سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب بورس ، سهام و نحوه ی قیمت گذاری سهام

 نوشته  :علی امانی-غلامحسین دوانی
ناشر: کیومرث
ترجمه : کبری حیدرعلی
پرسش های آزمون کارگزاران و مشاوران بور س

جزییات بیشتر

24,000 تومان

انتشارات کیومرث

 کتاب بورس ، سهام و نحوه ی قیمت گذاری سهام
 نوشته : علی امانی-غلامحسین دوانی
 ناشر : کیومرث
 ترجمه : -
 شابک : 978-600-5540-33-8
 تعداد صفحات : 880
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : اول -1392
 لیتوگرافی : آرمانسا
 قیمت پشت جلد : 24000 تومان
 درباره کتاب :
بازار سرمایه ی هر کشور بخشی از اقتصاد آن به شمار می رود و بدون خانه تکانی واقعی در اقتصاد ، بازار سرمایه به تنهایی نمی تواند ملزومات و ابزارهای توسعه ی اقتصادی کشور که در واقع بیانیه اعلام مواضع دولت جمهوری اسلامی است ، حاوی راهکارهای عملی و منطبق با شرایط اقتصادی کشور نمی باشد و به همین علت نیز با وجود اجرای چهار برنامه ی اقتصادی ما هنوز در ابتدای راه قرار داریم . از سوی دیگر مهم ترین فصول برنامه های سوم و چهارم و پنجم توسعه ی اقتصادی همانا ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی می باشد.که موضوع ارزیابی سهام این شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، از این رو بخش های خاصی از این کتاب پیرامون چگونگی ارزیابی سهام می باشد. لازم به یادآوری است که به منظور کاربردی کردن کتاب کلیه ی ارزیابی های سهام به عمل آمده در کتاب نمونه های واقعی بوده که صرفاً در رعایت امانتداری اسلامی آنها تغییر یافته است . هم چنین با تصویب قانون جدید بازار سرمایه و تدوین مقررات جدید باعث گردید تا چاپ کتاب مذکور با تغییرات و اصلاحات اساسی ارائه گردد.
 فهرست مطالب :
پیش گفتار
مقدمه
کلیات
انباشت سرمایه – راه ها و ابزارها
جهانی شدن بازارهای مالی
طرح کلی ساخت بازارهای مالی
بازارهای سرمایه و ارکان آن
بازار سرمایه در ایران
شرکت های سرمایه گذاری
بخش اول
 فصل اول : تعریف بورس اوراق بهادار
1- علل پیدایش بورس اوراق بهادار
2- سابقه ی ایجاد بورس اوراق بهادار
بورس در قانون برنامه سوم توسعه
بورس تهران در آیینه بورس های جهان
 فصل دوم : مبانی ارزیابی سهام
ارزشیابی و نرخ های بازگشت
تعاریف ارزش
ارزش نقدی Liquidate Value در برابر ارزش دارایی در حال ادامه ی کار
ارزش نقدی در برابر ارزش بازار
ارزش بازار در برابر ارزش ذاتی
سرمایه گذاری درآمد (Capitalization Income )
ارزشیابی اوراق قرضه
ارشیابی سهام ممتاز
ارزشیابی سهام عادی
انتشار سهام بدون حق رأی
سهام بدون رأی از دیدگاه سرمایه گذاران کوچک
مزایای انتشار سهام بدون حق رأی
معایب انتشار سهام بدون حق رأی
نتیجه گیری
انتخاب هیأت مدیره
معامله سهام به صورت عادی اعتباری چگونه صورت می گیرد ؟
نحوه ی کار با حساب اعتباری
افزایش سهام – خبری خوب برای سرمایه گذار
کاهش قیمت سهام – خبری بد برای سرمایه گذار
بدترین خبر برای سرمایه گذار : اخطار افزایش سپرده
ارزش محاسباتی سهام بعد از افزایش سرمایه
مزایا و معایب حق خرید سهام
مقایسه حق خرید سهام و حق تقدم خرید سهام
مقایسه اوراق بهادار قابل تبدیل و حق خرید سهام
عواملی که موجب تفاوت در نرخ برگشت اوراق بهادار مختلف می شوند
 فصل سوم : شیوه های ارزیابی قیمت سهام شرکت ها
روش های ارزشیابی سهام در سازمان های واگذارنده
اصطلاحات کلیدی بورس
نسبت قیمت سهم بر درآمد P/E
استنتاج های مربوط به نسبت های استخراجی
آشنایی با شاخص 50 شرکت فعال تر
قیمت آغازین ، قیمت پایانی و شاخص
پدیده ی « سهام شناورِ آزاد » و تعیین حجم مبنا
«کل ارزش» در برابر «سهام شناور آزاد»
شاخص های مبتنی بر سهام شناور آزاد در بورس های مختلف جهان
