سبد خرید  

1x کتاب...   2,200 تومان
1x کتاب...   2,200 تومان
1x کتاب 62...   3,500 تومان
1x کتاب لحظات...   3,300 تومان

مجموع 11,200 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب الفبای بورس

 نوشته : حمید رضا ارباب
ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
بررسی الفبا و مبانی بورس

جزییات بیشتر

15,000 تومان

انتشارات خدمات بورس

کتاب الفبای بازار سرمایه
نوشته : حمید رضا ارباب
ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
ترجمه : -
شابک : 978-600-01209-1-8
تعداد صفحات : 87
شمارگان چاپ : 3000
نوبت چاپ : دوم - بهار 1388
لیتوگرافی : آفرین گرافیک
قیمت پشت جلد : 15000 تومان
درباره کتاب :
این کتاب از 217 پرسش و پاسخ تشکیل شده که 72 پرسش مربوط به مباحث اقتصاد کلان ، 72 پرسش مربوط به بازار اولیه و بازار سرمایه و 72 پرسش نیز مربوط به بازار ثانویه است .
فهرست مطالب :
فصل اول:اقتصاد کلان
به چه دلیل به مطالعه اقتصاد نیاز داریم؟
وظیفه نظام اقتصادی یا معنای اقتصاد چیست؟
کدام نظام اقتصادی میتواند برای بزرگترین مشکلات اقتصادی راه حل ارائه کند؟
اقتصاد بازار ازاد چیست؟
اقتصاد برنامه ریزی شده چیست؟
معنای اقتصاد مختلط چیست؟
گذشته از نوع نظام اقتصادی کشورها اهداف سیاست های اقتصادی و برنامه ریزی را میتوان شامل چهار هدف اصلی دانست
معنای رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی چیست؟
برداشت ما از اقتصاد کلان چیست؟
رشد اقتصادی را چگونه اندازه میگیریم؟
تولید ناخالص ملی چیست؟
روش تولید در محاسبه تولید ناخالص ملی چیست؟
روش هزینه ها و روش در امدها در محاسبه تولید ناخالص ملی چیست؟
یکـسان بودن دو روش محاسبه تولید ناخالص ملی به چه معنا است؟
کالاهای نهایی به چه معنا است؟
تولید ناخالص ملی حقیقی چیست؟
چه معاملاتی معمولا در تولید ناخالص ملی محاسبه نمی شوند؟
موارد استفاده از حسابهای تولید ناخالص داخلی چیست؟
تولید ناخالص ملی چیست؟
تولید ناخالص داخلی چیست؟
در امد سرانه چیست؟
تورم چیست؟
چگونه تورم را اندازه میگیریم؟
شاخص هزینه زندگی چیست؟
پول چیست؟
نقش پول در زندگی اقتصادی چیست؟
نقش پول در ایجاد تورم چیست؟
نقش سرعت گردش پول چیست؟
تورم ناشی از مازاد تقاضا چیست؟
معنای تورم بدون مازاد تقاضا چیست؟
تعدیل پولی چیست؟
اهداف سیاست های پولی چیست؟
سیاستهای پولی چه نقشی بر عهده دارند؟
ابزار سیاستهای پولی کدامند؟
نقش عملیات بازار باز چیست؟
نقش سیاست نرخ تنزیل چیست؟
تغییر ذخایر قانونی به چه نتایجی منجر میشود؟
به چه دلیل باید در استفاده از سیاست تغییر سپرده های قانونی محتاط باشیم؟
قانون تعیین نرخ بهره چیست؟
ازاد سازی نرخ بهره به چه معناست؟
سیاست پولی چگونه باعث کنترل کاهش مخارج میشود؟
سیاست پولی چگونه موجب افزایش مخارج میشود؟
سیاست مالی به چه معناست؟
اهمیت سیاست های اقتصادی خارجی چیست؟
عناصر تشکیل دهنده اقتصاد کلان(عرضه و تقاضای کل) چیست؟
تعریف عرضه کل و تقاضای کل چیست؟
نقش عرضه کل و تقاضای کل در اقتصاد چیست؟
چه عواملی بر عرضه کل تاثیر میگذارند؟
چه عواملی بر تقاضای کل تاثیر میگذارند؟
الگوی ضریب فزاینده چیست؟
چرخه تجاری چیست؟
اوج و قعر به چه معناست؟
توضیح نظری چرخه تجاری چگونه است؟
تراز تجاری چیست؟
