سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب استادی در تئوری موجی الیوت

 نوشته: گلن نیلی
ناشر: سیمین دخت
ترجمه : ناصر دادگستر
نخستین رویکرد علمی و عملی پیش بینی بازار به وسیله تئوری الیوت

جزییات بیشتر

20,000 تومان

انتشارات سیمین دخت

 کتاب استادی در تئوری موجی الیوت
ارائه کننده ی سبک نیلی : نخستین رویکرد علمی و عملی پیش بینی بازار به وسیله ی تئوری الیوت
 نوشته : گلن نیلی به همراه اریک هال
 ناشر : سیمین دخت
 ترجمه : ناصر دادگستر
 شابک : 5-84-8587-964-978
 تعداد صفحات : 376
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : دوم -  زمستان 1392
 لیتوگرافی : رامین
 قیمت پشت جلد : 20000 تومان
 درباره کتاب :
کتاب حاضر با هدف ایجاد یک ترقی چشمگیر در قابلیت بقای تئوری موج الیوت نوشته شده و این هدف را با مطرح کردن یک رویکرد علمی و کاربردی پیرامون تحلیل بازارها انجام می دهد.این رویکرد ابتکاری که با نام تحلیل موجی الیوت به سبک نیلی شناخته شده است ، نتیجه ی یک دهه معامله ، تدریس و تحقیق فراگیر توسط نگارنده می باشد. حین مطالعه ی این کتاب به سرعت درخواهید یافت که شبیه هیچ کتاب دیگری در حوزه ی تحلیل بازارها نیست. آن چه در کتاب معرفی شده ، اولین رویکرد گام به گام درباره ی تئوری موجی الیوت می باشد که تا کنون به رشته ی تحریر درآمده است .هیچ جنبه ای از این تئوری باقی نمانده که شما بخواهید در آن تعمق و تحقیق کنید. تمام جزئیات کاملا شرح داده شده و به قول بروس بابکوک «هر جمله ای وقف چیز مهمی شده است».
 
