سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب طرح تجاری موفق

نوشته:فرهاد احتشام زاد
ناشر:رسا
بررسی اصول بنیادین تهیه طرح تجاری و بیان اصول استراتژی تجاری

جزییات بیشتر

6,000 تومان

انتشارات رسا

کتاب طرح تجاری موفق
نوشته : فرهاد احتشام زاد
ناشر : رسا
ترجمه : -
شابک : 978-964-317-733-1
تعداد صفحات : 440
شمارگان چاپ : 2000
نوبت چاپ : اول -1387
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 6000 تومان
درباره کتاب :
شروع یک تجارت شخصی آرزوی هر فردی می باشد. شما چه یک فرد کارآفرین باشید و چه یک فرد ناآشنا با تجارت، پیش از شیرجه زدن به دریای پرتلاطم تجارت مورد نظرتان، باید طرح تجاری تهبه نمایید.
کتاب حاضر به شما کمک می کند تا حتی اگر هیچگونه اطلاعاتی در ارتباط با مسائل مالی، مدیریتی و بازرگانی نداشته باشید، بتوانید تمامی موارد فوق را به نحو صحیح ومناسبی در طرح تجاری تان منعکـس نمایید تا به عنوان راهنمای پیشرفت و نیز نمایانگر موفقیت آتی تجارتتان مورد استفاده قار گیرد.
کتاب حاضر علاوه بر ارائه روش تهیه طرح فوق، شما را جهت فروش ایده هایتان به سرمایه گذاران و یا جلب نظر بانک ها جهت اخذ تسهیلات کمک می نماید. این کتاب شامل مواردی از جمله :
تشریح ضرورت یک طرح تجاری
تدوین استراتژی، تعریف بینش و مأموریت تجاری علاوه بر آموزش نحوه تدوین طرح تجاری
لیست کنترلی جهت ارزیابی توانایی فردی
نمونه طرح های تجاری تکمیل شده
قالب تهیه طرح تجاری به عنوان الگویی کارآمد
بایدها و نبایدها در زمان راه اندازی یک تجارت
و سایر موارد مورد نیاز می باشد که هنگام راه اندازی تجارت یا تدوین طرح تجاری، می بایستی مورد توجه قرار گیرند.
فهرست مطالب :
بخش نخست
فصل یک: بررسی طرح تجاری و محیط آن
یک نگرش کلی
چرا طرح تجاری تهیه می نمائیم؟
مفاهیم و ساختار
رئوس مطالب کلی
یک نکته مهم
تقسیم بندی های اصلی
استفاده از هر کدام از کلمات، اعداد و واژه ها و اصطلاحات کلیدی به چه میزان لازم است؟
اندازه و عمق جزئیات
کلیات طرح تجاری در 4 بخش
هشت " M" در مورد طرح تجاری
فصل دو: چرا به طرح تجاری نیاز داریم؟
یکپارچگی مدیریت
منابع مالی و مسائل خارجی دیگر
یک نقشه و راهنما برای پیشبرد تجارت
گسترده فرآیند رح تجاری
چهار نوع طرح ریزی
برنامه ریزی بلند مدت
طرح ریزی عملیاتی
بودجه بندی
پیش بینی
ارتباط طرح تجاری با فرآیند کلی برنامه ریزی استراتژیک
فصل سوم: طرح ریزی تجارت ناب و اصول مخاطب گرا
طرح ریزی تجاری و سابقه کاری برنامه ریز
تمرکز روی برنامه ریزی به عنوان یک ابزار فروش
اهداف مخاطب گرا
مخاطره جدید و سرمایه گذاران مخاطره جو
الگوی مالی سرمایه گذاران مخاطره جو
وام دهندگان(معمولاً بانک ها)
تفاوت بین سرمایه و وام سرمایه گذاری
سایر نیازمندی های مالی
