سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

 نوشته:سید امیر صفوی
ناشر:مهربان نشر
بررسی بازارها و ابزارهای مالی به همراه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت

جزییات بیشتر

21,000 تومان

انتشارات مهربان نشر

 کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
 نوشته : سید امیر صفوی
 ناشر : مهربان نشر
 ترجمه : -
 شابک : 978-600-5823-50-9
 تعداد صفحات : 375
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ :سوم - تابستان 1393
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 21000 تومان
 درباره کتاب :
این کتاب شامل
 شرح کامل درس به همراه مثال ونکات چهار گزینه ای
 سؤالات تألیفی مربوط به هر فصل به همراه پاسخ های تشریحی
 سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی به همراه پاسخ های تشریحی
 ویژه داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد و دکتری و آزمون گواهینامه حرفه ای بازار سرمایه
 فهرست مطالب :
پیش گفتار
 فصل اول- بازارها و ابزارهای مالی
تعاریف
سرمایه گذاری
الف : سرمایه گذاری مستقیم ( فردی )
ب : سرمایه گذاری غیر مستقیم ( نهادی-سازمانی )
انواع صندوق های سرمایه گذاری
1- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه باز ( متغیر )
محاسبه بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از NAV
2- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ی بسته ( ثابت - محدود )
3- صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال ( UT )
1. اوراق بهادار با درآمد ثابت
2. اوراق سهام
3. اوراق مشتقه
بر اساس حق مالی
بر اساس پیوستگی بازار
بر اساس مرحله ی انتشار
الف ) بازار اولیه
ب ) بازار ثانویه
کارایی بازار و انواع آن
انواع کارایی
1- کارایی اطلاعاتی ( کارایی بیرونی )
2- کارایی عملیاتی ( کارایی درونی )
3- کارایی تخصیصی
سطوح سه گانه کارایی اطلاعاتی بازار
شاخص های بازار اوراق بهادار
شاخص قیمتی بی وزن
وزن دهی بر مبنای ارزش برابر
وزن دهی با ارزش های برابر ( شاخص قیمتی با وزن برابر )
میانگین هندسی
شاخص های بورس اوراق بهادار تهران
شاخص کل قسمت ( TEPIX )
تعدیل شاخص
شاخص قیمت و بازده نقدی ( TEDPIX )
شاخص بازده نقدی ( TEDIX )
تست های فصل اول
پاسخ تست های فصل اول
 فصل دوم- مفاهیم ریسک و بازده
1- سود نقدی
2- افزایش سرمایه از محل اندوخته ( سود سهمی-سهام جایزه )
3- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
4- تجزیه سهام
5- تجمیع سهام ( تجزیه معکــوس )
میانگین حسابی در برابر میانگین هندسی
بازده واقعی
بازده تعدیل شده
ریسک
انواع ریسک
ریسک های غیر مالی
طبقه بندی معیارهای اندازه گیری ریسک
انواع معیارهای نوسان
1- دامنه تغییرات
2- متوسط قدر مطلق انحرافات ( متوسط انحراف خطی )
3- متوسط مجذور انحرافات ( واریانس )
4- انحراف معیار
5- ضریب تغییرات ( ضریب پراکندگی )
معیارهای ریسک نامطلوب
1- نیم واریانس
2- نیم انحراف معیار
3- ارزش در معرض ریسک ( سرمایه در معرض خطر )
معیارهای حساسیت
1- دیرش ( دوره بازیافت سرمایه )
قوانین دیرش
دیرش تعدیل شده
تحدب
قوانین تحدب
3- ضریب حساسیت بتا