 فهرست مطالب :
سپاس گذاری
پیش گفتار
مقدمه ی مؤلف
فصل 1 – مباحث مقدماتی
تئوری موجی الیوت چیست ؟
الگوهای قیمتی ناشی از روان شناسی
پدیده ی طبیعی غیر متناوب
یک ابزار منحصر به فرد تحلیلی
نمونه های اضافی
چرا تئوری موجی الیوت را بیاموزیم ؟
منافع مضاعف
کاربرد چند حوزه ای
غیر ضروری شدن تکنیک های پرشمار
سودمند در توضضیح نشان گرها
سیگنال های کمیاب ولی موثق
چرا مُباحثه ؟
پیچیدگی
افکار عمومی
سال ها برای استاد شدن
کاربرد تئوری مستلزم وقت است
صف بی انتهای ویژگی ها
به یاد سپاری
ابهام مکرر
دشواری
چرا این کتاب مُباحثات بیشتری تولید خواهد کرد؟
چه چیزی تئوری موجی الیوت را منحصر به فرد می کند ؟
چشم انداز کامل
دسته بندی پُر جزئیات
ساده سازی شگرف
توصیف روشن رفتار قیمت
چگونه باید تئوری را بیاموزیم ؟
چرا یک کتاب دیگر راجع به تئوری الیوت لازم بود ؟
تکنیک های الحاقی لازم بود
روش های خاصی تعریف شد
نمودارهای عینی ، قبلا موجود نبود
معرفی مفاهیم تخصصی
مراحل اصلی معرفی
واژه شناسی جدید
یافته های جدید ، ملحقات نیلی
چطور این مفاهیم و تکنیک ها را ابداع کردم ؟
دوره ی آموزش تلفنی
ساعات کار طولانی
تئوری کجاها کاربرد دارد؟
چطور تحلیل گر می تواند الیوت را درک کرده و با آن کار کند ؟
با دقت زیاد
با فکر باز
بعد چه ؟
فصل 2- مفاهیم عمومی
چه چیزی یک «موج» است ؟
چرا امواج رخ می دهند ؟
چرا موج ها مهم هستند ؟
دارایی ها
روان شناسی
الگوها
چطور امواج را کلاس بندی می کنید ؟
کلاس ها
درجه
چگونه امواج را برچسب گذاری می کنید ؟
سازماندهی
برچسب های پیشرفت
چه داده هایی بایست در تحلیل امواج مورد استفاده قرار بگیرد ؟
داده ی قیمت نهایی
نمودارهای میله ای
نمودارهای آتی ها
داده های نقدی
چطور داده ها را ترسیم می کنید ؟
چه تعداد نمودار لازم است ؟
امواج تا چه حد پیچیده می شوند؟
چطور این دانش برای تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد ؟
فصل 3- تحلیل مقدماتی
آماده سازی نمودار و مدیریت داده ها
شناسایی تک موج ها
قانون تناسب ( مقیاس بندی صحیح نمودارها )
قانون خنثایی
وقایع نگاری
قانون معاینه ( تعیین موقعیت نسبی تک موج ها )
قوانین بازگشت
تشخیص قانون :
قانون 1
وضعیت ها برای قانون 1
قانون 2
وضعیت ها برای قانون 2
قانون 3
وضعیت ها برای قانون 3
قانون 4
وضعیت ها برای قانون 4
دسته ها برای وضعیت های «a» تا «e» از قانون 4
قانون 5
وضعیت ها برای قانون 5
قانون 6
وضعیت ها برای قانون 6
قانون 7
وضعیت ها برای قانون 7
خلاصه ی تصویری از قوانین بازگشت
قوانین پیش ساختی منطق
فرایند تبدیل شناسه های قانون
قانون 1
قانون 2
قانون 3
قانون 4
قانون 5 {:F3/:c3/:5/:L5/(:L3)}
قانون 6
قانون 7
به کارگیری نشان گرهای وضعیت
دستور العمل
مشخصات و توالی نشان گرهای وضعیت
فرایند جداسازی الگوها
شرایط خاص
خلاصه ی فصل 3
فصل 4 – معاینات واسطه ای
گروه های تک موج
قانون تشابه و تعادل
قیمت
زمان
مراحل (1تا3)
آزمون «انحراف» زیگزاگ
بعد چه ؟
فصل 5 - ملاحظات مرکزی
ساختار بساموج ها
شتاب دارها
قوانین ضروری ساختار
اِعمال در حرکت بازار
قانون امتداد-آزمون لیتموس
الحاق برچسب های پیشرفت به گروه امواج
قوانین مشروط ساختار
قانون تناوب
قانون همسانی
قانون همپوشانی
مرور
نقطه ی تفکیک- شتاب دارها
کانال بندی
نسبت های فیبوناچی
موج ممتد 1st
موج ممتد 3rd
موج ممتد 5th
درجه
معرفی واقع گرایانه-(شتاب دارها)
تصحیحی ها
الحاق برچسب های پیشرفت به گروه امواج
قوانین ضروری ساختار
تخت ها (5-3-3)
موجb قوی
موج b معمولی
موج b ضعیف
زیگزاگ ها (5-3-5)
معمولی
بریده
کشیده
مثلث ها (3-3-3-3-3)
** مثلث های انقباضی (عمومی)**
محدود (خاص)
نوع افقی
نوع غیر عادی
نوع جاری
نامحدود (خاص)
رانش پسامثلثی
** مثلث های انبساطی (عمومی)**
I. محدود (خاص)
II. نامحدود (خاص)