 فصل چهارم : تاریخچه ی بررسی نحوه ی ورود شرکت های سرمایه پذیر به بازار بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1385
ضوابط پذیرش سهام شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی سهام از طریق سودآوری ( بورس )
ارزیابی سهام از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها
ارزیابی سهام به روش خالص دارایی ها
بخش دوم
مجموعه قوانین ، مقررات و آیین نامه های سازمان بورس اوراق بهادار
فصل اول : ارکان بازار اوراق بهادار
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
مصوبه مربوط به تشکیلات سازمان بورس اوراق بهادار
آیین نامه ی اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
دستور العمل اجرایی نحوه ی اداره ی جلسات و تصمیم گیری در شورای عالی بورس و اوراق بهادار
قانون توسعه ی ابزارها ونهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
قانون نحوه ی انتشار اوراق مشارکت
آیین نامه ی اجرایی قانون نحوه ی انتشار اوراق مشارکت
آیین نامه ی اجرایی انتشار اوراق مشارکت
فصل اول : کلیات
فصل دوم : ویژگی های اوراق مشارکت
فصل سوم : ویژگی های ناشر
فصل چهارم : مراحل انتشار و پذیرش اوراق مشارکت
فصل پنجم : بازار ثانویه و وظایف بورس
فصل ششم : وظایف ناشر
فصل هفتم : وظایف ضامن
فصل هشتم : وظایف « امین »
فصل نهم : وظایف « عامل »
فصل دهم : وظایف حسابرس
آیین نامه ی اجرایی بند ج ماده 15 قانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی در مورد سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بورس اوراق بهادار
مواد 94 و 95 قانون برنامه ی توسعه ی سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکیو کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها
مقررات اجرایی نحوه ی تغییر در شاخص های بورس و یا تعریف شاخص جدید
قانون استفساریه ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
فصل اول : تعاریف
فصل دوم : قلمرو فعالیت های هر یک از بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی
فصل سوم : سیاست های توسعه ی بخش تعاون
فصل چهارم : ساماندهی شرکت های دولتی
فصل پنجم : فرایند واگذاری بنگاه های دولتی
فصل ششم : توزیع سهام عدالت
فصل هفتم : هیأت واگذاری و وظایف آن
فصل هشتم : شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و وظایف آن
فصل نهم : تسهیل رقابت و منع انحصار
قانون مبارزه با پولشویی
آیین نامه ی اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
فصل اول : تعاریف
فصل دوم : شناسایی ارباب رجوع
فصل سوم : ساختار مورد نیاز ونحوه ی گزارش دهی
فصل چهارم: گزارش های الزامی
فصل پنجم : امور مربوط به مبادلات ارزی
فصل ششم : نگهداری سوابق و اطلاعات
فصل هفتم : آموزش
فصل هشتم : سایر موارد
آیین نامه ی سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس
دستور العمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
دستور العمل اجرایی کمیته ی پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
فصل اول : تعریف اصطلاحات
فصل دوم: پذیرش موسسات حسابرسی معتمد
فصل سوم : اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستور العمل
فصل چهارم : نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد
فصل پنجم : استقلال
فصل ششم : ضمانت اجرایی
فصل هفتم : سایر مقررات
اساسنامه ی شرکت بورس اوراق بهادار تهران ( سهامی عام )
فصل اول : تعاریف
فصل دوم: نام – موضوع – مدت – تابعیت و مرکز اصلی
فصل سوم : چارچوب فعالیت
فصل چهارم : سرمایه ، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام
فصل پنجم : ارکان شرکت
فصل ششم : مجامع عمومی
فصل هفتم : هیأت مدیره
فصل هشتم : مدیر عامل
فصل نهم : بازرس / حسابدار
فصل دهم : مقررات مالی
دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
فصل اول : تعاریف و اصطلاحات
فصل دوم: کلیات
فصل سوم : موارد افشا
- گزارش ها و صورت های مالی سالانه ومیان دوره ای
- مجامع عمومی
- اطلاعات مهم
دستور العمل اجرایی داد و ستد گواهی نامه حق تقدم خرید سهام در دوره پذیره نویسی در بورس اوراق بهادار
دستور العمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فصل اول : تعاریف و اصطلاحات
فصل دوم : وظایف ناشر
فصل سوم : تنبیهات و تخلفات
دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار
1- تعاریف و اصطلاحات
2- تعیین معافیت اوراق بهادار از ثبت نزد سازمان
3- اسناد و مدارک ثبت نزد سازمان
4- الزامات عمومی ثبت
5- ثبت اوراق بهادار نزد سازمان و عرضه ی عمومی
دستور العمل انتشار اطلاعات معاملات بورس اوراق بهادار تهران ( شرکت سهامی عام )
1- تعاریف و کلیات
2- موارد انتشار
3- زمان بندی و شیوه ی انتشار
4- سایر ضوابط
دستور العمل انتشار اطلاعات معاملات توسط فرابورس ایران
1- تعاریف و کلیات
2- موارد انتشار
3- زمان بندی و شیوه ی انتشار
4- سایر ضوابط
دستور العمل توثیق اوراق بهادار
فصل اول : توثیق اوراق بهادار
فصل دوم : رفع توثیق اوراق بهادار
فصل سوم : فروش اوراق بهادار وثیقه
فصل چهارم : سایر موارد
دستور العمل مراحل زمانی افزایش سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس
ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد
ضوابط نظارت سبا بر فرایند تأسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام
مصوبه در خصوص عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه
مصوبه در مورد شرکت های بورسی مشمول ماده 141 قانون تجارت
فصل اول : کلیات
فصل دوم : شرایط پذیرش اوراق بهادار
فصل سوم : فرایند پذیرش اوراق بهادار
فصل چهارم : تداوم پذرش اوراق بهادار
فصل پنجم : تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار
فصل ششم : سایر موارد
الحاقیه ی دستور العمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص پذیرش قراردادهای آتی سهم
ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری در بورس
دستور العمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران
فصل اول : کلیات
فصل دوم : پذیرش کالا
فصل سوم : پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا
فصل چهارم : سایر موارد
نمونه مشخصات قراردادهای آتی موضوع 4 دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران
فصل اول : کلیات
فصل دوم : شرایط پذیرش و عرضه اوراق بهادار
فصل سوم : فرایند پذیرش و عرضه اوراق بهادار
فصل چهارم : تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس
آیین نامه ی شرایط عرضه ی سهام شرکت های مشمول واگذاری
آیین نامه ی معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و لواحق آن
دستور العمل اجرایی معاملات عمده نوع اول و دو
دستور العمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
دستور العمل رفع گره معاملاتی
دستور العمل عرضه ی اولیه و داد و ستد دست دوم اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار
دستور العمل انتقال سهام به کارکنان شرکت تازه پذیرفته شده در بورس
دستور العمل ثبت سفارش کالا در بورس فلزات تهران
دستور العمل فعالیت بازارهای خارج از بورس
دستور العمل اجرایی « نحوه ی گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی »
دستور العمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران بورس ها و بازارهای خارج از بورس
دستور العمل اجرایی توقف نماد معاملاتی اوراق بهادار
مصوبه مربوط به نحوه انجام معاملات عمده سازمان خصوصی سازی در کلیه ی واگذاری های سهام توسط آن سازمان در معاملات عمده