اگر کشوری بیش از درامدهای صادراتی خود صرف هزینه ها واردات کند چه اتفاقی رخ می دهد؟
تراز پرداختها چیست؟
حساب جاری چیست؟
در امد خالص سرمایه گذاری (NII) چیست؟
تراز کالاها و خدمات BGS به چه معناست؟
حساب سرمایه چیست؟
چگونه می توان اجزای تراز پرداختها را به صورت خلاصه ارائه کرد؟
بازار ارز چیست؟
وظیفه بازار ارز چیست؟
نرخ ارز چیست؟
نظام های ارزی به چه معناست؟
اسناد اصلی پرداختهای ارزی کدامند؟
انتقال از طریق خط تلفن به چه معناست؟
اسناد تجاری ارزی (حواله تجاری)چیست؟
حواله بانکی چیست؟
اعتبارات اسنادی چیست؟
سایر روشهای پرداخت در بازار ارز چیست؟
بازار پول و سرمایه چیست؟
فصل دوم:بازار اولیه
بازار اولیه چیست؟
ساختار سرمایه و ساختار مالی به چه معناست؟
معنای سرمایه چیست؟
معنای سرمایه منتشر شده چیست؟
سرمایه مطالبه شده به چه معناست؟
سرمایه پرداخت شده به چه معناست؟
سهام یا اوراق بهادار واوراق قرضه چیست؟
سهام عادی چیست؟
سهام ممتاز چیست؟
خطرات سهام ممتاز چیست؟
سهام ممتاز قابل تبدیل با سود انباشته چیست؟
سهام ممتاز قابت بازخرید باسود انباشتی چیست؟
سهامداران عادی به چه معناست؟
انتشار سهم سرمایه ای یا نشر سرمایه چیست؟
سهام باارزش چیست؟
نشر سهام با پذیره نویسی اضافی به چه معناست؟
گزارش سالیانه به چه معناست؟
معنای عرضه اولیه سهام چیست؟
معنای اگهی پذیره نویسی چیست؟
واگذار کردن سهام به چه معناست؟
وجه تقاضای خرید سهام به چه معناست؟
گواهی خریدسهام چیست؟
حق تقدم خرید سهام چیست؟
سهام جایزه چیست؟
سهام با ارزش گذاری (قیمت)بالاتراز قیمت واقعی به چه معناست؟
معاملات کلان ومعاملات خرد سهام به چه معناست؟
مؤسسات تضمین کننده فروش سهام انتشار یافته چه مؤسساتی هستند؟
سود سهام انباشته به چه معناست؟
تعویض داراییهای فرسوده (نوسازی صنعتی)به چه معناست؟
فروش ارزان داراییهای شرکت به چه معناست؟
معنای بستن دفاتر چیست؟
بر اساس استهلاک ارزش دفتری به چه معناست؟
سود تقسیم شده به چه معناست؟
پوشش سود سهام به چه معناست؟
نرخ بازده مربوط به سود تقسیم شده به چه معناست؟
سهام با جایزه به چه معناست؟
سهام با حق تقسیم سود به چه معناست؟
 سهام با حق تقدم خرید چیست؟
سهام بدون جایزه چه نوع سهامی است؟
سهام بدون حق تقسیم سود چه نوع سهامی است؟
سهام بدون حق تقدم خرید چیست؟
استهلاک به چه معناست؟
رکود به چه معناست؟
کاهش یا تضعیف ارزش پول به چه معناست؟
نرخ تنزیل به چه معناست؟
سرمایه گذاری منفی به چه معناست؟
فهرست دوگانه سهم به چه معناست؟
سهام بی فایده چیست؟
بازار کـساد به چه معناست؟
بازده عایدی یا منافع به چه معناست؟
ادغام پایین دستی به چه معناست؟
خصوصی سازی به چه معناست؟
عمومی کردن به چه معنا است؟
کارگزار نهادی به چه معنا است؟
سرمایه گذاران نهادی چه کـسانی هستند؟
راکد شدن یا انبار شدن سهام به چه معناست؟
نقدینگی به چه معناست/
سهام پذیرفته شده در بورس چه سهامی هستند؟
خرید بنگاه توسط مدیران به چه معناست؟
بانک تخصصی چیست؟
صندوق سرمایه گذاری مشترک به چه معناست؟
ارزش خالص دارایی به چه معناست؟
شرکتهای سرمایه گذاری با سرمایه ثابت به چه معناست؟
رتبه بندی یکـسان به چه معناست؟
سرمایه در گردش به چه معناست؟
مخاطره به چه معناست؟
فصل سوم:بازار ثانویه
بازار ثانویه به چه معناست؟