مطلوبیت سرمایه گذاری
منحنی های بی تفاوتی
تست های فصل دوم
پاسخ تست های فصل دوم
 فصل سوم - نظریه پرتفوی
بازده مورد انتظار یک پرتفوی
ریسک پرتفوی
ضریب همبستگی
تجزیه و تحلیل
فروش استقراضی
مرز کارای مارکوئیتز بدون امکان فروش استقراضی
مرز کارا در حالت مجاز بودن فروش استقراضی
معرفی دارایی بدون ریسک
فرصت های وام گیری و وام دهی بدون ریسک
ریسک و بازده پرتفوی در حالت وام دهیی و وام گیری
وام گیری و وام دهی با نرخ های متفاوت
قاعده جداسازی ( قضیه تفکیک )
پیوست فصل 3
خرید اعتباری و سازو کار آن
تست های فصل سوم
پاسخ تست های فصل سوم
 فصل چهارم - مدل های تعادلی
ضریب حساسیت بتا
خط بازار اوراق بهادار (SML)
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ( CAPM )
مدل بتای صفر|
نرخ بازده مورد توقع در برابر نرخ بازده مورد انتظار
تغییرات عوامل مؤثر بر CAPM
مدل قیمت گذاری آربیتراژ
استخراخ مدل
تست های فصل چهارم
پاسخ تست های فصل چهارم
 فصل پنجم- مدل های عاملی ( شاخصی )
مدل تک عاملی
خط مشخصات
عرض از مبدأ خط مشخصات ( آلفا -α )
ضریب β  در خط رگرسیون
خطای تصادفی مدل ( e i )
مدل های چند عاملی
تخمین مدل های عاملی
رویکرد سری زمانی
رویکرد بخشی ( مقطعی )
رویکرد تحلیل عاملی
مدل های عامل بخشی
تست های فصل پنجم
پاسخ تست های فصل پنجم
 فصل ششم - ارزیابی عملکرد پرتفوی
معیارهای عملکرد پرتفوی
معیارهای بر مبنای ریسک کل
1- معیار پاداش به تغییر پذیری ( معیار شارپ )
2- معیار مودیلیانی و میلر ( M2 )
معیارهای بر مبنای ریسک سیستماتیک
1- معیارهای پاداش به نوسان پذیری ( معیار ترینر )
2- معیار تفاوت بازده جنسن ( آلفا )
نسبت ارزیابی
انتقادهای وارده بر معیارهای ارزیابی عملکرد
1- استفاده از شاخص به مثابه نماینده بازار
2- تفکیک قائل شدن بین شانس و مهارت
3- تعیین نرخ بدون ریسک
4- اساس اعتبار CAPM
اسناد عملکرد
تست های فصل ششم
پاسخ تست های فصل ششم
 فصل هفتم - مبانی تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل تکنیکی
تحلیل تکنیکی
منطق تجزیه و تحلیل تکنیکی
تکنیک های تجزیه و تحلیل کل بازار
2- خط بالا - پایین ( افت و خیز )
3- نقدینگی صندوق های مشترک سرمایه گذاری
4- نسبت های فروش استقراضی
تکنیک های تجزیه و تحلیل سهام خاص ( به صورت سهام منفرد )
تجزیه و تحلیل بنیادی
منطق تجزیه و تحلیل بنیادی
چارچوب تجزیه و تحلیل بنیادی
تجزیه و تحلیل اقتصاد / بازار
تقسیم بندی بنیادهای اقتصادی
1- عوامل اقتصادی
2- عوامل مالی
رویدادهای سیاسی و اجتماعی
4- بحران ها
تجزیه و تحلیل صنعت
مقایسه بازده 5 سال گذشته صنایع مختلف
واسطه گری های مالی
کانی های غی فلزی
مواد شیمیایی
کانی های فلزی
تجزیه و تحلیل شرکت
شناخت و تجزیه و تحلیل صورت های مالی
تراز نامه
صورت سود و زیان
گردش حساب سود ( زیان ) انباشته
صورت جریان وجه نقد
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
1- نسبت های توان مالی کوتاه مدت یا نسبت های نقدینگی
2- نسبت های توان مالی بلند مدت یا نسبت های اهرمی
3- نسبت های کارایی یا گردشی
4- نسبت های سود آوری
5- نسبت های ارزش بازار
تجزیه و تحلیل نسبت قیمت به سود ( P/E )
تست های فصل هفتم