مصوبه ضرورت اخذ تضمین در معاملات عمده
مصوبه در خصوص میزان وثایق شرکت های بورس اوراق بهادار ، کالای ایران و سپرده گذاری مرکزی و هم چنین اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها نزد سازمان بورس
مقررات اجرایی نحوه ی تغیر در شاخص های بورس و یا تعریف شاخص های جدید
چارچوب انتقال عملیات و فعالیت های اجرایی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به بورس اوراق بهادار تهران ( شرکت سهامی عام )
بورس اوراق بهادار تهران ( شرکت سهامی عام )
الحاق به مقررات معاملات بورس اوراق بهادار تهران
ضوابط ایجاد کُد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده
چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین کُد اصلی و کُد مجازی مالک اوراق بهادار
چارچوب انتقال عملیات و فعالیتهای اجرایی سازمان های کارگزاران بورس های فلزات و کشاورزی به شرکت بورس کالای ایران ( سهامی عام )
آیین نامه ی رسیدگی به تخلفات کارگزاری
دستور العمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا
دستور العمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دستور العمل اجرایی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار
دستور العمل موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار
مصوبه محول شدن وظایف و مسئولیت ها در خصوص ایجاد سازش در اختلافات بوجود آمده بین فعالان بازار اوراق بهادار به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مصوبه در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه
آیین نامه ی اعطای مجوز و فعالیت کارگزار ( در قالب شخصیت حقوقی )
آیین نامه ی ارائه یخدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار
دستور العمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس
دستور العمل رتبه بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
دستور العمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص کارگزاری های عضو
دستور العمل تبلیغات شرکت های کارگزاری
دستور العمل اجرایی بازار سازی سهام به انضمام قرارداد بازار سازی سهام
دستور العمل فعالیت نهادهای واسط
دستور العمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران
دستور العمل تأسیس و فعالیت سبدگردان
دستور العمل اجرایی سبدگردانی به اضمام قراداد نمونه ی آن
دستور العمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش
دستور العمل نحوه ی تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری
دستور العمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران هنادهای مالی
دستور العمل تأسیس صندوق زمین و ساختمان
دستور العمل صدور واحد سرمایه گذاری صندوق های زمین و ساختمان
دستور العمل تدوین روش و تهیه اسناد مزایده در صندوق های زمین و ساختمان
دستور العمل نحوه ی محاسبه ی خالص ارزش وحدهای سرمایه گذاری صندوق زمین و ساختمان
مصوبه ی مربوط به تعریف کارگزار غیر ذی نفع در بورس کالای ایران
مصوبه ی مربوط به حداقل سرمایه شرکت های سرمایه گذاری و مادر ( هُلدینگ )
مصوبه ی مربوط به تعریف سرمایه گذار نهادی
مصوبه در خصوص الزام به استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار
مصوبه در خصوص منع تشکل های خود انتظام مبنی بر انتشار اطلاعات اعضا ، ناشران و مشتریان در غیر موارد قانونی
ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار
ضوابط فعالیت شرکت های تأمین سرمایه
ضوابط تاسیس صندوق های زمین و ساختمان
مقررات عضویت در کانون های نهادی سرمایه گذاری ایران
مقررات و شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس کالای ایران و شرکت فرابورس ایران
شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس کالای ایران برای معاملات قراردادهای آتی