یک تجارت جدید و پول قرض گرفته شده
نیازمندی های غیر مالی
طرح تجاری برای صنوف دارای شخصیت حقوقی(مؤسسات)
تمرکز روی عملکرد اجرائی یک مؤسسه در بورس
پشتیبانی تجارت با رشد درآمد
موارد مهم دیگر
فصل چهارم: به دنبال پول
مفاهیم و تعاریف
انواع شرکت
مؤسسات غیر تجاری
شکل سازمان یک تجارت
منابع مالی و طرز برخورد با آنها
رفتار
پنج "C" اعتباری از منظر وام دهندگان
چرخه عمر محصول
منابع اطلاعاتی برای سرمایه
نحوه مطالعه طرح توسط حسابرسان وام دهندگان
بخش دوم: چگونه یک طرح تجاری کامل بنویسیم؟
فصل پنج: خلاصه عملکردهای اجرایی و بیانیه مأموریت و استراتژی
خلاصه عملکرد جرایی
هدف از خلاصه عملکرد اجرایی در طرح تجاری
نحوه نگارش یک خلاصه عملکرد اجرایی
چه زمانی خلاصه عملکرد اجرایی بنویسیم
بیانیه های مأموریت و استراتژی
مأموریت و بینش
مشخصات مشتری
نیاز مشتری
فناوری و کاربرد
استراتژی
اصول استراتژی
الگوریتم استراتژی
تفکر استراتژیک
استراتژی های عمومی
استراتژی رقابتی پورتر
تحلیل ساختاری و استراتژی رقابتی
انواع محیط سازمانی
نگارش یک بیانیه استراتژی
مأموریت و استراتژی در طرح ریزی تجاری
فصل شش: مؤسس و تیم مدیریتی تجارت
اهمیت افراد
شکـست تجارت های کوچک
آگاهی شرکاء مالی
کمک های حرفه ای
نحوه تدوین بخش مدیریتی
سابقه و موقعیت افراد
تاریخچه و سوابق استخدامی
تجربه مرتبط
تجربه مدیریتی
تحصیلات
انگیزه
سلامتی و توان
مطالب را مختصر و مفید بیان کنید
سازمان و مسئولیت
انواع ساختار سازمانی
تعادل(توازن)
وظایف و مسئولیت ها
طرح استخدام
حقوق مدیران
استراتژی های منابع انسانی و خط مشی ها
فصل هفت: بازاریابی و فروش: پیش بینی درآمد
اهمیت بخش بازاریابی برای مخاطب
اهمیت خاص پیش بینی درآمد در طرح ریزی
اصولی که انطباق با آن در سایر بخش های طرح لازم است
چگونه بخش فروش و بازاریابی را بنویسیم
نحوه معرفی خدمات یا محصولات
مباحث کلی
طرح ریزی در موقعیت های ویژه
بررسی بازار
ماتریس بررسی رقابت (CMP)
تبلیغ و ترغیب
کـسب سهم بازار
ارتباط افزایش سهم بازار با رشد بازار و درآمد
استراتژی/ برنامه بازاریابی
موقعیت جغرافیایی
قیمت گذاری
سطوح درآمد
برنامه فروش
پیش بینی های تفصیلی
تجزیه و تحلیل بر اساس سوابق
اهمیت پیش بینی ترکیب محصول
پیش بینی جزئیات و دستمزد فروش
طرح کمیسیون
نرخ های مختلف در محصولات مختلف
دقت و جزئیات- خیلی زیاد یا خیلی کم
بیان بیش از حد جزئیات- طرح پیچیده
بیان خیلی کم جزئیات- اعتبار
جزئیات فروش
جزئیات ضروری
انتخاب موقعیت جغرافیایی
علم و هنر بررسی و تجزیه و تحلیل موقعیت
فصل هشت: عملکردها: تولیدات، تجهیزات و تحقیقات
الزامات مشاغل مختلف
خطرات بیش از حد فنی بودن طرح
انتخاب سطح بیان جزئیات
نحوه تدوین بخش فرآیندها
فرآیندها
عوامل انحصاری
تحقیق و توسعه
تحقیق، شرایط عدم اطمینان
