سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب نوآوری باز

 نوشت ه: هنری چسبرو
ناشر: رسا
ترجمه : سیدکامران باقری-مرضیه شاوردی
پارادایم نوین آفرینش و تجاری سازی فناوری

جزییات بیشتر

14,000 تومان

انتشارات رسا

کتاب نوآوری باز
پارادایم نوین آفرینش و تجاری سازی فناوری
نوشته : هنری چسبرو
ناشر : رسا
ترجمه : سید کامران باقری-مرضیه شاوردی
شابک : 978-964-317-828-4
تعداد صفحات : 264
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : دوم- 1391
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 14000 تومان
درباره کتاب :
امروزه دوره ی پژوهش و توسعه ی درونی و متمرکز در بسیاری از صنایع به پایان رسیده است. دانش مفید در بسیاری صنایع فراگیر است و باید ایده ها را زود به کار گرفت مبادا که از دست بروند. عواملی از این دست پارادایم نوین نوآوری بازار را بنیان نهادند که در کنار پژوهش و توسعه ی درونی به پیشباز دانش و ایده های بیرونی می رود و به دیگر شرکت ها هم اجازه می دهد از ایده های درونی بی استفاده مانده بهره مند شوند. این رویکرد به ارزش آفرینی و تصاحب بخشی از آن ارزش راه هایی نوین می گشاید و هم زمان چالش هایی تازه نیز در پی دارد. شرکت ها برای افزایش شانس پیروزی خود در کارزار نوآوری چاره ای جز پیروزی از رویکردی بازتر به نوآوری ندارند.
هنری چسبرو به خاطر نگارش این کتاب به عنوان یکی از 50 نوآور برتر آمریکا برگزیده شد و مجله نامدار « راهبرد+کسب و کار» و «انجمن خلاقیت و نوآوری اروپا» این کتاب را بهترین کتاب نوآوری سال نامیدند. کتاب «نوآوری باز» برای تمامی مدیران شرکت های تولیدی و خدماتی ، سیاست گذاران علم و فناوری و دانشجویان و اساتید رشته های مدیریت (به ویژه مدیریت فناوری) و مهندسی صنایع بسیار ارزشمند است.
فهرست مطالب :
مقدمه مترجم
مقدمه نویسنده بر برگردان فارسی
پیش گفتار
مقدمه
نوآوری در قرن بیست و یکم : داستان دو مدل
دگرگونی پارادایم نوآوری
عوامل فرو ریزی منطق نوآوری بسته
ارزیابی رواج نوآوری باز
نگاهی به درون کتاب
فصل اول : پژوهشگاه پالو آلتوا زیراکس
دستاوردها و کاستی های نوآوری بسته
دستاوردهای زیراکس
بنیان گذاری پژوهشگاه پالو آلتوا
ریشه مشکلات پژوهشگاه پالو آلتوا
دگرگونی سیناپتیکز
مدیریت هم زمان ابهامات فنی و بازار
بازی شطرنج ، بازی پوکر
فناوری های پژوهشگاه پالو آلتوا و سرمایه گذاران خطر پذیر دره سیلیکون
فصل دوم: پارادایم نوآوری بسته
شیوه دسترسی به دانش مفید : آزمونی فرضی
دگرگونی چشم انداز دانشی
جنگ جهانی دوم : بسیج دانش علمی در جامعه ی آمریکا
تنش میان پژوهش و توسعه
نخستین عامل فرو ریزی : افزایش دسترسی به کارگران ماهر و جابه جایی بیشتر آنها
دومین عامل فرو ریزی : بازار سرمایه گذاری خطر پذیر
سومین عامل فرو ریزی : گزینه های بیرونی برای ایده های روی قفسه مانده
چهارمین عامل فرو ریزی : توان فزاینده ی تأمین کنندگان بیرونی
فروریزی پارادایم نوآوری بسته
فصل سوم : پارادایم نوآوری باز
شیوه دسترسی به دانش سودمند : آزمونی فرضی صد سال بعد
پایان انحصار دانش
به سوی رویکرد نوین نوآوری
نقش نوین پژوهش : فراتر از دانش آفرینی و به سوی پیوند
رویکردی نو به سرمایه گذاری خطر پذیر
نوآوری باز و مدیریت دارایی فکری
رقابت درونی : افزایش سوخت و ساز دانشی
تعریف معماری وپیشبرد آن با پژوهش و توسعه ی درونی
معماری کسب و کار
فصل چهارم : مدل کسب و کار
پیوند نوآوری درونی و بیرونی
گزاره ارزش
بخش بازار
زنجیره ارزش
ساختار هزینه و حاشیه سود هدف
شبکه ارزش
راهبرد رقابتی
پیامدهای شناختی مدل کسب وکار
دستگاه کپی مدل 914 زیراکس : فناوری در جستجوی مدل کسب و کار
پیامدهای شناختی مدل کسب و کار زیراکس
