اثر می گذارند
تعدیل هزینه ی سرمایه برای ریسک
روش هایی برای محاسبه ی بتای هر بخش
تعدیل هزینه ی سرمایه برای هزینه های انتشار
زمینه های مسئله ساز در هزینه ی سرمایه
از چهار اشتباه باید اجتناب شود
خلاصه
پرسش ها
مسئله ی خودآزمایی
مسائل
مسئله ای در صفحه ی گسترده
قضیه ی کوچک
 فصل دهم : اصول بودجه بندی سرمایه ای : ارزیابی جریان های نقدی
مروری بر بودجه بندی سرمایه ای
طبقه بندی طرح ها
قواعد تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه ای
مقایسه ی روشارزش فعلی خالص ونرخ بازده داخلی
نرخ بازده داخلی اصلاح شده (MIRR)
شاخص سودآوری
نتایج حاصل از کاربرد روش های بودجه بندی سرمایه ای
روش هایی که شرکت ها در عمل به کار می برند
حسابرسی پس از اجرا
کاربردهای خاص ارزشیابی جریان نقدی
بودجه ی سرمایه ای مطلوب
خلاصه
پرسش ها
مسئله ی خودآزمایی
مسائل
مسئله ای در صفحه ی گسترده
قضیه ی کوچک
 فصل یازدهم : برآورد جریان های نقدی و تجزیه و تحلیل ریسک
برآورد جریا های نقدی
شناسایی جریان های نقدی مربوط
اثر مالیات
ارزیابی طرح های بودجه بندی سرمایه ای
تعدیل برای تورم
تجزیه و تحلیل ریسک پروژه : روش های محاسبه ی ریسک دارایی منفرد
نتایج ریسک طرح
در نظر گرفتن ریسک طرح در بودجه بندی سرمایه ای
مدیریت ریسک از میان تصمیم های مرحله ای : درخت تصمیم
خلاصه
پرسش ها
مسئله ی خودآزمایی
مسائل
مسئله ای در صفحه ی گسترده
قضیه ی کوچک
 فصل دوازدهم : اختیارهای واقعی
مقدمه ای بر اختیارهای واقعی
تعیین ارزش اختیار واقعی
اختیار تعیین زمان سرمایه گذاری : یک نمونه
اندیشه های حاصل از اختیار واقعی
خلاصه
پرسش ها
مسئله ی خودآزمایی
مسائل
مسئله ای در صفحه ی گسترده
قضیه ی کوچک
 بخش چهارم – تعیین ارزش شرکت
 فصل سیزدهم: تجزیه وتحلیل صورت های مالی
تجزیه وتحلیل نسبت ها
نسبت های نقدینگی
نسبت های مدیریت دارایی ها
نسبت های مدیریت بدهی
نسبت های سودآوری
نسبت های ارزش بازار
تجزیه و تحلیل روند ، مقایسه مشترک و درصد تغیر
ارتباط نسبت ها با یکدیگر : نمودار و معامله ی دوپانت
مقایسه ی نسبت ها و الگوبرداری
کاربردها و محدودیت های تجزیه وتحلیل نسبت ها
مشکلات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام عادی (ROE)
نگاهی به ورای اعداد حسابداری
خلاصه
پرسش ها
مسئله ی خودآزمایی
مسائل
مسئله ای در صفحه ی گسترده
قضیه ی کوچک
ضمیمه ی A ( حل مسائل خودآزمایی )
ضمیمه ی B ( جدول )

  • نویسنده : یوجین بریگام-مایکل ارهات
  • مترجم : علی پارسائیان-علیرضا فراهانی
  • ناشر : انتشارات ترمه
  • تعداد صفحات : 848
  • سال چاپ : 1391
  • شابک ( ISBN ) : 978-964-978-109-9
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 1100
  • نوبت چاپ : دوم
  • وزن : 1213

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.