سبد خرید  

1x کتاب قرص...   5,000 تومان
1x کتاب...   3,700 تومان
1x کتاب...   21,500 تومان
1x کتاب...   8,000 تومان
1x کتاب جهان...   4,300 تومان
1x کتاب...   9,500 تومان
1x کتاب...   1,700 تومان

مجموع 53,700 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

تحلیل تکنیکال در این شاخه 53 کتاب وجود دارد

تحلیل تکنیکال
مجموعه کتاب های مربوط به تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته در بازارهای بورس