تجاری سازی فناوری های پژوهشگاه پالو آلنوا
تری کام
آداب
متافور : شرکت زایشی از زیراکس با مدل کسب و کار زیراکس
مدل کسب و کار و پیامدهای آن در نوآوری باز
سرمایه گذاری خطر پذیر : الگویی برای نوآوری در مدل کسب و کار
مدل کسب و کار : شمشیری دو لبه
طراحی مدل کسب و کار مناسب برای فناوری
خوش آتیه
فصل پنجم : گذار از نوآوری بسته به نوآوری باز
دگرگونی شرکت آی.بی.ام
موفقیت نوآوری بسته در آی.بی.ام : 1945 تا 1980
دگرگونی در نوآوری ای.بی.ام : 1980 تا 1992
جوینت پروگرمز: ساز و کارتأمین مالی برای پیوندبیشتر
پژوهش با کسب و کار
تجربه ای تا آستانه ی نابودی آی.بی.ام
اینترنت برای آی.بی.ام: تهدید یا فرصت ؟
نوآوری برای فروش : خرد کردن زنجیره ارزش
فروش امتیاز بهره برداری از دارایی فکری : دیگر پیشران سودآوری آی.بی.ام
یادگیری از مشتریان : برنامه ی«پیشتازی»
پیروزی در دنیای نوآوری باز
فصل ششم : نوآوری باز در اینتل
پیشینه اینتل
مدیریت شکاف پژوهش و توسعه در اینتل
کپی برداری دقیق
آی.بی.ام و ای.تی.اند.تی: رویکردهای سنتی به پژوهش و توسعه
رویکرد نوآورانه اینتل به پژوهش و توسعه
دیگر ساز و کار اینتل برای دسترسی به نوآوری بیرونی
ارزیابی رویکرد اینتل به نوآوری
اینل کپیتال: روزنه ای دیگر به سوی نوآوری بیرونی
نقش راهبردی اینتل کپیتال
فرایند سرمایه گذاری اینتل کپیتال
گره زدن دانش درونی و بیرونی
نگاهی به آینده : انباشت ابرهای سیاه در دور دست
فصل هفتم : بنیان گذاری کسب وکارهای نوین بر پایه فناوری های درونی
گروه شرکت های نو بنیاد
آزمایشگاه بل
نوآوری سازمانی لوسنت: گروه شرکت های نوبنیاد
مدل نوآوری ان.وی.جی
مدل ترکیبی ان.وی.جی برای خطرات و منافع
لوسنت دیجیتال ویدئو : نمونه ای از فرایند کاری ان.وی.جی
«شانس دیگر» برای لوسنت : اصلاح رد اشتباه
چالش های ان.وی.جی : سنجش منافع راهبردی، جبران خدمات و ارزش برای سهام داران
پایان غم انگیز یک مدل نوآوری خوب
ارزش آفرینی از نوآوری های درونی برای سهام داران
فصل هشتم : مدل کسب و کار و مدیریت دارایی فکری
بازار دارایی فکری
راهبردهای مدیریت ثبت اختراع
سرچشمه ی اختراعات ثبت شده کجاست ؟
مورد کاوی راهبرد مالکیت فکری : شرکت دارو سازی میلنیوم
مورد کاوی راهبرد مالکیت فکری : آی.بی.ام
مورد کاوی راهبرد مالکیت فکری : اینتل
ارزش گذاری دارایی فکری در گرو مدل کسب وکار
فصل نهم : شیوه گذار به سوی نوآوری باز
راهبردها و شگردها
پایش تازه ترین نوآوری ها
بهبود کسب و کار کنونی : کشیدن نقشه راه نوآوری
پر کردن جاهای خالی کسب وکار کنونی
یافتن نقاط کور در کسب و کار کنونی
بازنگری فناوری های بیرونی با استفاده از خبرگان بیرونی
خرید امتیاز بهره برداری از فناوری بیرونی
تأمین منابع مالی شرکت های نوپا برای برآورده کردن
نیازهای بی پاسخ مانده
پیشبرد کسب و کار تازه
بازی پوکر با فناوری های خودی
یافتن بهترین مدل کسب و کار برای نوآوری درونی
شتاب بخشیدن به فرایند نوآوری
به خدمت گرفتن پژوهش دانشگاهی
نیاز همیشگی به پژوهش و توسعه ی درونی
سیاست های دولتی و نوآوری باز
نقش دولت در نوآوری باز
ارزش چند گانگی مدل های کسب و کار در نوآوری
یادداشت ها
درباره ی نویسنده
درباره ی مترجم نخست
درباره ی سازمان های پشتیبان کتاب
مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
انجمن مدیریت تکنولوژی ایران

  • ناشر : انتشارات رسا
  • نویسنده : هنری چسبرو
  • مترجم : سید کامران باقری-مرضیه شاوردی
  • تعداد صفحات : 264
  • سال چاپ : 1391
  • شابک ( ISBN ) : 978-964-317-828-4
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 1000
  • نوبت چاپ : اول
  • وزن : 440

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.