سبد خرید  

1x کتاب 21...   2,000 تومان
1x کتاب...   900 تومان
1x کتاب مؤسس...   2,300 تومان
1x کتاب نقشه...   2,500 تومان
1x کتاب چگونه...   4,500 تومان
1x کتاب...   2,000 تومان
1x کتاب شیفته...   3,500 تومان
1x کتاب...   2,200 تومان

مجموع 19,900 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

تحلیل تکنیکال در این شاخه 53 کتاب وجود دارد

تحلیل تکنیکال
مجموعه کتاب های مربوط به تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته در بازارهای بورس