پاسخ تست های فصل هفتم
 فصل هشتم - ارزشیابی سهام
شرکت های سهامی
تفاوت شرکت های سهامی عام و خاص
تعریف و خصوصیات سهام
حقوق سهام داران
انواع سهام
سهام عادی
سهام ممتاز
سود سهام
انواع ارزش های سهام عادی
ارزش گذاری سهام عادی
ارزش آتی - مرکب کردن
ارزش فعلی یک ریال
ارزش آتی اقساط مساوی
ارزش فعلی اقساط مساوی
اقساط مادام العمر
روش های ارزش گذاری سهام عادی
روش های تنزیلی
الف ) روش تنزیل سود نقدی ( DDM )
1- سود تقسیمی بدون رشد ( سود تقسیمی ثابت )
2- سود تقسیمی با نرخ رشد ثابت ( مدل رشد گوردون )
3- مدل نرخ رشد متغیر ( دو مرحله ای )
مدل ارزشیابی بر اساس جریان نقد آزاد ( FCF )
ارزش گذاری بر اساس نسبت P/E
عوامل تعیین کننده در ضریب P/E
ارزش گذاری سهام ممتاز
تست های فصل هشتم
پاسخ تست های فصل هشتم
 فصل نهم - ارزشیابی اوراق قرضه
اوراق قرضه
انواع اوراق قرضه
مزایا و معایب اوراق قرضه از دید خریدار و ناشر
مزایا از نظر شرکت
معایب از نظر شرکت
مزایا از نظر خریدار
معایب از نظر خریدار
اندازه گیری بازده اوراق قرضه
1- بازده جاری
2- نرخ بازده تا سر رسید ( YTM )
بازده تا زمان باز خرید ( YC )
نرخ بازده مرکب تحقق یافته ( RCY )
ارزشیابی اوراق قرضه
تست های فصل نهم
پاسخ تست های فصل نهم
 فصل دهم - قرار داد آتی و پیمان آتی
اوراق مشتقه
قرارداد آتی
قرارداد آتی خرید
رابطه بین قیمت قرارداد آتی و قیمت جاری کالا
ارزش بازار قراردادهای منتشره قبلی
پیمان آتی
تفاوت های قرارداد آتی وپیمان آتی
ودیعه ( سپرده )
سپرده اولیه
حداقل سپرده
اخطار افزایش سپرده
خروج از پیمان آتی
تست های فصل دهم
پاسخ تست های فصل دهم
 فصل یازدهم - اوراق اختیار معامله و قرارداد معاوضه ( تاخت )
تعاریف
1- قیمت توافق شده ( قیمت توافقی )
2- تاریخ انقضا ( تاریخ سررسید )
انواع برگ اختیار معامله
اختیار خرید
اختیار فروش
دلایل استفاده از برگ اختیار معامله
عوامل مؤثر بر ارزش اتیار معاملات
نقش اتاق ایاپای در قراردادهای اختیار معامله
تعادل ( برابری ) اختیار خرید و اختیار فروش
استراتژی های ترکیبی اختیار معامله
1- ترکیب اختیارهای دو طرفه یکسان ( استرادل )
2- ترکیب اختیار دو طرفه با قیمت متفاوت ( استرانگل )
3- راهبردهای ترکیبی نا متقارن
الف ) راهبرد نامتقارن خوش بینانه ( رونق )
ب ) راهبرد نامتقارن بد بینانه ( رکود )
ج ) راهبرد نامتقارن پروانه ای
قرارداد معاوضه ( تاخت )
تست های فصل یازدهم
پاسخ تست های فصل یازدهم
سؤال های کنکور سراسری 89
پاسخ کنکور سراسری 1389
سؤال های کنکور سراسری 1390
پاسخ کنکور سراسری 1390
سؤال های کنکور سراسری 1391
پاسخ کنکور سراسری 1391
سؤال های کنکور 1391- دانشگاه آزاد
پاسخ کنکور 1391- دانشگاه آزاد
 ضمیمه
جدول های ارزش زمانی
ارزش فعلی یک ریال
ارزش فعلی اقساط مساوی
ارزش آتی اقساط مساوی
ازش آتی یک ریال
منابع

  • ناشر : انتشارات مهربان نشر
  • نویسنده : سیدامیر صفوی
  • تعداد صفحات : 375
  • سال چاپ : تابستان 1393
  • شابک ( ISBN ) : 978-600-5823-50-9
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 1000
  • نوبت چاپ : سوم
  • وزن : 583

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.