قوانین مشروط ساختار
تناوب
نقطه ی تفکیک – تصحیحی ها
کانال بندی
نسبت های فیبوناچی
تخت ها (5-3-3)
زیگزاگ ها (5-3-5)
مثلث ها (3-3-3-3-3)
درجه
معرفی واقع گرایانه – (تصحیحی ها)
پیوست
فصل 6 – قوانین پس ساختی منطق
شتاب دارها
مراحل دوگانه ی تأیید الگو
تصحیحی ها
الزامات برای تأیید الگو
تخت ها و زیگزاگ ها
مثلث ها
فصل 7 – نتایج
دستورالعمل های فشرده سازی
گروه بندی مجدد
تجمیع
برچسب های پیشرفت-بازبینی شده
قانون پیچیدگی
تک موج ها
بساموج ها
فراموج ها
اَبَر موج ها
مطالبی بیشتر راجه به درجه
عنوان گذاری درجه ها
نمادگذاری درجه ها
مرور
یک موج چیست ؟ - بازبینی شده
نمودار گردش کار برای کل سبک نیلی در تحلیل موجی الیوت
فصل 8 – ساختار بساموج ها ، فراموج ها و ...
ساختار بساموج های پیچیده
نوع استاندارد
نوع غیر استاندارد
قوانین بازگشتی اافه
*مشخصات*
تصحیحی پیچیده با x موج (های) کوچک
تصحیحی پیچیده با x موج (های) بزرگ
مرور
ساختار فراموج ها
شتاب دار
تصحیحی
ساختار فراموج های پیچیده
ساختار اَبَر موج ها
شتاب دار
تصحیحی
مطالبی بیشتر راجع به تناوب
پیچیدگی
ساختار
مطالبی بیشتر راجع به امتدادها
امتدادها در مقابل بخشیزه ها
اهمیت دانستن اینکه کدام موج ممتد است
دانستن اینکه یک شمارش را از کجا آغاز کنیم
فصل 9 – ملحقات اصلی نیلی
نقاط تماس خط روند
قانون زمان
کاربرد قانون زمان
قانون استقلال
وقوع همزمان
قانون استثناء
ضرورت برقرارماندن یکپارچگی «ساختار»
قفل گذاری ساختار
انعطاف پذیری برچسب های «پیشرفت» (بسط یک الگو)
فصل 10 – قوانین تخصصی منطق
مفاهیم الگویی
بازگشت برمبنای رتبه بندی قدرت
تمام تصحیحی ها (به استثنای مثلث ها)
زیگزاگ سه گانه
ترکیبی سه گانه
تخت سه گانه
زیگزاگ دوگانه
ترکیبی دوگانه
تخت دوگانه
زیگزاگ کشیده
تخت کشیده
زیگزاگ
B ناقص
متعارف
غیر عادی
C ناقص
ناقص غیر عادی
دوگانه ی سه تایی
سه گانه ی سه تایی
تصحیحی جاری
تصحیحی دوگانه ی جاری سه تایی
تصحیحی سه گانه ی جاری سه تایی
مثلث ها
مثلث انقباضی
محدود
نامحدود
مثلث انبساطی
محدود
نامحدود
الگوهای شتاب دار
روند دار
ترمینال
فصل 11 – کاربرد تخصصی برچسب پیشرفت
الگوهای شتاب دار
روند دار
ترمینال
الگوهای تصحیحی
تخت ها
زیگزاگ ها
مثلث ها
مثلث های انقباضی
محدود
نا محدود
مثلث های انبساطی
محدود
نامحدود
فصل 12- ملحقات تخصصی نیلی
کانال بندی (کاربردهای منحصر به فرد)
موج 2
تشخیص یک جاری دو گانه ی سه تایی (یک الگوی موج 2nd)
موج 4
موج B
فعالیت مثلثی
فعالیت ترمینال
خط روند 4-2 واقعی
شناسایی شتاب دارها توسط کانال بندی
موج 1st ممتد
موج 3rd ممتد
موج 5th ممتد
امتداد دو گانه
شناسایی تصحیحی ها توسط کانال بندی
تخت ها
مفاهیم ضمنی کانال بندی تخت ها
زیگزاگ ها
مثلث ها
الگوهای پیچیده
زیگزاگ های دوگانه و سه گانه
ترکیبی های دو گانه و سه گانه (که با زیگزاگ شروع می شوند)
تخت های دو گانه و سه گانه
ترکیبی های دو گانه و سه گانه (که با تخت ها شروع می شوند)
تشخیص خاتمه ی امواج
نسبت های تخصصی فیبوناچی
داخلی
الگوهای شتاب دار
الگوهای تصحیحی
خارجی
شتاب دار ها
تصحیحی ها
امواج مفقود
کی و کجا رخ می دهند ؟
چطور رخ می دهند ؟
الگوهای بساموج (فقط) :
چرا رخ می دهند ؟
چه الگوهایی مستعد پذیرش آن هستند ؟
تقلید
ناقص دوگانه
تخت های دو گانه
زیگزاگ های دوگانه و سه گانه
موج 1st ممتد
موج 5th ممتد
گسترش احتمالات
تغییرات روی برچسب های پیشرفت متمرکز

  • ناشر : انتشارات سیمین دخت
  • نویسنده : گلن نیلی
  • مترجم : ناصر دادگستر
  • تعداد صفحات : 376
  • سال چاپ : زمستان 1389
  • شابک ( ISBN ) : 5-84-8587-964-978
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 2000
  • نوبت چاپ : اول
  • وزن : 965

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.