بازار های فعال چه بازار هایی هستند؟
سهام فعال به چه معناست؟
سهام غیر فعال چه سهامی هستند؟
بازار حساس به چه معناست؟
کارگزار بورس به چه معناست؟
تحلیل گران بنیادی چه کـسانی هستند؟
تجزیه و تحلیل بنیادی به چه معناست؟
نسبتهای مالی به چه معناست؟
نسبت سود قبل از کـسر مالیات به فروش چیست؟
در امد باقیمانده به چه معناست؟
نسبت قیمت (سهام) به در امد به چه معناست؟
نسبت در امد به دارایی چیست؟
نسبت نقدینگی چیست؟
تحلیلگران فنی چه کـسانی هستند؟
تحلیل فنی به چه معناست؟
چارتیست بازار سهام به چه معناست؟
Bulls به چه معناست؟
بازار رو به رونق سهام به چه معناست؟
Stags چه کـسانی هستند؟
شاخص رونق_رکود سهام به چه معناست؟
بالا رفتن قیمت سهام به چه معناست؟
نمودار سر و شانه در قیمت سهام به چه معناست؟
معاملات روزانه به چه معناست؟
انباشت سهام به چه معناست؟
ناحیه انباشت سهام به چه معناست؟
قیمت بازار سهام چگونه تعیین میشود
اطلاعت متفاوت چگونه بر قیمت سهام در بازار اثر میگذارد؟
قیمت بازار سهم چه ارتباطی با عملیات شرکت دارد
روشهای تعیین کننده بازه سهام عادی کدامند؟
معاملات حاشیه ای به چه معناست؟
ضریب الفا به چه معناست؟
ضریب بتا به چه معناست؟
عواید سرمایه به چه معناست؟
قیمت پایانی سهام چیست؟
سند معامله به چه معناست؟
افزایش ارزش سرمایه به چه معناست؟
اربیتراژبه چه معناست؟
وجه عندالمطالبه به چه معناست؟
پوشش ریسک به چه معناست؟
بهای تمام شده تاریخی به چه معناست؟
تغییر قیمت افقی به چه معناست؟
سفته بازی به چه معناست؟
بازار گردان به چه معناست؟
خرید حاشیه ای یا اعتباری به چه معناست؟
سهام منتشر شده در بازار به چه معناست؟
اوراق بهادار قابل عرضه در بازار چیست؟
ارزش جاری بازار به چه معناست؟
قیمت بازار سهام به چه معناست؟
سهم بازار به چه معناست؟
بدهی یا دین وثیقه دار به چه معناست؟
بازار ضعیف و کم رونق به چه معناست؟
منظور از ابزار های مشتقه چیست؟
خرید و فروش جرئی یا مقطعی سهام به چه معناست؟
تفاوت قیمت سهام به چه معناست؟
سهام ناپایدار به چه معناست؟
نا پایداری سهام به چه معناست؟
ریسک نظام مند به چه معناست؟
قیمت پیشنهادی به چه معناست؟
سهم در معرض خطر به چه معناست؟
انواع سفارشهای بازار سهام که کارگران با ان روبرو هستند کدامند؟
ایا ممکن است بازار سهمی خاص در بورسهای مختلف متفاوت باشند ؟
نسبت قیمت.درامد یا نسبت p/E به چه معناست ؟
ضریب بتا چیست؟
انواع اختیار معامله کدامند؟
اختیار خرید سهام به چه معناست؟
اختیار یا حق فروش سهام به چه معناست؟
قیمت عملی اختیار معامله به چه معناست؟
طبقه بندی اختیار معامله بر اساس جریان نقدی کدام است؟
چه عواملی بر قیمت حق معامله سهم اثر میگذارد

  • ناشر : انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • نویسنده : حمید رضا ارباب
  • تعداد صفحات : 87
  • سال چاپ : بهار 1388
  • شابک ( ISBN ) : 978-600-01209-1-8
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 3000
  • نوبت چاپ : دوم
  • وزن : 163

متوسط امتیاز

متوسط:
غنی بودن مطالب کتاب :
میزان اطلاعات نویسنده کتاب :
از عنوان توضیح
06/08/1391 مینا م. 217 پرسش و پاسخ 217 پرسش و پاسخی که به تموم سوالات سرمایه گذاران پاسخ میده

برای ارسال نظر باید عضو شوید.