برنامه زمان بندی اجرا
خدمات و پشتیبانی
فصل نه: نکات قابل توجه در مشاغل خدماتی
محل ارائه خدمات
ماهیت مؤسسه خدماتی
قیمت گذاری خدمات
تعدیل نرخ در تجارت های مختلف
مقایسه قیمت ها با تجارت های مشابه
میزان تقاضاهای مشتریان در منطقه
میانگین زمان بین خرابی ها
ارتباط زمان مأموریت و تراکم مشتریان
قراردادهای خدماتی در مقابل زمان/ مواد
مدت زمان پاسخگویی
فصل ده: تجزیه وتحلیل نقطه سر به سر
هزینه های ثابت و متغیر
نمودارهای نقطه سر به سر(نقطۀ شکـست)
سود ناخالص
محاسبه نقطه سر به سر(نقطۀ شکـست)
کاربرد تحلیل نقطه سر به سر
محاسبۀ تردد مورد نیاز بر اساس نقطۀ سر به سر
چگونه یک مؤسس می تواند تحقق این تعداد را دریابد؟
روش نوشتن تحلیل نقطۀ سر به سر در طرح تجاری
توسعه نقطه سر به سر برای سود و نرخ بازده سرمایه گذاری
فصل یازده: برنامه های اقتضایی
اگر کارها طبق برنامه پیش نرود، چه باید کرد
تشخیص معضل
اهمیت زمان
برنامه ریزی اقتضایی
نقاط محرک
اقدام اصلاحی
تعیین عمق خطا
اجرای به موقع
نحوه ارائه تفکر اقتضایی
طرح های اقتضایی در مستندات طرح تجاری
بخش سوم: طرح ریزی های مالی
فصل دوازده: دوره کوتاه آموزشی «مالی» برای برنامه ریزانی که تخصص مالی ندارند
صورت وضعیت های مالی چیست؟
آیا عایدی همان «درآمد» است؟
سه صورت وضعیت مالی
عوامل حسابداری
صورت وضعیت های مالی در طرح ریزی تجاری
سیستم حسابداری
سیستم ثبت دوگانه
دوره های حسابداری و بستن دفاتر
ذخایر و موجودی در گردش
صورت وضعیت درآمد
ترازنامه یا بیلان
مطالبات مشکوک اتوصول
استهلاک
تخمین عمر
مالیات استهلاک
استهلاک به عنوان یک هزینه غیر نقدی
صورت وضعیت گردش نقدینگی
قوانین گردش نقدینگی
بخش های صورت وضعیت گردش نقدینگی
مقایسه گرها
اشتراکات صورت وضعیت ها
تحلیل نسبت ها
طبقه بندی نرخ ها
حسابداری هزینه
فصل سیزده: روش طرح ریزی مالی
چگونه برای تجارت خودتان طرح ریزی های مالی انجام دهید
من چیزی در مورد حسابداری نمی دانم
نگرش کلی
مشکل برنامه ریزی سودا/ بدهی
بخش چهار: ضمائم
ضمیمه A : یک امتحان شخصی برای ارزیابی توانایی شخصی در راه اندازی یک تجارت
ضمیمه B: نکات مثبت و منفی خریداری یک تجارت موجود
ضمیمه C: آنچه باید در مورد تجارتهای فرابشایزی بدانید
ضمیمه D: بایدها و نبایدها
ضمیمه E: نمونه طرح های تجاری
نمونه اول: گالری هنر دکوراتور(خرده فروشی)
نمونه دوم: شرکت مکـس آپ تایم
ضمیمه F: لیست کنترلی طرح تجاری
ضمیمه G: برنامه ریزی ارائه طرح تجاری

  • ناشر : انتشارات رسا
  • نویسنده : فرهاد احتشام زاد
  • تعداد صفحات : 440
  • سال چاپ : 1387
  • شابک ( ISBN ) : 978-964-317-733-1
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 2000
  • نوبت چاپ : اول
  • وزن : 628

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.