راهنمای تهیه ی گزارش امکان سنجی پروژه های ساختمانی
فرم تقاضای صدور مجور تأسیس صندوق زمین و ساختمان
دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران ( سهامی عام )
1- تعاریف و کلیات
2- مشخصات قرارداد آتی
3- ثبت سفارش مشتریان
4- نحوه ی انجام معاملات
5- تسویه
6- تحویل کالا و تسویه نهایی
مصوبه ابزار مالی اوراق اجاره ( صکوک اجاره ) و ضوابط آن
مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معاملات قراردادهای آتی
اساسنامه ی نمونه ی شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار
بخش 1: تشکیل شرکت ، نام ، موضوع ، مدت ، تابعیت و مرکز اصلی شرکت
بخش 2 : سرمایه و سهام
بخش 3 : تغییرات سرمایه شرکت
بخش 4 : مجامع عمومی
بخش 5 : هیأت مدیره
بخش 6 : بازرس
اساسنامه ی نمونه ی شرکت های سهامی عام اداره کننده « بازارهای خارج از بورس »
فصل اول : تعاریف
فصل دوم : نام ، موضوع ، مدت ، تابعیت و مرکز اصلی
فصل سوم : چارچوب فعالیت
فصل چهارم : سرمایه ، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام
فصل پنجم : ارکان شرکت
فصل ششم : مجامع عمومی
فصل هفتم : هیات مدیره
فصل هشتم : مدیر عامل
فصل نهم : بازرس / حسابرس
فصل دهم : مقررات مالی
فصل یازدهم : سایر موارد
اساسنامه ی نمونه ی شرکت های کارگزاری ( سهامی خاص )
فصل اول : تعاریف
فصل دوم : نام ، موضوع ، مدت ، تابعیت و مرکز اصلی شرکت
فصل سوم : چارچوب فعالیت
فصل چهارم : سرمایه ، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام
فصل پنجم : تغییرات سرمایه شرکت
فصل ششم : مجامع عمومی
فصل هفتم : هیات مدیره
فصل هشتم : مدیر عامل
فصل نهم : بازرس / حسابرس
فصل دهم : کمیته ها
فصل یازدهم : مقررات مالی
فصل دوازدهم: انحلال و تصفیه
فصل سیزدهم : سایر موارد
اساسنامه ی نمونه ی شرکت های تأمین سرمایه
فصل اول : تعاریف
فصل دوم : نام ، موضوع ، مدت ، تابعیت و مرکز اصلی شرکت
فصل سوم : چارچوب فعالیت
فصل چهارم : سرمایه ، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام
فصل پنجم : تغییرات سرمایه شرکت
فصل ششم : مجامع عمومی
فصل هفتم : هیات مدیره
فصل هشتم : مدیر عامل
فصل نهم : بازرس / حسابرس
فصل دهم : کمیته ها
فصل یازدهم : مقررات مالی
فصل دوازدهم: انحلال و تصفیه
فصل سیزدهم : سایر موارد
اساسنامه و اُمید نامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام ( برای اندازه ی کوچک ) برای سرمایه بین 5 میلیارد ریال تا 50 میلیارد ریال
اساسنامه و اُمید نامه ی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در اندازه ی بزرگ
اساسنامه و اُمید نامه ی نمونه صندوق زمین و ساختمان
نمونه ی اُمید نامه ی صندوق های زمین و ساختمان
اساسنامه ی صندوق سرمایه گذاری مشترک ( برای سرمایه گذاری اشخاص خارجی )
امید نامه ی صندوق سرمایه گذاری ( برای سرمایه گذاری اشخاص خارجی )
1- مقدمه
2- اهداف و استراتژی صندوق
3- ریسک سرمایه گذاری در صندوق
4- انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آنها
5- محل اقامت صندوق
6- ارکان صندوق
7- حسابرس
8- هزینه های سرمایه گذاری در صندوق
9- تقسیم سود
10- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران
11- اطلاع رسانی
12- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان
بخش سوم – مجموعه پرسش های چهار گزینه ای
پاسخ نامه
منابع

  • نویسنده : علی امانی-غلامحسین دوانی
  • ناشر : انتشارات کیومرث
  • تعداد صفحات : 880
  • سال چاپ : 1392
  • شابک ( ISBN ) : 978-600-5540-33-8
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 2000
  • نوبت چاپ : اول
  • وزن : 1062

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.